Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

91Nu te bucura, Israele, nu te veseli ca popoarele, pentru că ai curvit

9:1
Cap. 4:12;
, părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată
9:1
Ier. 44:17
în toate ariile cu grâu! 2Aria
9:2
Cap. 2:9,12.
și teascul nu-i vor hrăni și mustul le va lipsi. 3Nu vor rămâne în ţara
9:3
Lev. 25:23Ier. 2:7
16:18
Domnului, ci
9:3
Cap. 8:13;
Efraim se va întoarce în Egipt și vor
9:3
Ezec. 4:13Dan. 1:8
mânca în Asiria
9:3
2 Împ. 17:6
mâncăruri necurate. 4Nu
9:4
Cap. 3:4.
vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură, căci
9:4
Ier. 6:20
nu-I va fi plăcută. Pâinea
9:4
Deut. 26:14
lor le va fi ca o pâine de jale; toţi cei ce vor mânca din ea se vor face necuraţi, căci pâinea lor va fi numai pentru
9:4
Lev. 17:11
ei, nu va intra în Casa Domnului! 5Ce veţi face în zilele de praznic
9:5
Cap. 2:11.
, la sărbătorile Domnului? 6Căci iată că ei pleacă din pricina pustiirii; Egiptul
9:6
Cap. 7:16. Vers. 3.
îi va aduna, Moful le va da morminte; ce au mai scump, argintul
9:6
Is. 5:6
32:13
34:13
lor, va fi prada mărăcinilor și vor crește spinii în corturile lor. 7Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii: Israel va vedea singur dacă prorocul este nebun sau dacă omul insuflat
9:7
Ezec. 13:3Mica 2:11Ţef. 3:4
aiurează. Și aceasta din pricina mărimii nelegiuirilor și răzvrătirilor tale. 8Efraim stă la pândă
9:8
Ier. 6:17
31:6Ezec. 3:17
33:7
împotriva Dumnezeului meu, prorocului i se întind laţuri de păsări pe toate căile lui, îl vrăjmășesc în Casa Dumnezeului său. 9S-au afundat în stricăciune
9:9
Is. 31:6
, ca în zilele Ghibei
9:9
Jud. 19:22
; Domnul
9:9
Cap. 8:13.
Își va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi păcatele. 10„Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie, am văzut pe părinţii voștri ca pe cele dintâi roade
9:10
Is. 28:4Mica 7:1
ale unui smochin, în primăvară
9:10
Cap. 2:15.
, dar ei s-au dus la Baal-Peor
9:10
Num. 25:3Ps. 106:28
, s-au pus în slujba
9:10
Cap. 4:14.
idolului scârbos
9:10
Ier. 11:13Jud. 6:32
și au ajuns
9:10
Ps. 81:12Ezec. 20:8Amos 4:5
urâcioși ca și acela pe care îl iubeau. 11Slava lui Efraim va zbura ca o pasăre: nu mai este nicio naștere, nicio însărcinare și nicio zămislire! 12Chiar
9:12
Iov 27:14
dacă își vor crește copiii, îi voi lipsi
9:12
Deut. 28:41,62
de ei înainte ca să ajungă oameni mari, și vai
9:12
Deut. 31:172 Împ. 17:18
de ei când Îmi voi întoarce
9:12
1 Sam. 28:15,16
privirile de la ei! 13Efraim, după cum văd, își dă
9:13
Ezec. 26
27
28
copiii la pradă și Efraim
9:13
Vers. 16. Cap. 13:16.
își va duce singur copiii la cel ce-i va ucide!” 14Dă-le, Doamne!… Ce să le dai?… Dă-le un pântece
9:14
Luca 23:29
care să nască înainte de vreme și ţâţe seci! 15„Toată răutatea lor este la Ghilgal
9:15
Cap. 4:15;
; acolo M-am scârbit de ei. Din pricina răutăţii
9:15
Cap. 1:6.
faptelor lor, îi voi izgoni din Casa Mea. Nu-i mai pot iubi, toate căpeteniile
9:15
Is. 1:23
lor sunt niște îndărătnici. 16Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat; nu mai dau rod și, chiar dacă au copii
9:16
Vers. 13.
, le voi omorî rodul iubit de ei.” 17Dumnezeul meu îi va lepăda, pentru că nu L-au ascultat, de aceea vor rătăci
9:17
Deut. 28:64,65
printre neamuri.

10

101Israel era o vie mănoasă

10:1
Naum 2:2
, care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare
10:1
Cap. 8:11;
a zidit; cu cât îi propășea ţara, cu atât înfrumuseţa stâlpii
10:1
Cap. 8:4.
idolești. 2Inima lor este împărţită
10:2
1 Împ. 18:21Mat. 6:24
, de aceea vor fi pedepsiţi. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești. 3Și curând
10:3
Cap. 3:4;
vor zice: „N-avem un adevărat împărat, căci nu ne-am temut de Domnul, și împăratul pe care-l avem ce ar putea face el pentru noi?” 4Ei rostesc vorbe deșarte, jurăminte mincinoase când încheie un legământ, de aceea pedeapsa va încolţi
10:4
Deut. 29:18Amos 5:7
6:12Fapte 8:23Evr. 12:15
ca o buruiană otrăvitoare din brazdele câmpiei! 5Locuitorii Samariei se vor uimi de viţeii
10:5
1 Împ. 12:28,29
din Bet-Aven
10:5
Cap. 4:15.
; poporul va jeli pe idol și preoţii lui vor tremura pentru el, pentru slava
10:5
1 Sam. 4:21,22
lui care va pieri din mijlocul lor. 6Da, el însuși va fi dus în Asiria ca dar împăratului
10:6
Cap. 5:13.
Iareb. Rușinea va cuprinde pe Efraim și lui Israel îi va fi rușine de planurile
10:6
Cap. 11:6.
sale. 7S-au dus Samaria
10:7
Vers. 3,15.
și împăratul ei, ca o ţăpligă pe faţa apelor. 8Înălţimile
10:8
Cap. 4:15.
din Bet-Aven, unde a păcătuit
10:8
Deut. 9:211 Împ. 12:30
Israel, vor fi nimicite; spini
10:8
Cap. 9:6.
și mărăcini vor crește pe altarele lor. Și
10:8
Is. 2:19Luca 23:30Apoc. 6:16
9:6
vor zice munţilor: „Acoperiţi-ne!” și dealurilor: „Cădeţi peste noi!” 9„Din zilele Ghibei ai păcătuit, Israele
10:9
Cap. 9:9.
! Acolo au stat ei, pentru ca războiul
10:9
Jud. 20:1
făcut împotriva celor răi să nu-i apuce la Ghibea. 10Îi voi pedepsi când voi vrea
10:10
Deut. 28:63
și se vor strânge
10:10
Ier. 16:16Ezec. 23:46,47
popoare împotriva lor când îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire! 11Efraim este o mânzată
10:11
Ier. 50:11Mica 4:13
învăţată la jug, căreia îi place să treiere grâul și i-am cruţat gâtul său cel frumos, dar acum voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara și Iacov îi va grăpa.” 12Semănaţi
10:12
Prov. 11:18
potrivit cu neprihănirea, și veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă
10:12
Ier. 4:3
un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină și să vă plouă mântuire. 13Aţi
10:13
Iov 4:8Prov. 22:8Gal. 6:7,8
arat răul, aţi secerat nelegiuirea și aţi mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji. 14De aceea
10:14
Cap. 13:16.
se va stârni o zarvă împotriva poporului tău și toate cetăţuile tale vor fi nimicite, cum a nimicit în luptă Șalman-Bet-Arbel
10:14
2 Împ. 18:34
19:13
, când mama
10:14
Cap. 13:16.
a fost zdrobită împreună cu copiii ei. 15Iată ce vă va aduce Betel din pricina răutăţii voastre peste măsură de mari. În revărsatul zorilor, se va isprăvi
10:15
Vers. 7.
cu împăratul lui Israel!

11

111„Când era tânăr Israel

11:1
Cap. 2:15.
, îl iubeam și am chemat
11:1
Mat. 2:15
pe fiul Meu
11:1
Exod 4:22,23
din Egipt. 2Dar, cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau: au adus jertfe
11:2
2 Împ. 17:1613:2
baalilor și tămâie chipurilor idolești. 3Și totuși Eu l-am învăţat
11:3
Deut. 1:31
32:10-12Is. 46:3
pe Efraim să meargă și l-am ridicat în braţe, dar n-au văzut că Eu
11:3
Exod 15:26
îi vindecam. 4I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul
11:4
Lev. 26:13
de lângă gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare
11:4
Ps. 78:25
. 5Nu se vor mai întoarce în ţara
11:5
Cap. 8:13;
Egiptului, dar asirianul va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă
11:5
2 Împ. 17:13,14
la Mine. 6Sabia va năvăli peste cetăţile lor, va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor din pricina planurilor
11:6
Cap. 10:6.
pe care le-au făcut. 7Poporul Meu este pornit să se depărteze
11:7
Ier. 3:6
de Mine și, dacă sunt chemaţi
11:7
Cap. 7:16.
înapoi la Cel Preaînalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. 8Cum
11:8
Ier. 9:7
să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ţi fac ca Admei
11:8
Gen. 14:8
19:24,25Deut. 29:23Amos 4:11
? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi se zbate inima
11:8
Deut. 32:36Is. 63:15Ier. 31:20
în Mine și tot lăuntrul Mi se mișcă de milă! 9Nu voi lucra după mânia Mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim, căci Eu sunt Dumnezeu
11:9
Num. 23:19Is. 55:8,9Mal. 3:6
, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. 10Ei vor urma pe Domnul ca pe un leu care va răcni
11:10
Is. 31:4Ioel 3:16Amos 1:2
, căci El Însuși va răcni, și copiii vor alerga tremurând de la apus
11:10
Zah. 8:7
. 11Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre și din ţara Asiriei ca o porumbiţă
11:11
Is. 60:8
. Și-i
11:11
Ezec. 28:25,26
37:21,25
voi face să locuiască în casele lor”, zice Domnul. 12„Efraim
11:12
Cap. 12:1.
Mă înconjoară cu minciuni și casa lui Israel cu înșelătorii. Iuda este tot hoinar faţă de Dumnezeu, faţă de Cel Sfânt și Credincios.