Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41

4:1
Cap. 12:15.

luăm dar bine seama ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. 2Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit. 3Pe când noi
4:3
Cap. 3:14.

, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El când a zis: „Am
4:3
Ps. 95:11
jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. 4Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea: „Dumnezeu S-a
4:4
Gen. 2:2Exod 20:1
31:17
odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările Lui.” 5Și aici este zis iarăși: „Nu vor intra în odihna Mea!” 6Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia
4:6
Cap. 3:19.

cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor, 7El hotărăște din nou o zi: „Astăzi
4:7
Ps. 95:7
”, zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” 8Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. 9Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. 10Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihnește și el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. 11Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași
4:11
Cap. 3:12,18,19.

pildă de neascultare. 12Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu
4:12
Is. 49:2Ier. 23:292 Cor. 10:4,51 Pet. 1:23
și lucrător, mai
4:12
Prov. 5:4
tăietor decât orice sabie
4:12
Efes. 6:17Apoc. 1:16
2:16
cu două tăișuri: pătrunde
4:12
1 Cor. 14:24,25
până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simţirile și gândurile inimii. 13Nicio
4:13
Ps. 33:13,14
90:8
139:11,12
făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit
4:13
Iov 26:6
34:21Prov. 15:11
înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. 14Astfel, fiindcă avem un Mare Preot
4:14
Cap. 3:1.

însemnat, care
4:14
Cap. 7:26;
9:12,24
a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să
4:14
Cap. 10:23.

rămânem tari în mărturisirea noastră. 15Căci n-avem
4:15
Is. 53:3
un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit
4:15
Luca 22:28
ca și noi, dar
4:15
2 Cor. 5:211 Pet. 2:221 Ioan 3:5
fără păcat. 16
4:16
Efes. 2:18
3:12
ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.