Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Șarpele

3:1
Apoc. 12:9
20:2
era mai
3:1
Mat. 10:162 Cor. 11:3
șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu.

El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină’?” 2Femeia a răspuns șarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. 3Dar

3:3
Cap. 2:17.
, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: ‘Să nu mâncaţi din el și nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.’” 4Atunci, șarpele
3:4
Vers. 13.
a zis femeii: „Hotărât că nu veţi muri, 5dar Dumnezeu știe că, în ziua când veţi mânca din el, vi
3:5
Vers. 7.
se vor deschide ochii și veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.” 6Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat
3:6
1 Tim. 2:14
; a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul
3:6
Vers. 12,17.
a mâncat și el.

Păcatul lui Adam

7Atunci li s-au deschis

3:7
Vers. 5.
ochii la amândoi; au cunoscut
3:7
Cap. 2:25.
că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin și și-au făcut șorţuri3:7 Sau: cingători. din ele. 8Atunci au auzit glasul
3:8
Iov 38:1
Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei3:8 Evreiește: vântul., și omul și nevasta lui s-au ascuns
3:8
Iov 31:33Ier. 23:24Amos 9:3
de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. 9Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: „Unde ești?” 10El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică
3:10
Cap. 2:25.
, pentru că eram gol, și m-am ascuns.” 11Și Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” 12Omul a răspuns: „Femeia
3:12
Cap. 2:18.
pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat.” 13Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Șarpele
3:13
Vers. 4.
m-a amăgit și am mâncat din pom.” 14Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale, să te târăști pe pântece și să mănânci ţărână
3:14
Is. 65:25Mica 7:17
. 15Vrăjmășie
3:15
Mat. 3:7
13:38
23:33Ioan 8:44Fapte 13:101 Ioan 3:8
voi pune între tine și femeie, între sămânţa ta și sămânţa
3:15
Ps. 132:11Is. 7:14Mica 5:3Mat. 1:23,25Luca 1:31,34,35Gal. 4:4
ei
3:15
Rom. 16:20Col. 2:15Evr. 1:141 Ioan 5:5Apoc. 12:7,17
. Aceasta
3:15
Ps. 48:6Is. 13:8
21:3Ioan 16:211 Tim. 2:15
îţi va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.” 16Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa și însărcinarea ta; cu
3:16
Cap. 4:7.
durere vei naște copii, și dorinţele
3:16
1 Cor. 11:3
14:34Efes. 5:22-24Tit 2:51 Pet. 3:1,5,6
tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni
3:16
1 Sam. 15:13
peste tine.” 17Omului i-a zis: „Fiindcă
3:17
Vers. 6.
ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat
3:17
Cap. 2:17.
din pomul despre care
3:17
Ecl. 1:2,3Is. 24:5,6Rom. 8:20
îţi poruncisem: ‘Să nu mănânci deloc din el’, blestemat
3:17
Iov 5:7Ecl. 2:23
este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă
3:17
Iov 31:40
să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; 18spini
3:18
Ps. 104:14
și pălămidă să-ţi dea și să mănânci
3:18
Ecl. 1:132 Tes. 3:10
iarba de pe câmp. 19În sudoarea
3:19
Cap. 2:7.
feţei tale să-ţi mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână
3:19
Iov 21:26
34:15Ps. 104:29Ecl. 3:20
12:7Rom. 5:12Evr. 9:27
ești și în
3:19
Vers. 5.
ţărână te vei întoarce.” 20Adam a pus nevestei sale numele Eva3:20 Adică: Viaţă., căci ea a fost mama tuturor celor vii. 21Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. 22Domnul Dumnezeu a zis: „Iată
3:22
Cap. 2:9.
că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să
3:22
Cap. 4:2;
ia și din pomul vieţii, să mănânce din el și să trăiască în veci.” 23De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca
3:23
Cap. 2:8.
să lucreze pământul, din care fusese luat. 24Astfel a izgonit El pe Adam; și la răsăritul
3:24
Ps. 104:4Evr. 1:7
grădinii Edenului a pus niște heruvimi
3:24
Exod 25:18-22Ezec. 28:11-16
, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.

4

Cain și Abel

41Adam s-a împreunat cu nevastă-sa Eva; ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” 2A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar

4:2
Cap. 3:23;
. 3După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare4:3 Sau: o jertfă pentru păcat. din roadele
4:3
Num. 18:12
pământului. 4Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi
4:4
Num. 18:17Prov. 3:9
născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere
4:4
Evr. 11:4
spre Abel și spre jertfa lui, 5dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și
4:5
Cap. 31:2.
i s-a posomorât faţa. 6Și Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ţi s-a posomorât faţa? 7Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, păcatul pândește
4:7
Iac. 1:15
la ușă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpânești.” 8Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieșim la câmp.” Dar, pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât
4:8
Mat. 23:351 Ioan 3:12Iuda 11
.

Pedeapsa lui Cain

9Domnul a zis lui Cain: „Unde

4:9
Ps. 9:12
este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu știu
4:9
Ioan 8:44
. Sunt eu păzitorul fratelui meu?” 10Și Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul
4:10
Evr. 12:24Apoc. 6:10
sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine. 11Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău! 12Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag și fugar să fii pe pământ.” 13Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi. 14Iată că Tu
4:14
Iov 15:20-24
mă izgonești azi de pe faţa pământului; eu va trebui să mă ascund de Faţa
4:14
Ps. 51:11
Ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ, și oricine
4:14
Cap. 9:6.
mă va găsi mă va omorî.” 15Domnul i-a zis: „Nicidecum, ci, dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șapte
4:15
Ps. 79:12
ori.” Și Domnul a hotărât
4:15
Ezec. 9:4,6
un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. 16Apoi, Cain a ieșit
4:16
2 Împ. 13:23
24:20Ier. 23:39
52:3
din Faţa Domnului și a locuit în ţara Nod4:16 Adică: Fugă., la răsărit de Eden.

Cain și urmașii lui

17Cain s-a împreunat cu nevastă-sa; ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate și a pus

4:17
Ps. 49:11
acestei cetăţi numele fiului său Enoh. 18Enoh a fost tatăl lui Irad; Irad a fost tatăl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatăl lui Metușael și Metușael a fost tatăl lui Lameh. 19Lameh și-a luat două neveste: numele uneia era Ada și numele celeilalte era Ţila. 20Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. 21Numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl
4:21
Rom. 4:11,12
tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. 22Ţila, de partea ei, a născut și ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Sora lui Tubal-Cain era Naama.

23Lameh a zis nevestelor sale:

„Ada și Ţila, ascultaţi glasul meu!

Nevestele lui Lameh, ascultaţi cuvântul meu!

Am omorât un om pentru rana mea

Și un tânăr pentru vânătăile mele.

24Cain

4:24
Vers. 15.
va fi răzbunat de șapte ori,

Iar Lameh, de șaptezeci de ori câte șapte.”

Nașterea lui Set

25Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă-sa; ea a născut un fiu și i-a

4:25
Cap. 5:3.
pus numele Set4:25 Adică: Înlocuit.; „căci”, a zis ea, „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain”. 26Lui Set i s-a născut
4:26
Cap. 5:6.
și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme
4:26
1 Împ. 18:24Ps. 116:17Ioel 2:32Ţef. 3:91 Cor. 1:2
Numele Domnului.

5

Urmașii lui Adam prin Set până la Noe

51Iată cartea

5:1
1 Cron. 1:1Luca 3:38
neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea
5:1
Cap. 1:26.
lui Dumnezeu. 2I-a făcut parte bărbătească
5:2
Cap. 1:27.
și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de „om” în ziua când au fost făcuţi. 3La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus
5:3
Cap. 4:25.
numele Set. 4După nașterea lui Set, Adam
5:4
1 Cron. 1:1
a trăit opt sute de ani și a născut
5:4
Cap. 1:28.
fii și fiice. 5Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani, apoi
5:5
Cap. 3:19.
a murit. 6La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut
5:6
Cap. 4:26.
pe Enos. 7După nașterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute șapte ani și a născut fii și fiice. 8Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani, apoi a murit. 9La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan. 10După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani și a născut fii și fiice. 11Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani, apoi a murit. 12La vârsta de șaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. 13După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și a născut fii și fiice. 14Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani, apoi a murit. 15La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared. 16După nașterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 17Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci și cinci de ani, apoi a murit. 18La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, Iared a născut pe Enoh
5:18
Iuda 14,15
. 19După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și a născut fii și fiice. 20Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute șaizeci și doi de ani, apoi a murit. 21La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. 22După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat
5:22
Cap. 6:9;
cu Dumnezeu trei sute de ani și a născut fii și fiice. 23Toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani. 24Enoh
5:24
2 Împ. 2:11Evr. 11:5
a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. 25La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, Metusala a născut pe Lameh. 26După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și a născut fii și fiice. 27Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute șaizeci și nouă de ani, apoi a murit. 28La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, Lameh a născut un fiu. 29El i-a pus numele Noe5:29 Adică: Mângâiere., zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat
5:29
Cap. 3:17;
Domnul.” 30După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și a născut fii și fiice. 31Toate zilele lui Lameh au fost de șapte sute șaptezeci și șapte de ani, apoi a murit. 32Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem
5:32
Cap. 6:10.
, Ham și Iafet
5:32
Cap. 10:21.
.