Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
42

Fraţii lui Iosif

421Când a auzit Iacov

42:1
Fapte 7:12
că este grâu în Egipt, a zis fiilor săi: „Pentru ce staţi și vă uitaţi unii la alţii?” 2Și a zis: „Iată, aud că este grâu în Egipt; coborâţi-vă și cumpăraţi-ne grâu de acolo, ca să trăim
42:2
Cap. 43:8.
Ps. 118:17Is. 38:1
și să nu murim.” 3Zece fraţi ai lui Iosif s-au coborât în Egipt ca să cumpere grâu. 4Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să
42:4
Vers. 38.

nu i se întâmple vreo nenorocire. 5Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei grâu, împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan
42:5
Fapte 7:11
era foamete.

Întâia călătorie a fiilor lui Iacov în Egipt

6Iosif era mai-mare în ţară; el vindea grâu la tot poporul din ţară

42:6
Cap. 41:41.

. Fraţii lui Iosif au venit și s-au aruncat
42:6
Cap. 37:7.

cu faţa la pământ înaintea lui. 7Iosif, cum a văzut pe fraţii săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin, le-a vorbit aspru și le-a zis: „De unde veniţi?” Ei au răspuns: „Venim din ţara Canaan ca să cumpărăm merinde.” 8Iosif a cunoscut pe fraţii săi, dar ei nu l-au cunoscut. 9Iosif și-a adus aminte
42:9
Cap. 37:5,9.

de visele pe care le visase cu privire la ei și le-a zis: „Voi sunteţi iscoade; aţi venit numai ca să cercetaţi locurile slabe ale ţării.” 10Ei i-au răspuns: „Nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. 11Noi toţi suntem fiii aceluiași om; suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade.” 12El le-a zis: „Ba nu, aţi venit să cercetaţi locurile slabe ale ţării.” 13Ei au răspuns: „Noi, robii tăi, suntem doisprezece fraţi, fii ai aceluiași om, din ţara Canaan; și, iată, cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este
42:13
Cap. 37:30;
44:20Plâng. 5:7
în viaţă.” 14Iosif le-a zis: „V-am spus că sunteţi iscoade. 15Iată cum veţi fi încercaţi. Pe viaţa
42:15
1 Sam. 1:26
17:55
lui Faraon că nu veţi ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr! 16Trimiteţi pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneţi la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu; altfel, pe viaţa lui Faraon că sunteţi niște iscoade.” 17Și i-a aruncat pe toţi trei zile în temniţă. 18A treia zi, Iosif le-a zis: „Faceţi lucrul acesta, și veţi trăi. Eu
42:18
Lev. 25:43Neem. 5:15
mă tem de Dumnezeu! 19Dacă sunteţi oameni de treabă, să rămână unul din fraţii voștri închis în temniţa voastră, iar ceilalţi plecaţi, luaţi grâu ca să vă hrăniţi familiile 20și aduceţi-mi
42:20
Vers. 34. Cap. 44:23;
48:5
pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpaţi de moarte.” Și așa au făcut. 21Ei au zis atunci unul către altul: „Da, am fost vinovaţi
42:21
Iov 36:8,9Osea 5:15
faţă de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga, și nu l-am ascultat! Pentru aceea
42:21
Prov. 21:13Mat. 7:2
vine peste noi necazul acesta.” 22Ruben a luat cuvântul și le-a zis: „Nu vă spuneam
42:22
Cap. 37:21.

eu să nu faceţi o astfel de nelegiuire faţă de băiatul acesta? Dar n-aţi ascultat. Acum iată că ni se cere
42:22
Cap. 9:5.
1 Împ. 2:322 Cron. 24:22Ps. 9:12Luca 11:50,51
socoteală pentru sângele lui.” 23Ei nu știau că Iosif îi înţelegea, căci vorbea cu ei printr-un tălmaci. 24Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit, apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să-l lege cu lanţuri în faţa lor.

Întoarcerea fraţilor lui Iosif

25Iosif a poruncit să li se umple sacii cu grâu, să pună argintul fiecăruia în sacul lui și să li se dea merinde pentru drum. Și așa

42:25
Mat. 5:44Rom. 12:17,20,21
s-a făcut. 26Ei și-au încărcat grâul pe măgari și au plecat. 27Unul
42:27
Cap. 43:21.

dintre ei și-a deschis sacul ca să dea nutreţ măgarului în locul unde au rămas peste noapte. A văzut argintul la gura sacului 28și a zis fraţilor săi: „Argintul meu mi s-a dat înapoi și iată-l în sacul meu.” Atunci li s-a tăiat inima și au zis unul altuia, tremurând: „Ce ne-a făcut Dumnezeu?” 29S-au întors la tatăl lor Iacov, în ţara Canaan, și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis: 30„Omul acela, care este domnul ţării, ne-a vorbit
42:30
Vers. 7.

aspru și ne-a luat drept iscoade. 31Noi i-am spus: ‘Suntem oameni de treabă, nu suntem iscoade. 32Suntem doisprezece fraţi, fii ai tatălui nostru; unul nu mai este, și cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru în ţara Canaan.’ 33Și omul acela, care este domnul ţării, ne-a zis: ‘Iată cum
42:33
Vers. 15,19,20.

voi cunoaște dacă sunteţi oameni de treabă. Lăsaţi la mine pe unul din fraţii voștri, luaţi merinde pentru familiile voastre, plecaţi 34și aduceţi-mi pe fratele vostru cel tânăr. Voi ști astfel că nu sunteţi iscoade, ci sunteţi oameni de treabă; apoi vă voi da înapoi pe fratele vostru și veţi putea să străbateţi
42:34
Cap. 34:10.

ţara în voie.’” 35Când și-au golit sacii, iată că legătura
42:35
Cap. 34:21.

cu argintul fiecăruia era în sacul lui. Ei și tatăl lor au văzut legăturile cu argintul și s-au temut. 36Tatăl lor Iacov le-a zis: „Voi mă lipsiţi
42:36
Cap. 43:14.

de copii: Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și voiţi să luaţi și pe Beniamin. Toate acestea pe mine mă lovesc!” 37Ruben a zis tatălui său: „Să-mi omori pe amândoi fiii mei dacă nu-ţi voi aduce înapoi pe Beniamin; dă-l în mâna mea și ţi-l voi aduce înapoi.” 38Iacov a zis: „Fiul meu nu se poate coborî împreună cu voi; căci fratele
42:38
Vers. 13. Cap. 37:33;
44:28
lui a murit și el a rămas singur; dacă i s-ar întâmpla vreo nenorocire
42:38
Vers. 4. Cap. 44:29.

în călătoria pe care o faceţi, cu durere îmi veţi coborî perii mei cei albi
42:38
Cap. 37:35;
44:31
în Locuinţa morţilor.”