Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11În anul

1:1
Ezra 4:24
5:1Zah. 1:1
al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel
1:1
1 Cron. 3:17,19Ezra 3:2Mat. 1:12Luca 3:27
, fiul lui Șealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua
1:1
Ezra 3:2
5:2
, fiul lui Ioţadac
1:1
1 Cron. 6:15
, marele preot, astfel: 2„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Poporul acesta zice: «N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului!»’” 3De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai
1:3
Ezra 5:1
astfel: 4„Dar
1:4
2 Sam. 7:2Ps. 132:3
pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptușite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată?” 5Așa vorbește acum Domnul oștirilor: „Uitaţi-vă
1:5
Plâng. 3:40
cu băgare de seamă la căile voastre! 6Semănaţi
1:6
Deut. 28:38Osea 4:10Mica 6:14,15
mult și strângeţi puţin; mâncaţi și tot nu vă săturaţi; beţi și tot nu vă potoliţi setea; vă îmbrăcaţi și tot nu vă este cald și cine câștigă
1:6
Zah. 8:10
o simbrie o pune într-o pungă spartă!” 7Așa vorbește Domnul oștirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! 8Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne și zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit”, zice Domnul. 9„Vă așteptaţi
1:9
Cap. 2:16.

la mult, și iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat
1:9
Cap. 2:17.

. Pentru ce?”, zice Domnul oștirilor. „Din pricina Casei Mele, care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. 10De aceea cerurile
1:10
Lev. 26:19Deut. 28:231 Împ. 8:35
nu v-au dat roua și pământul nu și-a dat roadele. 11Am chemat
1:11
1 Împ. 17:12 Împ. 8:1
seceta peste ţară, peste munţi, peste grâu, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot
1:11
Cap. 2:17.

lucrul mâinilor voastre.” 12Zorobabel
1:12
Ezra 5:2
, fiul lui Șealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, și toată rămășiţa poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese. Și poporul s-a temut de Domnul. 13Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului: „Eu sunt
1:13
Mat. 28:20Rom. 8:31
cu voi, zice Domnul.” 14Domnul
1:14
2 Cron. 36:22Ezra 1:1
a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Șealtiel, dregătorul
1:14
Cap. 2:21.

lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, și duhul întregii rămășiţe a poporului. Așa că ei au venit
1:14
Ezra 5:2,8
și s-au pus pe lucru în Casa Domnului oștirilor, Dumnezeul lor, 15în ziua a douăzeci și patra a lunii a șasea, în anul al doilea al împăratului Darius.