Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Rugăciunea prorocului Habacuc. (De cântat în felul cântecelor

3:1
Ps. 7:1
de jale) 2Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însufleţește-Ţi
3:2
Ps. 85:6
lucrarea în cursul anilor, Doamne! Fă-Te cunoscut în trecerea anilor! Dar, în mânia Ta, adu-Ţi aminte de îndurările Tale! 3Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt
3:3
Deut. 33:2Jud. 5:4Ps. 68:7
vine din muntele Paran… – (Oprire) – Măreţia Lui acoperă cerurile și slava Lui umple pământul. 4Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria Lui. 5Înaintea Lui merge
3:5
Naum 1:3
ciuma, și molima
3:5
Ps. 18:8
calcă pe urmele lui. 6Se oprește și măsoară pământul cu ochiul; privește și face pe neamuri să tremure; munţii
3:6
Naum 1:5
cei veșnici
3:6
Gen. 49:26
se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă; El umblă pe cărări veșnice. 7Văd corturile Etiopiei pline de groază și se cutremură colibele din ţara Madianului. 8S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia Ta sau împotriva mării se varsă urgia Ta, de ai încălecat
3:8
Deut. 33:26,27Ps. 68:4
104:3
pe caii Tăi și Te-ai suit în carul Tău de biruinţă? 9Arcul Tău este dezvelit; blestemele sunt săgeţile Cuvântului Tău… – (Oprire) – Tu despici pământul ca să dai drumul
3:9
Ps. 78:15,16
105:41
râurilor. 10La vederea Ta, se cutremură
3:10
Exod 19:16,18Jud. 5:4,5Ps. 68:8
77:18
114:4
munţii; se năpustesc râuri de apă; adâncul își ridică glasul și își înalţă valurile
3:10
Exod 14:22Ios. 3:16
în sus. 11Soarele
3:11
Ios. 10:12,13
și luna se opresc în locuinţa lor de lumina săgeţilor
3:11
Ios. 10:11Ps. 18:14
77:17,18
Tale, care pornesc, de strălucirea suliţei Tale, care lucește. 12Tu cutreieri pământul în urgia Ta, zdrobești neamurile în mânia Ta
3:12
Ier. 51:33Amos 1:3Mica 4:13
. 13Ieși ca să izbăvești pe poporul Tău, să izbăvești pe unsul Tău; sfărâmi
3:13
Ios. 10:24
11:8,12Ps. 68:21
acoperișul casei celui rău, o nimicești din temelii până în vârf. – (Oprire) – 14Străpungi cu săgeţile Tale capul căpeteniilor lui, care se năpustesc peste mine ca furtuna, să mă pună pe fugă, scoţând strigăte de bucurie, ca și cum ar fi și mâncat pe cel nenorocit în culcuș. 15Cu caii Tăi mergi
3:15
Ps. 77:19
pe mare, pe spuma apelor mari. 16Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul
3:16
Ps. 119:120Ier. 23:9
; la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și-mi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? 17Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, 18eu
3:18
Iov 13:15
tot mă voi bucura
3:18
Is. 41:16
61:10
în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! 19Domnul Dumnezeu este tăria
3:19
Ps. 27:1
mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor
3:19
2 Sam. 22:34Ps. 18:33
și mă face să merg pe înălţimile mele
3:19
Deut. 32:13
33:29
. –

Către mai-marele cântăreţilor. De cântat cu instrumente cu coarde.