Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus

5:1
Cap. 8:3.

pentru oameni în
5:1
Cap. 2:17.

lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca
5:1
Cap. 8:3,4;
9:9
10:11
11:4
să aducă daruri și jertfe pentru păcate. 2El
5:2
Cap. 2:18;
4:15
poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciţi, fiindcă și
5:2
Cap. 7:28.

el este cuprins de slăbiciune. 3Și, din pricina
5:3
Lev. 4:3
9:7
16:6
15—179:7
acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. 4Nimeni
5:4
2 Cron. 26:18Ioan 3:27
nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron
5:4
Exod 28:1Num. 16:5,401 Cron. 23:13
. 5Tot așa
5:5
Ioan 8:54
și Hristos, nu Și-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: „Tu ești Fiul
5:5
Ps. 2:7
Meu, astăzi Te-am născut.” 6Și, cum zice iarăși într-alt loc: „Tu
5:6
Ps. 110:4
ești preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.” 7El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământești, aducând
5:7
Mat. 26:39,42,44Marcu 14:36,39Ioan 17:1
rugăciuni și cereri cu
5:7
Ps. 22:1Mat. 27:46,50Marcu 15:34,37
strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce
5:7
Mat. 26:53Marcu 14:36
putea să-L izbăvească de la
5:7
Mat. 26:37Marcu 14:33Luca 22:43Ioan 12:27
moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, 8măcar
5:8
Cap. 3:6.

că era Fiu, a învăţat să asculte
5:8
Filip. 2:8
prin lucrurile pe care le-a suferit. 9Și, după ce a fost făcut desăvârșit
5:9
Cap. 2:10;
11:40
, S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, 10căci a fost numit de Dumnezeu Mare Preot „după
5:10
Vers. 6. Cap. 6:20.

rânduiala lui Melhisedec”. 11Asupra celor de mai sus, avem multe
5:11
Ioan 16:122 Pet. 3:16
de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-aţi făcut greoi
5:11
Mat. 13:15
la pricepere. 12În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăși trebuinţă de cineva să vă înveţe cele
5:12
Cap. 6:1.

dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte
5:12
1 Cor. 3:1-3
, nu de hrană tare. 13Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc
5:13
1 Cor. 13:11
14:20Efes. 4:141 Pet. 2:2
. 14Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească
5:14
Is. 7:151 Cor. 2:14,15
binele și răul.