Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
48

Iacov înfiază pe fiii lui Iosif

481După aceea, au venit și au spus lui Iosif: „Tatăl tău este bolnav.” Și Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase și Efraim. 2Au dat de știre lui Iacov și i-au spus: „Iată că fiul tău Iosif vine la tine.” Și Israel și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. 3Iacov a zis lui Iosif: „Dumnezeul cel Atotputernic mi S-a arătat la Luz

48:3
Cap. 28:13,19;
35:6
, în ţara Canaan, și m-a binecuvântat. 4El mi-a zis: ‘Te voi face să crești, te voi înmulţi și voi face din tine o ceată de popoare; voi da ţara aceasta seminţei tale după tine, ca s-o stăpânească pentru totdeauna
48:4
Cap. 17:8.

.’ 5Acum, cei doi fii care ţi s-au născut în ţara Egiptului, înainte de venirea mea la tine, în Egipt, vor fi ai mei
48:5
Cap. 41:50;
46:20Ios. 13:7
14:4
; Efraim și Manase vor fi ai mei, ca și Ruben și Simeon. 6Dar copiii pe care i-ai născut după ei vor fi ai tăi; ei vor purta numele fraţilor lor în partea lor de moștenire. 7La întoarcerea mea din Padan, Rahela
48:7
Cap. 35:9,16,19.

a murit pe drum lângă mine, în ţara Canaan, la o depărtare bunicică de Efrata, și am îngropat-o acolo, pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.”

Binecuvântarea celor doi fii ai lui Iosif

8Israel s-a uitat la fiii lui Iosif și a zis: „Cine sunt aceștia?” 9Iosif a răspuns tatălui său: „Sunt

48:9
Cap. 33:5.

fiii mei pe care mi i-a dat Dumnezeu aici.” Israel a zis: „Apropie-i, te rog, de mine, ca să-i binecuvântez
48:9
Cap. 27:4.

.” 10Ochii
48:10
Cap. 27:1.

lui Israel erau îngreuiaţi de bătrâneţe, așa că nu mai putea să vadă. Iosif i-a apropiat de el, și Israel i-a sărutat
48:10
Cap. 27:27.

și i-a îmbrăţișat. 11Israel a zis lui Iosif: „Nu credeam
48:11
Cap. 45:26.

că am să-ţi mai văd faţa și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ţi văd și sămânţa.” 12Iosif i-a dat la o parte de lângă genunchii tatălui său și s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea lui. 13Apoi Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim cu mâna dreaptă, la stânga lui Israel, și pe Manase cu mâna stângă, la dreapta lui Israel, și i-a adus aproape de el. 14Israel și-a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase; înadins și-a încrucișat
48:14
Vers. 19.

mâinile astfel, căci Manase era cel dintâi născut. 15A binecuvântat
48:15
Evr. 11:21
pe Iosif și a zis: „Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinţii mei Avraam și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, 16Îngerul
48:16
Cap. 28:15;
31:11,13,24Ps. 34:22
121:7
care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvânteze pe copiii aceștia! Ei să poarte numele
48:16
Amos 9:12Fapte 15:17
meu și numele părinţilor mei Avraam și Isaac și să se înmulţească foarte mult în mijlocul ţării!” 17Lui Iosif nu i-a venit bine când a văzut că tatăl său își pune
48:17
Vers. 14.

mâna dreaptă pe capul lui Efraim, de aceea a apucat mâna tatălui său ca s-o ia de pe capul lui Efraim și s-o îndrepte pe al lui Manase. 18Și Iosif a zis tatălui său: „Nu așa, tată, căci acela este cel întâi născut; pune-ţi mâna dreaptă pe capul lui.” 19Tatăl său n-a vrut, ci a zis: „Știu
48:19
Vers. 14.

, fiule, știu; și el va ajunge un popor, și el va fi mare; dar fratele lui cel mai mic
48:19
Num. 1:33,35
2:19,21Deut. 33:17Apoc. 7:6,8
va fi mai mare decât el și sămânţa lui va ajunge o ceată de neamuri.” 20El i-a binecuvântat în ziua aceea și a zis: „Numele tău îl vor întrebuinţa israeliţii când vor binecuvânta
48:20
Rut 4:11,12
, zicând: ‘Dumnezeu să Se poarte cu tine cum S-a purtat cu Efraim și cu Manase!’” Și a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase. 21Israel a zis lui Iosif: „Iată că în curând am să mor! Dar Dumnezeu
48:21
Cap. 46:4;
50:24
va fi cu voi și vă va aduce înapoi în ţara părinţilor voștri. 22Îţi
48:22
Ios. 24:321 Cron. 5:2Ioan 4:5
dau mai mult decât fraţilor tăi – o parte pe care am luat-o din mâna amoriţilor
48:22
Cap. 15:16;
34:28Ios. 17:14
cu sabia mea și cu arcul meu.”