Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Închinarea la idoli

11Cuvântul Domnului, spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. 2Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: „Du-te

1:2
Cap. 3:1.

și ia-ţi o nevastă curvă și copii din curvie, căci ţara
1:2
Deut. 31:16Ps. 73:27Ier. 2:13Ezec. 23:3
a săvârșit o mare curvie, părăsind pe Domnul!” 3El s-a dus și a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit și i-a născut un fiu. 4Și Domnul i-a zis: „Pune-i numele Izreel, căci, peste puţină vreme, voi pedepsi
1:4
2 Împ. 10:11
casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel și voi pune capăt
1:4
2 Împ. 15:10,12
domniei lui peste casa lui Israel. 5În ziua aceea
1:5
2 Împ. 15:29
, voi sfărâma arcul lui Israel în valea Izreel.” 6Ea a zămislit din nou și a născut o fată. Și Domnul a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama (Cea fără îndurare); căci
1:6
2 Împ. 17:6,23
nu voi mai avea milă de casa lui Israel, n-o voi mai ierta! 7Dar voi avea milă
1:7
2 Împ. 19:35
de casa lui Iuda și-i voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor, dar nu-i voi izbăvi
1:7
Zah. 4:6
9:10
nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreţi.” 8Ea a înţărcat pe Lo-Ruhama, apoi iar a zămislit și a născut un fiu. 9Și Domnul a zis: „Pune-i numele Lo-Ami (Nu-i poporul meu), căci voi nu sunteţi poporul Meu și Eu nu voi fi Dumnezeul vostru. 10Totuși numărul
1:10
Gen. 32:12Rom. 9:27,28
copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra, și de unde
1:10
Rom. 9:25,261 Pet. 2:10
li se zicea: ‘Nu
1:10
Cap. 2:23.

sunteţi poporul Meu’, li se va zice: ‘Copiii
1:10
Ioan 1:12
3:1
Dumnezeului celui viu!’ 11Atunci
1:11
Is. 11:12,13Ier. 3:18Ezec. 34:23
37:16-24
, copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un loc, își vor pune o singură căpetenie și vor ieși din ţară, căci mare va fi ziua lui Izreel.