Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

131Stăruiţi în dragostea

13:1
Rom. 12:101 Tes. 4:91 Pet. 1:22
2:17
3:8
4:82 Pet. 1:71 Ioan 3:11
4:7,20,21
frăţească. 2Să nu daţi uitării
13:2
Mat. 25:35Rom. 12:131 Tim. 3:21 Pet. 4:9
primirea de oaspeţi, căci unii
13:2
Gen. 18:3
19:2
, prin ea, au găzduit, fără să știe, pe îngeri. 3Aduceţi-vă
13:3
Mat. 25:36Rom. 12:151 Cor. 12:26Col. 4:181 Pet. 3:8
aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca și cum aţi fi și voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi, ca unii care și voi sunteţi în trup. 4Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci
13:4
1 Cor. 6:9Gal. 5:19,21Efes. 5:5Col. 3:5,6Apoc. 22:15
Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. 5Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă
13:5
Mat. 6:25,34Filip. 4:11,121 Tim. 6:6,8
cu ce aveţi, căci El Însuși a zis: „Nicidecum n-am
13:5
Gen. 28:15Deut. 31:6,8Ios. 1:51 Cron. 28:20Ps. 37:25
să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” 6Așa că putem zice plini de încredere: „Domnul
13:6
Ps. 27:1
56:4,11,12
118:6
este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul?” 7Aduceţi-vă
13:7
Vers. 17.

aminte de mai-marii voștri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de vieţuire și urmaţi-le
13:7
Cap. 6:12.

credinţa! 8Isus Hristos este același
13:8
Ioan 8:58Apoc. 1:4
ieri și azi și în veci! 9
13:9
Efes. 4:14
5:6Col. 2:4,81 Ioan 4:1
nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu
13:9
Rom. 14:17Col. 2:161 Tim. 4:3
prin mâncăruri, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. 10Noi avem
13:10
1 Cor. 9:13
10:18
un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. 11În adevăr, trupurile dobitoacelor al
13:11
Exod 29:14Lev. 4:11,12,21
6:30
9:11
16:27Num. 19:3
căror sânge este adus de marele preot în Locul Preasfânt, pentru păcat, „sunt arse de tot afară din tabără”. 12De aceea și Isus, ca să sfinţească norodul cu însuși sângele Său, a
13:12
Ioan 19:17,18Fapte 7:58
pătimit dincolo de poartă. 13Să ieșim dar afară din tabără la El și să suferim ocara
13:13
Cap. 11:26.
1 Pet. 4:14
Lui. 14Căci
13:14
Mica 2:10Filip. 3:20
noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. 15Prin
13:15
Efes. 5:201 Pet. 2:5
El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă
13:15
Lev. 7:12Ps. 50:14,23
69:30,31
107:22
116:17
de laudă, adică rodul
13:15
Osea 14:2
buzelor care mărturisesc Numele Lui. 16Și să
13:16
Rom. 12:13
nu daţi uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe
13:16
2 Cor. 9:12Filip. 4:18
ca acestea Îi plac. 17Ascultaţi
13:17
Filip. 2:291 Tes. 5:121 Tim. 5:17
de mai-marii voștri și fiţi-le supuși, căci ei
13:17
Ezec. 3:17
33:2,7Fapte 20:26,28
priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. 18Rugaţi-vă
13:18
Rom. 15:30Efes. 6:19Col. 4:31 Tes. 5:252 Tes. 3:1
pentru noi, căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun
13:18
Fapte 23:1
24:162 Cor. 1:12
, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. 19Mai ales
13:19
Filim. 22
vă rog cu stăruinţă să faceţi lucrul acesta, ca să vă fiu înapoiat mai curând. 20Dumnezeul
13:20
Rom. 15:331 Tes. 5:23
păcii, care
13:20
Fapte 2:24,32Rom. 4:24
8:111 Cor. 6:14
15:152 Cor. 4:14Gal. 1:1Col. 2:121 Tes. 1:101 Pet. 1:21
, prin sângele
13:20
Is. 40:11Ezec. 34:23
37:24Ioan 10:11,141 Pet. 2:25
5:4
legământului celui veșnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor
13:20
Zah. 9:11
, 21
13:21
2 Tes. 2:171 Pet. 5:10
vă facă desăvârșiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui și să lucreze
13:21
Filip. 2:13
în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui
13:21
Gal. 1:52 Tim. 4:18Apoc. 1:6
să fie slava în vecii vecilor! Amin. 22Vă rog, fraţilor, să primiţi bine acest cuvânt de sfătuire, căci
13:22
1 Pet. 5:12
v-am scris pe scurt. 23Să știţi că fratelui
13:23
1 Tes. 3:2
Timotei i s-a dat drumul
13:23
1 Tim. 6:12
. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. 24Spuneţi sănătate tuturor mai-marilor
13:24
Vers. 7,17.

voștri și tuturor sfinţilor. Cei din Italia vă trimit sănătate. 25Harul
13:25
Tit 3:15
să fie cu voi cu toţi! Amin.