Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

81Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care

8:1
Efes. 1:20Col. 3:1
S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 2ca slujitor al Locului Preasfânt
8:2
Cap. 9:8,12,24.

și al adevăratului cort
8:2
Cap. 9:11.

, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. 3Orice mare preot
8:3
Cap. 5:1.

este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era
8:3
Efes. 5:2
de trebuinţă ca și celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus. 4Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege. 5Ei fac o slujbă care este chipul și umbra
8:5
Col. 2:17
lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: „Ia seama”
8:5
Exod 25:40
26:30
27:8Num. 8:4Fapte 7:44
, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte.” 6Dar, acum, Hristos a căpătat
8:6
2 Cor. 3:6,8,9
o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduinţe mai bune. 7În
8:7
Cap. 7:11,18.

adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. 8Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată
8:8
Ier. 31:31-34
, vin zile”, zice Domnul, „când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, 9nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul Meu și nici Mie nu Mi-a păsat de ei”, zice Domnul. 10„Dar iată
8:10
Cap. 10:16.

legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile”, zice Domnul: „Voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor; Eu
8:10
Zah. 8:8
voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu. 11Și nu
8:11
Is. 54:13Ioan 6:451 Ioan 2:27
va mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: ‘Cunoaște pe Domnul!’ Căci toţi Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. 12Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și
8:12
Rom. 11:27
fărădelegile lor.” 13Prin faptul că zice
8:13
2 Cor. 5:17
: „Un nou legământ”, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.