Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
40

Iosif tâlcuiește visele în temniţă

401După câtăva vreme, s-a întâmplat că paharnicul

40:1
Neem. 1:11
și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. 2Faraon s-a mâniat
40:2
Prov. 16:14
pe cei doi dregători ai săi: pe mai-marele paharnicilor și pe mai-marele pitarilor. 3Și
40:3
Cap. 39:20,23.

i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniţă, în locul unde fusese închis Iosif. 4Căpetenia străjerilor i-a pus sub supravegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, și au stat mai multă vreme în temniţă. 5Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniţă, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. 6Iosif, când a venit dimineaţa la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. 7Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temniţa stăpânului său, și le-a zis: „Pentru ce aveţi o faţă așa de posomorâtă azi?” 8Ei i-au răspuns: „Am
40:8
Cap. 41:15.

visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească.” Iosif le-a zis: „Tălmăcirile
40:8
Cap. 41:16.
Dan. 2:11,28,47
sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiţi-mi dar visul vostru.” 9Mai-marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și i-a zis: „În visul meu, se făcea că înaintea mea era o viţă. 10Viţa aceasta avea trei mlădiţe. Când a început să dea lăstari, i s-a deschis floarea, și ciorchinele au făcut struguri copţi. 11Paharul lui Faraon era în mâna mea. Eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon.” 12Iosif i-a zis: „Iată
40:12
Vers. 18. Cap. 41:12,52.
Jud. 7:14Dan. 2:36
4:19
tălmăcirea visului. Cele trei mlădiţe
40:12
Cap. 41:26.

sunt trei zile. 13Peste trei zile, Faraon te
40:13
2 Împ. 25:27Ps. 3:3Ier. 52:31
va scoate din temniţă, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte, când erai paharnicul lui. 14Dar adu-ţi aminte
40:14
Luca 23:42
și de mine când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate
40:14
Ios. 2:121 Sam. 20:14,152 Sam. 9:11 Împ. 2:7
faţă de mine; pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. 15Căci am fost luat cu sila din ţara evreilor și chiar aici
40:15
Cap. 39:20.

n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniţă.” 16Mai-marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcire îmbucurătoare, a zis: „Iată, și în visul meu se făcea că port trei coșuri cu pâine albă pe capul meu. 17În coșul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru Faraon – prăjituri coapte în cuptor – și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot, pe capul meu.” 18Iosif a răspuns și a zis: „Iată-i
40:18
Vers. 12.

tălmăcirea. Cele trei coșuri sunt trei zile. 19Peste trei zile
40:19
Vers. 13.

, Faraon îţi va lua capul, te va spânzura de un lemn, și carnea ţi-o vor mânca păsările.” 20A treia zi, era ziua nașterii
40:20
Mat. 14:6
lui Faraon. El a dat un ospăţ
40:20
Marcu 6:21
tuturor slujitorilor săi și a scos afară
40:20
Vers. 13,19.
Mat. 25:19
din temniţă pe mai-marele paharnicilor și pe mai-marele pitarilor, în faţa slujitorilor săi: 21pe mai-marele paharnicilor l-a pus
40:21
Vers. 13.

iarăși în slujba lui de paharnic, ca să pună paharul
40:21
Neem. 2:1
în mâna lui Faraon, 22iar pe mai-marele pitarilor l-a spânzurat
40:22
Vers. 19.

, după tălmăcirea pe care le-o dăduse Iosif. 23Mai-marele paharnicilor nu
40:23
Iov 19:14Ps. 31:12Ecl. 9:15,16Amos 6:6
s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat.