Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele. 2Căci, dacă Cuvântul vestit

2:2
Deut. 33:2Ps. 68:17Fapte 7:53Gal. 3:19
prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice
2:2
Num. 15:30,31Deut. 4:3
17:2,5,12
27:26
abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, 3cum
2:3
Cap. 10:28,29;
12:25
vom scăpa noi dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire așa de mare, care
2:3
Mat. 4:17Marcu 1:14
, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a
2:3
Luca 1:2
fost adeverită de cei ce au auzit-o, 4în timp ce Dumnezeu întărea
2:4
Marcu 16:20Fapte 14:3
19:11Rom. 15:18,191 Cor. 2:4
mărturia lor cu
2:4
Fapte 2:22,43
semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt, împărţite
2:4
1 Cor. 12:4,7,11
după
2:4
Efes. 1:5,9
voia Sa! 5În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea
2:5
Cap. 6:5.
2 Pet. 3:13
viitoare despre care vorbim. 6Ba încă, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire: „Ce
2:6
Iov 7:17Ps. 8:4
144:3
este omul ca să-Ţi aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? 7L-ai făcut pentru puţină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor Tale, 8toate
2:8
Mat. 28:181 Cor. 15:27Efes. 1:22
le-ai supus sub picioarele lui.”

În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum, încă nu

2:8
1 Cor. 15:25
vedem că toate îi sunt supuse. 9Dar pe Acela
2:9
Filip. 2:7-9
care a fost făcut pentru „puţină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat
2:9
Fapte 2:33
cu slavă și cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru
2:9
Ioan 3:16
12:32Rom. 5:18
8:322 Cor. 5:151 Tim. 2:61 Ioan 2:2Apoc. 5:9
toţi. 10Se cuvenea, în adevăr
2:10
Luca 24:46
, ca Acela pentru
2:10
Rom. 11:36
care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulţi fii la slavă să desăvârșească
2:10
Fapte 3:15
5:31
, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii
2:10
Luca 13:32
lor. 11Căci Cel
2:11
Cap. 10:10,14.

ce sfinţește și cei ce sunt sfinţiţi sunt
2:11
Fapte 17:26
dintr-unul. De aceea, Lui nu-I
2:11
Mat. 28:10Ioan 20:17Rom. 8:29
este rușine să-i numească fraţi, 12când zice: „Voi vesti
2:12
Ps. 22:22,25
Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda
2:12
Ps. 18:2Is. 12:2
în mijlocul adunării.” 13Și iarăși: „Îmi voi pune încrederea în El.” Și în alt loc: „Iată-Mă
2:13
Is. 8:18
, Eu și copiii pe care
2:13
Ioan 10:29
17:6,9,11,12
Mi i-a dat Dumnezeu!” 14Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și
2:14
Ioan 1:14Rom. 8:3Filip. 2:7
El Însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca
2:14
1 Cor. 15:54,55Col. 2:152 Tim. 1:10
, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, 15și să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii
2:15
Luca 1:74Rom. 8:152 Tim. 1:7
, erau supuși robiei toată viaţa lor. 16Căci, negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam. 17Prin urmare, a trebuit să Se asemene
2:17
Filip. 2:7
fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos
2:17
Cap. 4:15;
5:1,2
și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. 18Și
2:18
Cap. 4:15,16;
5:2
7:25
prin faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.