Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101Israel era o vie mănoasă

10:1
Naum 2:2
, care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare
10:1
Cap. 8:11;
12:11
a zidit; cu cât îi propășea ţara, cu atât înfrumuseţa stâlpii
10:1
Cap. 8:4.

idolești. 2Inima lor este împărţită
10:2
1 Împ. 18:21Mat. 6:24
, de aceea vor fi pedepsiţi. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești. 3Și curând
10:3
Cap. 3:4;
11:5Mica 4:9
vor zice: „N-avem un adevărat împărat, căci nu ne-am temut de Domnul, și împăratul pe care-l avem ce ar putea face el pentru noi?” 4Ei rostesc vorbe deșarte, jurăminte mincinoase când încheie un legământ, de aceea pedeapsa va încolţi
10:4
Deut. 29:18Amos 5:7
6:12Fapte 8:23Evr. 12:15
ca o buruiană otrăvitoare din brazdele câmpiei! 5Locuitorii Samariei se vor uimi de viţeii
10:5
1 Împ. 12:28,29
din Bet-Aven
10:5
Cap. 4:15.

; poporul va jeli pe idol și preoţii lui vor tremura pentru el, pentru slava
10:5
1 Sam. 4:21,22
lui care va pieri din mijlocul lor. 6Da, el însuși va fi dus în Asiria ca dar împăratului
10:6
Cap. 5:13.

Iareb. Rușinea va cuprinde pe Efraim și lui Israel îi va fi rușine de planurile
10:6
Cap. 11:6.

sale. 7S-au dus Samaria
10:7
Vers. 3,15.

și împăratul ei, ca o ţăpligă pe faţa apelor. 8Înălţimile
10:8
Cap. 4:15.

din Bet-Aven, unde a păcătuit
10:8
Deut. 9:211 Împ. 12:30
Israel, vor fi nimicite; spini
10:8
Cap. 9:6.

și mărăcini vor crește pe altarele lor. Și
10:8
Is. 2:19Luca 23:30Apoc. 6:16
9:6
vor zice munţilor: „Acoperiţi-ne!” și dealurilor: „Cădeţi peste noi!” 9„Din zilele Ghibei ai păcătuit, Israele
10:9
Cap. 9:9.

! Acolo au stat ei, pentru ca războiul
10:9
Jud. 20:1
făcut împotriva celor răi să nu-i apuce la Ghibea. 10Îi voi pedepsi când voi vrea
10:10
Deut. 28:63
și se vor strânge
10:10
Ier. 16:16Ezec. 23:46,47
popoare împotriva lor când îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire! 11Efraim este o mânzată
10:11
Ier. 50:11Mica 4:13
învăţată la jug, căreia îi place să treiere grâul și i-am cruţat gâtul său cel frumos, dar acum voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara și Iacov îi va grăpa.” 12Semănaţi
10:12
Prov. 11:18
potrivit cu neprihănirea, și veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă
10:12
Ier. 4:3
un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină și să vă plouă mântuire. 13Aţi
10:13
Iov 4:8Prov. 22:8Gal. 6:7,8
arat răul, aţi secerat nelegiuirea și aţi mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji. 14De aceea
10:14
Cap. 13:16.

se va stârni o zarvă împotriva poporului tău și toate cetăţuile tale vor fi nimicite, cum a nimicit în luptă Șalman-Bet-Arbel
10:14
2 Împ. 18:34
19:13
, când mama
10:14
Cap. 13:16.

a fost zdrobită împreună cu copiii ei. 15Iată ce vă va aduce Betel din pricina răutăţii voastre peste măsură de mari. În revărsatul zorilor, se va isprăvi
10:15
Vers. 7.

cu împăratul lui Israel!