Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11După ce a vorbit în vechime părinţilor noștri prin proroci, în multe rânduri

1:1
Num. 12:6,8
și în multe chipuri, Dumnezeu, 2la sfârșitul
1:2
Deut. 4:30Gal. 4:4Efes. 1:10
acestor zile, ne-a vorbit
1:2
Ioan 1:17
15:15
prin Fiul, pe
1:2
Ps. 2:8Mat. 21:38
28:18Ioan 3:35Rom. 8:17
care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin
1:2
Ioan 1:31 Cor. 8:6Col. 1:16
care a făcut și veacurile. 3El, care
1:3
Ioan 1:14
14:92 Cor. 4:4Col. 1:15
este oglindirea slavei Lui și întipărirea Fiinţei Lui și care ţine
1:3
Ioan 1:4Col. 1:17Apoc. 4:11
toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut
1:3
Cap. 7:27;
9:12,14,26
curăţirea păcatelor și a șezut
1:3
Ps. 110:1Efes. 1:201 Pet. 3:22
la dreapta Măririi, în locurile preaînalte, 4ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a
1:4
Efes. 1:21Filip. 2:9,10
moștenit un Nume mult mai minunat decât al lor. 5Căci căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu ești Fiul
1:5
Ps. 2:7Fapte 13:33
Meu, astăzi Te-am născut”? Și iarăși: „Eu
1:5
2 Sam. 7:141 Cron. 22:10
28:6Ps. 89:26,27
Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu”? 6Și, când duce iarăși în lume pe Cel Întâi Născut
1:6
Rom. 8:29Col. 1:18Apoc. 1:5
, zice: „Toţi
1:6
Deut. 32:43Ps. 97:71 Pet. 3:22
îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” 7Și despre îngeri zice: „Din vânturi face
1:7
Ps. 104:4
îngeri ai Lui, și dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”; 8pe când Fiului I-a zis: „Scaunul
1:8
Ps. 45:6,7
Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate. 9Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a
1:9
Is. 61:1Fapte 4:27
10:38
uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii Tăi.” 10Și iarăși: „La
1:10
Ps. 102:25
început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. 11Ele
1:11
Is. 34:4
51:6Mat. 24:352 Pet. 3:7,10Apoc. 21:1
vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină; 12le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși.” 13Și căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Șezi
1:13
Ps. 110:1Mat. 22:44Marcu 12:36Luca 20:42
la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale”? 14Nu sunt oare
1:14
Gen. 19:16
32:1,2,24Ps. 34:7
91:11
103:20,21Dan. 3:8,28
7:10
10:11Mat. 18:10Luca 1:19
2:9,13Fapte 12:7
27:23
toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni
1:14
Rom. 8:17Tit 3:7Iac. 2:51 Pet. 3:7
mântuirea?