Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Stricăciunea oamenilor

61Când au început oamenii să se înmulţească

6:1
Cap. 1:28.

pe faţa pământului și li s-au născut fete, 2fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste
6:2
Deut. 7:3,4
pe acelea pe care și le-au ales. 3Atunci, Domnul a zis: „Duhul
6:3
Gal. 5:16,171 Pet. 3:19,20
Meu nu va rămâne6:3 Sau: nu se va lupt, nu va stăpâni. pururea în om, căci
6:3
Ps. 78:39
omul nu este decât carne păcătoasă; totuși6:3 Sau: de aceea., zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” 4Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii; aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. 5Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor
6:5
Cap. 8:21.
Deut. 29:19Prov. 6:18Mat. 15:19
din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. 6I-a părut rău
6:6
Num. 23:191 Sam. 15:11,292 Sam. 24:16Mal. 3:6Iac. 1:17
Domnului că a făcut pe om pe pământ și S-a mâhnit
6:6
Is. 63:10Efes. 4:30
în inima Lui. 7Și Domnul a zis: „Am să șterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului, căci Îmi pare rău că i-am făcut.”

Noe

8Dar Noe a căpătat

6:8
Cap. 19:19.
Exod 33:12,13,16,17Luca 1:30Fapte 7:46
milă înaintea Domnului. 9Iată care sunt urmașii lui Noe.

Noe

6:9
Cap. 7:1.
Ezec. 14:14,20Rom. 1:17Evr. 11:72 Pet. 2:5
era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe
6:9
Cap. 5:22.

umbla cu Dumnezeu. 10Noe a născut trei fii: Sem
6:10
Cap. 5:32.

, Ham și Iafet. 11Pământul era stricat
6:11
Cap. 7:1;
10:9
13:132 Cron. 34:27Luca 1:6Rom. 2:13
3:19
înaintea lui Dumnezeu; pământul era plin
6:11
Ezec. 8:17
28:16Hab. 2:8,17
de silnicie. 12Dumnezeu S-a uitat
6:12
Cap. 18:21.
Ps. 14:2
33:13,14
53:2,3
spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. 13Atunci, Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârșitul
6:13
Ier. 51:13Ezec. 7:2,3,6Amos 8:21 Pet. 4:7
oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am
6:13
Vers. 17.

să-i nimicesc împreună cu pământul. 14Fă-ţi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe dinafară. 15Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime și treizeci de coţi în înălţime. 16Să faci corabiei o fereastră6:16 Sau: acoperiș., sus, lată de un cot; ușa s-o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. 17Și iată că Eu
6:17
Vers. 13. Cap. 7:4,21-23.
2 Pet. 2:5
am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri. 18Dar cu tine fac un legământ: să
6:18
Cap. 7:1,7,13.
1 Pet. 3:202 Pet. 2:5
intri în corabie, tu și fiii tăi, nevastă-ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. 19Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte două
6:19
Cap. 7:8,9,15,16.

din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. 20Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină
6:20
Cap. 2:9;
7:9,15
la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă. 21Și tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă și fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie și lor.” 22Așa a și făcut Noe
6:22
Evr. 11:7Exod 40:16
: a făcut tot
6:22
Cap. 7:5,9,16.

ce-i poruncise Dumnezeu.