Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea

3:1
Rom. 1:71 Cor. 1:2Efes. 4:1Filip. 3:142 Tes. 1:112 Tim. 1:92 Pet. 1:10
cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul
3:1
Rom. 15:84:14
5:5
6:20
8:1
9:11
10:21
și Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus, 2care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum și Moise
3:2
Num. 12:7
a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu”. 3Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce
3:3
Zah. 6:12Mat. 16:18
a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. 4Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce
3:4
Efes. 2:10
3:9
a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. 5Cât despre Moise
3:5
Vers. 2.

, el a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu”, ca slugă
3:5
Exod 14:31Num. 12:7Deut. 3:24Ios. 1:2
8:31
, ca să mărturisească
3:5
Deut. 18:15,18,19
despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. 6Dar Hristos este credincios ca Fiu
3:6
Cap. 1:2.

, peste
3:6
1 Cor. 3:16
6:192 Cor. 6:16Efes. 2:21,221 Tim. 3:151 Pet. 2:5
casa lui Dumnezeu. Și casa Lui suntem noi, dacă
3:6
Mat. 10:22
24:13Rom. 5:2Col. 1:23
păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. 7De aceea, cum zice Duhul
3:7
2 Sam. 23:2Fapte 1:16
Sfânt: „Astăzi
3:7
Ps. 95:7
, dacă auziţi glasul Lui, 8nu vă împietriţi inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, 9unde părinţii voștri M-au ispitit și M-au pus la încercare și au văzut lucrările Mele patruzeci de ani! 10De aceea M-am dezgustat de neamul acesta și am zis: ‘Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele!’ 11Am jurat dar în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” 12Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. 13Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. 14Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă
3:14
Vers. 6.

păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, 15câtă vreme se zice: „Astăzi
3:15
Vers. 7.

, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.” 16Cine
3:16
Num. 14:2,4,11,24,30Deut. 1:34,36,38
au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? 17Și cine au fost aceia de care S-a dezgustat El patruzeci de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale
3:17
Num. 14:22
26:65Ps. 106:261 Cor. 10:5Iuda 5
căror trupuri moarte au căzut în pustie? 18Și cui
3:18
Num. 14:30Deut. 1:34,35
S-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? 19Vedem
3:19
Cap. 4:6.

dar că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor.