Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Cain și Abel

41Adam s-a împreunat cu nevastă-sa Eva; ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” 2A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar

4:2
Cap. 3:23;
9:20
. 3După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare4:3 Sau: o jertfă pentru păcat. din roadele
4:3
Num. 18:12
pământului. 4Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi
4:4
Num. 18:17Prov. 3:9
născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere
4:4
Evr. 11:4
spre Abel și spre jertfa lui, 5dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și
4:5
Cap. 31:2.

i s-a posomorât faţa. 6Și Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ţi s-a posomorât faţa? 7Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, păcatul pândește
4:7
Iac. 1:15
la ușă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpânești.” 8Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieșim la câmp.” Dar, pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât
4:8
Mat. 23:351 Ioan 3:12Iuda 11
.

Pedeapsa lui Cain

9Domnul a zis lui Cain: „Unde

4:9
Ps. 9:12
este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu știu
4:9
Ioan 8:44
. Sunt eu păzitorul fratelui meu?” 10Și Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul
4:10
Evr. 12:24Apoc. 6:10
sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine. 11Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău! 12Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag și fugar să fii pe pământ.” 13Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi. 14Iată că Tu
4:14
Iov 15:20-24
mă izgonești azi de pe faţa pământului; eu va trebui să mă ascund de Faţa
4:14
Ps. 51:11
Ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ, și oricine
4:14
Cap. 9:6.
Num. 35:19,21,27
mă va găsi mă va omorî.” 15Domnul i-a zis: „Nicidecum, ci, dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șapte
4:15
Ps. 79:12
ori.” Și Domnul a hotărât
4:15
Ezec. 9:4,6
un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. 16Apoi, Cain a ieșit
4:16
2 Împ. 13:23
24:20Ier. 23:39
52:3
din Faţa Domnului și a locuit în ţara Nod4:16 Adică: Fugă., la răsărit de Eden.

Cain și urmașii lui

17Cain s-a împreunat cu nevastă-sa; ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate și a pus

4:17
Ps. 49:11
acestei cetăţi numele fiului său Enoh. 18Enoh a fost tatăl lui Irad; Irad a fost tatăl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatăl lui Metușael și Metușael a fost tatăl lui Lameh. 19Lameh și-a luat două neveste: numele uneia era Ada și numele celeilalte era Ţila. 20Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. 21Numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl
4:21
Rom. 4:11,12
tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. 22Ţila, de partea ei, a născut și ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Sora lui Tubal-Cain era Naama.

23Lameh a zis nevestelor sale:

„Ada și Ţila, ascultaţi glasul meu!

Nevestele lui Lameh, ascultaţi cuvântul meu!

Am omorât un om pentru rana mea

Și un tânăr pentru vânătăile mele.

24Cain

4:24
Vers. 15.

va fi răzbunat de șapte ori,

Iar Lameh, de șaptezeci de ori câte șapte.”

Nașterea lui Set

25Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă-sa; ea a născut un fiu și i-a

4:25
Cap. 5:3.

pus numele Set4:25 Adică: Înlocuit.; „căci”, a zis ea, „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain”. 26Lui Set i s-a născut
4:26
Cap. 5:6.

și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme
4:26
1 Împ. 18:24Ps. 116:17Ioel 2:32Ţef. 3:91 Cor. 1:2
Numele Domnului.