Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Urmașii lui Adam prin Set până la Noe

51Iată cartea

5:1
1 Cron. 1:1Luca 3:38
neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea
5:1
Cap. 1:26.
Efes. 4:24Col. 3:10
lui Dumnezeu. 2I-a făcut parte bărbătească
5:2
Cap. 1:27.

și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de „om” în ziua când au fost făcuţi. 3La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus
5:3
Cap. 4:25.

numele Set. 4După nașterea lui Set, Adam
5:4
1 Cron. 1:1
a trăit opt sute de ani și a născut
5:4
Cap. 1:28.

fii și fiice. 5Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani, apoi
5:5
Cap. 3:19.
Evr. 9:27
a murit. 6La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut
5:6
Cap. 4:26.

pe Enos. 7După nașterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute șapte ani și a născut fii și fiice. 8Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani, apoi a murit. 9La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan. 10După nașterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani și a născut fii și fiice. 11Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani, apoi a murit. 12La vârsta de șaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel. 13După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și a născut fii și fiice. 14Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani, apoi a murit. 15La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared. 16După nașterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 17Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci și cinci de ani, apoi a murit. 18La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, Iared a născut pe Enoh
5:18
Iuda 14,15
. 19După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și a născut fii și fiice. 20Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute șaizeci și doi de ani, apoi a murit. 21La vârsta de șaizeci și cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. 22După nașterea lui Metusala, Enoh a umblat
5:22
Cap. 6:9;
17:1
24:402 Împ. 20:3Ps. 16:8
116:9
128:1Mica 6:8Mal. 2:6
cu Dumnezeu trei sute de ani și a născut fii și fiice. 23Toate zilele lui Enoh au fost trei sute șaizeci și cinci de ani. 24Enoh
5:24
2 Împ. 2:11Evr. 11:5
a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. 25La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, Metusala a născut pe Lameh. 26După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și a născut fii și fiice. 27Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute șaizeci și nouă de ani, apoi a murit. 28La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, Lameh a născut un fiu. 29El i-a pus numele Noe5:29 Adică: Mângâiere., zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat
5:29
Cap. 3:17;
4:11
Domnul.” 30După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și a născut fii și fiice. 31Toate zilele lui Lameh au fost de șapte sute șaptezeci și șapte de ani, apoi a murit. 32Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem
5:32
Cap. 6:10.

, Ham și Iafet
5:32
Cap. 10:21.

.