Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Cain și Abel

41Adam s-a împreunat cu nevastă-sa Eva; ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” 2A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar

4:2
Cap. 3:23;
. 3După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare4:3 Sau: o jertfă pentru păcat. din roadele
4:3
Num. 18:12
pământului. 4Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi
4:4
Num. 18:17Prov. 3:9
născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere
4:4
Evr. 11:4
spre Abel și spre jertfa lui, 5dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și
4:5
Cap. 31:2.
i s-a posomorât faţa. 6Și Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ţi s-a posomorât faţa? 7Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar, dacă faci rău, păcatul pândește
4:7
Iac. 1:15
la ușă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpânești.” 8Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieșim la câmp.” Dar, pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât
4:8
Mat. 23:351 Ioan 3:12Iuda 11
.

Pedeapsa lui Cain

9Domnul a zis lui Cain: „Unde

4:9
Ps. 9:12
este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu știu
4:9
Ioan 8:44
. Sunt eu păzitorul fratelui meu?” 10Și Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul
4:10
Evr. 12:24Apoc. 6:10
sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine. 11Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău! 12Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag și fugar să fii pe pământ.” 13Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi. 14Iată că Tu
4:14
Iov 15:20-24
mă izgonești azi de pe faţa pământului; eu va trebui să mă ascund de Faţa
4:14
Ps. 51:11
Ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ, și oricine
4:14
Cap. 9:6.
mă va găsi mă va omorî.” 15Domnul i-a zis: „Nicidecum, ci, dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șapte
4:15
Ps. 79:12
ori.” Și Domnul a hotărât
4:15
Ezec. 9:4,6
un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. 16Apoi, Cain a ieșit
4:16
2 Împ. 13:23
24:20Ier. 23:39
52:3
din Faţa Domnului și a locuit în ţara Nod4:16 Adică: Fugă., la răsărit de Eden.

Cain și urmașii lui

17Cain s-a împreunat cu nevastă-sa; ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate și a pus

4:17
Ps. 49:11
acestei cetăţi numele fiului său Enoh. 18Enoh a fost tatăl lui Irad; Irad a fost tatăl lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatăl lui Metușael și Metușael a fost tatăl lui Lameh. 19Lameh și-a luat două neveste: numele uneia era Ada și numele celeilalte era Ţila. 20Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. 21Numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl
4:21
Rom. 4:11,12
tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. 22Ţila, de partea ei, a născut și ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Sora lui Tubal-Cain era Naama.

23Lameh a zis nevestelor sale:

„Ada și Ţila, ascultaţi glasul meu!

Nevestele lui Lameh, ascultaţi cuvântul meu!

Am omorât un om pentru rana mea

Și un tânăr pentru vânătăile mele.

24Cain

4:24
Vers. 15.
va fi răzbunat de șapte ori,

Iar Lameh, de șaptezeci de ori câte șapte.”

Nașterea lui Set

25Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă-sa; ea a născut un fiu și i-a

4:25
Cap. 5:3.
pus numele Set4:25 Adică: Înlocuit.; „căci”, a zis ea, „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain”. 26Lui Set i s-a născut
4:26
Cap. 5:6.
și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme
4:26
1 Împ. 18:24Ps. 116:17Ioel 2:32Ţef. 3:91 Cor. 1:2
Numele Domnului.

5

Urmașii lui Adam prin Set până la Noe

51Iată cartea

5:1
1 Cron. 1:1Luca 3:38
neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea
5:1
Cap. 1:26.
lui Dumnezeu. 2I-a făcut parte bărbătească
5:2
Cap. 1:27.
și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de „om” în ziua când au fost făcuţi. 3La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus
5:3
Cap. 4:25.
numele Set. 4După nașterea lui Set, Adam
5:4
1 Cron. 1:1
a trăit opt sute de ani și a născut
5:4
Cap. 1:28.
fii și fiice. 5Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani, apoi
5:5
Cap. 3:19.
a murit. 6La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut
5:6
Cap. 4:26.
pe Enos. 7După nașterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute șapte ani și a născut fii și fiice. 8Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani, apoi a murit. 9La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan. 10După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani și a născut fii și fiice. 11Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani, apoi a murit. 12La vârsta de șaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. 13După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și a născut fii și fiice. 14Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani, apoi a murit. 15La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared. 16După nașterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 17Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci și cinci de ani, apoi a murit. 18La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, Iared a născut pe Enoh
5:18
Iuda 14,15
. 19După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și a născut fii și fiice. 20Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute șaizeci și doi de ani, apoi a murit. 21La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. 22După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat
5:22
Cap. 6:9;
cu Dumnezeu trei sute de ani și a născut fii și fiice. 23Toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani. 24Enoh
5:24
2 Împ. 2:11Evr. 11:5
a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. 25La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, Metusala a născut pe Lameh. 26După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și a născut fii și fiice. 27Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute șaizeci și nouă de ani, apoi a murit. 28La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, Lameh a născut un fiu. 29El i-a pus numele Noe5:29 Adică: Mângâiere., zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat
5:29
Cap. 3:17;
Domnul.” 30După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și a născut fii și fiice. 31Toate zilele lui Lameh au fost de șapte sute șaptezeci și șapte de ani, apoi a murit. 32Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem
5:32
Cap. 6:10.
, Ham și Iafet
5:32
Cap. 10:21.
.

6

Stricăciunea oamenilor

61Când au început oamenii să se înmulţească

6:1
Cap. 1:28.
pe faţa pământului și li s-au născut fete, 2fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste
6:2
Deut. 7:3,4
pe acelea pe care și le-au ales. 3Atunci, Domnul a zis: „Duhul
6:3
Gal. 5:16,171 Pet. 3:19,20
Meu nu va rămâne6:3 Sau: nu se va lupt, nu va stăpâni. pururea în om, căci
6:3
Ps. 78:39
omul nu este decât carne păcătoasă; totuși6:3 Sau: de aceea., zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” 4Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii; aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. 5Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor
6:5
Cap. 8:21.
din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. 6I-a părut rău
6:6
Num. 23:191 Sam. 15:11,292 Sam. 24:16Mal. 3:6Iac. 1:17
Domnului că a făcut pe om pe pământ și S-a mâhnit
6:6
Is. 63:10Efes. 4:30
în inima Lui. 7Și Domnul a zis: „Am să șterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului, căci Îmi pare rău că i-am făcut.”

Noe

8Dar Noe a căpătat

6:8
Cap. 19:19.
milă înaintea Domnului. 9Iată care sunt urmașii lui Noe.

Noe

6:9
Cap. 7:1.
era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe
6:9
Cap. 5:22.
umbla cu Dumnezeu. 10Noe a născut trei fii: Sem
6:10
Cap. 5:32.
, Ham și Iafet. 11Pământul era stricat
6:11
Cap. 7:1;
înaintea lui Dumnezeu; pământul era plin
6:11
Ezec. 8:17
28:16Hab. 2:8,17
de silnicie. 12Dumnezeu S-a uitat
6:12
Cap. 18:21.
spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. 13Atunci, Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârșitul
6:13
Ier. 51:13Ezec. 7:2,3,6Amos 8:21 Pet. 4:7
oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am
6:13
Vers. 17.
să-i nimicesc împreună cu pământul. 14Fă-ţi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe dinafară. 15Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime și treizeci de coţi în înălţime. 16Să faci corabiei o fereastră6:16 Sau: acoperiș., sus, lată de un cot; ușa s-o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. 17Și iată că Eu
6:17
Vers. 13. Cap. 7:4,21-23.
am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri. 18Dar cu tine fac un legământ: să
6:18
Cap. 7:1,7,13.
intri în corabie, tu și fiii tăi, nevastă-ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. 19Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte două
6:19
Cap. 7:8,9,15,16.
din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. 20Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină
6:20
Cap. 2:9;
la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă. 21Și tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă și fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie și lor.” 22Așa a și făcut Noe
6:22
Evr. 11:7Exod 40:16
: a făcut tot
6:22
Cap. 7:5,9,16.
ce-i poruncise Dumnezeu.