Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Prorocia descoperită prorocului Habacuc. 2Până când voi striga către Tine, Doamne, fără

1:2
Plâng. 3:8
s-asculţi? Până când mă voi tângui Ţie, fără să dai ajutor? 3Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și Te uiţi la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. 4De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău
1:4
Iov 21:7Ps. 94:3Ier. 12:1
biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăţi nedrepte. 5„Aruncaţi-vă ochii
1:5
Is. 29:14Fapte 13:41
printre neamuri și priviţi, uimiţi-vă și îngroziţi-vă! Căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-aţi crede-o, dacă v-ar povesti-o cineva! 6Iată, voi ridica pe haldeeni
1:6
Deut. 28:49,50Ier. 5:16
– popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de ţări, ca să pună mâna pe locuinţe care nu sunt ale lui. 7El este grozav și înfricoșat; numai din el însuși îi ies dreptul și mărirea lui. 8Caii lui sunt mai iuţi decât leoparzii, mai sprinteni decât lupii de seară
1:8
Ier. 5:6Ţef. 3:3
, și călăreţii lui înaintează în galop de departe, zboară
1:8
Ier. 4:13
ca vulturul care se repede asupra prăzii. 9Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască; privirile lui lacome caută înainte și strânge prinși de război ca nisipul. 10Își bate joc de împăraţi, și voievozii sunt o nimica pentru el, râde de toate întăriturile, căci îngrămădește pământ și le ia. 11Apoi aprinderea i se îndoiește, întrece măsura și se face vinovat, căci puterea
1:11
Dan. 5:4
lui o ia ca dumnezeu al lui!” 12Doamne, nu ești Tu
1:12
Ps. 90:2
93:2Plâng. 5:19
din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri! Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ţi împlinești judecăţile Tale
1:12
2 Împ. 19:25Ps. 17:13Is. 10:5-7Ezec. 30:25
; Tu, Stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale! 13Ochii Tăi sunt așa de curaţi
1:13
Ps. 5:5
că nu pot să vadă răul și nu poţi să privești nelegiuirea! Cum
1:13
Ier. 12:1
ai putea privi Tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? 14Vei face Tu omului ca peștilor mării, ca târâtoarei, care n-are stăpân? 15El îi scoate
1:15
Ier. 16:16Amos 4:2
pe toţi cu undiţa, îi trage în mreaja sa, îi strânge în năvodul său. De aceea se bucură și se veselește. 16De aceea aduce jertfe
1:16
Deut. 8:17Is. 10:13
37:24,25
mrejei sale, aduce tămâie năvodului său, căci lor le datorează partea lui cea grasă și bucatele lui gustoase! 17Pentru aceasta își va goli el întruna mreaja și va înjunghia fără milă pe neamuri?