Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Dumnezeu binecuvântează pe Noe

91Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: „Creșteţi

9:1
Vers. 7,19. Cap. 1:28;
10:32
, înmulţiţi-vă și umpleţi pământul. 2S-apuce groaza
9:2
Cap. 1:28.
Osea 2:18
și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toţi peștii mării: vi le-am dat în mâinile voastre! 3Tot ce se mișcă
9:3
Deut. 12:15
14:3,9,11Fapte 10:12,13
și are viaţă să vă slujească de hrană; toate
9:3
Cap. 1:29.

acestea vi le dau, ca și iarba
9:3
Rom. 14:14,201 Cor. 10:23,26Col. 2:161 Tim. 4:3,4
verde. 4Numai carne cu viaţa ei
9:4
Lev. 17:10,11,14
11:26Deut. 12:231 Sam. 14:33Fapte 15:19,20
, adică sângele ei, să nu mâncaţi. 5Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc
9:5
Exod 21:28
și voi cere înapoi viaţa omului din mâna omului
9:5
Cap. 4:9,10.
Ps. 9:12
, din mâna oricărui om
9:5
Fapte 17:26
, care este fratele lui. 6Dacă varsă
9:6
Exod 21:12,14Lev. 24:17Mat. 26:52Apoc. 13:10
cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul
9:6
Cap. 1:27.

Lui. 7Iar voi creșteţi
9:7
Vers. 1,19. Cap. 1:28.

și înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ și înmulţiţi-vă pe el!”

Legământul lui Dumnezeu cu Noe

8Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui, care erau cu el, și a zis: 9„Iată, Eu fac

9:9
Cap. 6:18.

un legământ
9:9
Is. 54:9
cu voi și cu sămânţa voastră, care va veni după voi; 10cu toate
9:10
Ps. 115:9
vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât și vitele, și toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi; cu toate cele care au ieșit din corabie și cu orice alte dobitoace de pe pământ. 11Fac
9:11
Is. 54:9
un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop, ca să pustiască pământul.” 12Și Dumnezeu a zis: „Iată semnul
9:12
Cap. 17:11.

legământului pe care-l fac între Mine și voi și între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: 13curcubeul Meu, pe care l-am așezat
9:13
Exod 28:12
în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ. 14Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor, 15și Eu Îmi voi aduce aminte
9:15
Lev. 26:42,45Ezec. 16:60
de legământul dintre Mine și voi și dintre toate vieţuitoarele de orice trup; și apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură. 16Curcubeul va fi în nor, și Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veșnic
9:16
Cap. 17:13,19.

dintre Dumnezeu și toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ.” 17Și Dumnezeu a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine și orice făptură de pe pământ.”

Fiii lui Noe

18Fiii lui Noe, care au ieșit din corabie, erau: Sem, Ham și Iafet: Ham

9:18
Cap. 10:6.

este tatăl lui Canaan. 19Aceștia
9:19
Cap. 5:32.

au fost cei trei fii ai lui Noe, și din ei
9:19
Cap. 10:32.
1 Cron. 1:4
s-au răspândit oameni peste tot pământul. 20Noe a început să fie lucrător
9:20
Cap. 3:23;
4:2Prov. 12:11
de pământ și a sădit o vie. 21A băut vin, s-a îmbătat
9:21
Prov. 20:11 Cor. 10:12
și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. 22Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi fraţi ai lui afară. 23Atunci, Sem
9:23
Exod 20:12Gal. 6:1
și Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndăratelea și au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. 24Noe s-a trezit din ameţeala vinului și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr.

25Și a zis:

„Blestemat

9:25
Deut. 27:16
să fie Canaan!

Să fie robul

9:25
Ios. 9:231 Împ. 9:20,21
robilor fraţilor lui!”

26El a mai zis:

„Binecuvântat

9:26
Ps. 144:15Evr. 11:16
să fie Domnul Dumnezeul lui Sem,

Și Canaan să fie robul lui9:26 Sau: lor.!

27Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet.

Iafet să locuiască

9:27
Efes. 2:13,14
3:6
în corturile lui Sem,

Și Canaan să fie robul lor!”

28Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani. 29Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani, apoi a murit.