Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Sfârșitul potopului

81Dumnezeu Și-a adus aminte

8:1
Cap. 19:29.
Exod 2:241 Sam. 2:19
de Noe, de toate vieţuitoarele și de toate vitele care erau cu el în corabie și Dumnezeu
8:1
Exod 14:21
a făcut să sufle un vânt pe pământ, și apele s-au potolit. 2Izvoarele adâncului și stăvilarele cerurilor au fost închise
8:2
Cap. 7:11.

și ploaia
8:2
Iov 38:37
din cer a fost oprită. 3Apele au scăzut de pe faţa pământului, scurgându-se și împuţinându-se și, după o sută cincizeci
8:3
Cap. 7:24.

de zile, apele s-au micșorat. 4În luna a șaptea, în ziua a șaptesprezecea a lunii, corabia s-a oprit pe munţii Ararat. 5Apele au mers scăzând până în luna a zecea. În luna a zecea, în ziua întâi a lunii, s-au văzut vârfurile munţilor. 6După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra
8:6
Cap. 6:16.

corabiei pe care o făcuse. 7A dat drumul unui corb care a ieșit, ducându-se și întorcându-se până când au secat apele de pe pământ. 8A dat drumul și unui porumbel, ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe faţa pământului. 9Dar porumbelul n-a găsit niciun loc ca să-și pună piciorul și s-a întors la el în corabie, căci erau ape pe toată faţa pământului. Noe a întins mâna, l-a luat și l-a băgat la el în corabie. 10A mai așteptat alte șapte zile și iarăși a dat drumul porumbelului din corabie. 11Porumbelul s-a întors la el spre seară și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Noe a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pământ. 12A mai așteptat alte șapte zile și a dat drumul porumbelului. Dar porumbelul nu s-a mai întors la el. 13În anul șase sute unu, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele secaseră pe pământ. Noe a ridicat învelitoarea corabiei: s-a uitat și iată că faţa pământului se uscase. 14În luna a doua, în a douăzeci și șaptea zi a lunii, pământul era uscat de tot.

Ieșirea lui Noe din corabie

15Atunci, Dumnezeu a vorbit lui Noe și i-a zis: 16„Ieși din corabie, tu

8:16
Cap. 7:13.

și nevastă-ta, fiii tăi și nevestele fiilor tăi cu tine! 17Scoate afară împreună cu tine toate
8:17
Cap. 7:15.

vieţuitoarele de tot felul, care sunt cu tine, atât păsările, cât și vitele și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ: să mișune pe pământ, să crească
8:17
Cap. 1:22.

și să se înmulţească pe pământ.” 18Și Noe a ieșit afară cu fiii săi, cu nevastă-sa și cu nevestele fiilor săi. 19Toate dobitoacele, toate târâtoarele, toate păsările, tot ce se mișcă pe pământ, după soiurile lor, au ieșit din corabie. 20Noe a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele
8:20
Lev. 11
curate și din toate păsările curate și a adus arderi-de-tot pe altar. 21Domnul a mirosit un miros
8:21
Lev. 1:92 Cor. 2:15Efes. 5:2
plăcut și Domnul a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema
8:21
Cap. 3:17;
6:17
pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor
8:21
Cap. 6:5.
Iov 14:4
15:14Ps. 51:5Ier. 17:9Mat. 15:19Rom. 1:31
3:23
din inima omului sunt rele din tinereţea lui, și nu voi mai lovi
8:21
Cap. 9:11,15.

tot ce este viu, cum am făcut. 22Cât va fi pământul
8:22
Is. 54:9
, nu vor înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua
8:22
Ier. 33:20,25
și noaptea!”