Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Noe intră în corabie

71Domnul a zis lui Noe: „Intră

7:1
Vers. 7,13.
Mat. 24:38Luca 17:26Evr. 11:71 Pet. 3:202 Pet. 2:5
în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am
7:1
Cap. 6:9.
Ps. 33:18,19Prov. 10:92 Pet. 2:9
văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. 2Ia cu tine câte șapte perechi din toate dobitoacele curate
7:2
Vers. 8.
Lev. 11
, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate
7:2
Lev. 10:10Ezec. 44:23
, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, 3și câte șapte perechi, de asemenea, din păsările cerului, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, pentru ca să le ţii vie sămânţa pe toată faţa pământului. 4Căci, după șapte zile, voi face să plouă pe pământ patruzeci
7:4
Vers. 12,17.

de zile și patruzeci de nopţi și voi șterge astfel de pe faţa pământului toate făpturile pe care le-am făcut.” 5Noe
7:5
Cap. 6:22.

a făcut tot ce-i poruncise Domnul. 6Noe era de șase sute de ani când a venit potopul pe pământ. 7Și Noe
7:7
Vers. 1.

a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă-sa și cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului. 8Din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate, din păsări și din tot ce se târăște pe pământ, 9au intrat în corabie la Noe, două câte două, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, așa cum poruncise Dumnezeu lui Noe.

Potopul

10După cele șapte zile, au venit apele potopului pe pământ. 11În anul al șase sutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a șaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele

7:11
Cap. 8:3.
Prov. 8:28Ezec. 26:19
adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele
7:11
Cap. 1:7;
8:2Ps. 78:23
cerurilor. 12Ploaia a
7:12
Vers. 4,17.

căzut pe pământ patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. 13În aceeași zi au intrat
7:13
Vers. 1,7. Cap. 6:18.
Evr. 11:71 Pet. 3:202 Pet. 2:5
în corabie: Noe, Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei; 14ei
7:14
Vers. 2,3,8,9.

și toate fiarele câmpului după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate târâtoarele care se târăsc pe pământ după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi. 15Au intrat
7:15
Cap. 6:19.

în corabie la Noe, două câte două, din orice făptură care are suflare de viaţă. 16Cele care au intrat erau câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, din orice făptură, după cum
7:16
Vers. 2,3.

poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi, Domnul a închis ușa după el. 17Potopul
7:17
Vers. 4,12.

a fost patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut și au ridicat corabia, și ea s-a înălţat deasupra pământului. 18Apele au ajuns mari și au crescut foarte mult pe pământ, și corabia plutea
7:18
Ps. 104:26
pe deasupra apelor. 19Apele au ajuns din ce în ce mai mari și toţi munţii înalţi, care sunt sub cerul întreg, au fost
7:19
Ps. 104:6Ier. 3:23
acoperiţi. 20Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele deasupra munţilor, care au fost acoperiţi. 21Și a pierit
7:21
Vers. 4. Cap. 6:13,17.
Iov 22:16Mat. 24:39Luca 17:272 Pet. 3:6
orice făptură care se mișca pe pământ, atât păsările, cât și vitele și fiarele, tot ce se târa pe pământ și toţi oamenii. 22Tot ce răsufla
7:22
Cap. 2:7.

, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit. 23Toate făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului; au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe
7:23
1 Pet. 3:202 Pet. 2:5
3:6
și ce era cu el în corabie. 24Apele
7:24
Cap. 8:3,4;
7:11
au fost mari pe pământ o sută cincizeci de zile.