Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101Israel era o vie mănoasă

10:1
Naum 2:2
, care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare
10:1
Cap. 8:11;
a zidit; cu cât îi propășea ţara, cu atât înfrumuseţa stâlpii
10:1
Cap. 8:4.
idolești. 2Inima lor este împărţită
10:2
1 Împ. 18:21Mat. 6:24
, de aceea vor fi pedepsiţi. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești. 3Și curând
10:3
Cap. 3:4;
vor zice: „N-avem un adevărat împărat, căci nu ne-am temut de Domnul, și împăratul pe care-l avem ce ar putea face el pentru noi?” 4Ei rostesc vorbe deșarte, jurăminte mincinoase când încheie un legământ, de aceea pedeapsa va încolţi
10:4
Deut. 29:18Amos 5:7
6:12Fapte 8:23Evr. 12:15
ca o buruiană otrăvitoare din brazdele câmpiei! 5Locuitorii Samariei se vor uimi de viţeii
10:5
1 Împ. 12:28,29
din Bet-Aven
10:5
Cap. 4:15.
; poporul va jeli pe idol și preoţii lui vor tremura pentru el, pentru slava
10:5
1 Sam. 4:21,22
lui care va pieri din mijlocul lor. 6Da, el însuși va fi dus în Asiria ca dar împăratului
10:6
Cap. 5:13.
Iareb. Rușinea va cuprinde pe Efraim și lui Israel îi va fi rușine de planurile
10:6
Cap. 11:6.
sale. 7S-au dus Samaria
10:7
Vers. 3,15.
și împăratul ei, ca o ţăpligă pe faţa apelor. 8Înălţimile
10:8
Cap. 4:15.
din Bet-Aven, unde a păcătuit
10:8
Deut. 9:211 Împ. 12:30
Israel, vor fi nimicite; spini
10:8
Cap. 9:6.
și mărăcini vor crește pe altarele lor. Și
10:8
Is. 2:19Luca 23:30Apoc. 6:16
9:6
vor zice munţilor: „Acoperiţi-ne!” și dealurilor: „Cădeţi peste noi!” 9„Din zilele Ghibei ai păcătuit, Israele
10:9
Cap. 9:9.
! Acolo au stat ei, pentru ca războiul
10:9
Jud. 20:1
făcut împotriva celor răi să nu-i apuce la Ghibea. 10Îi voi pedepsi când voi vrea
10:10
Deut. 28:63
și se vor strânge
10:10
Ier. 16:16Ezec. 23:46,47
popoare împotriva lor când îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire! 11Efraim este o mânzată
10:11
Ier. 50:11Mica 4:13
învăţată la jug, căreia îi place să treiere grâul și i-am cruţat gâtul său cel frumos, dar acum voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara și Iacov îi va grăpa.” 12Semănaţi
10:12
Prov. 11:18
potrivit cu neprihănirea, și veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă
10:12
Ier. 4:3
un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină și să vă plouă mântuire. 13Aţi
10:13
Iov 4:8Prov. 22:8Gal. 6:7,8
arat răul, aţi secerat nelegiuirea și aţi mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji. 14De aceea
10:14
Cap. 13:16.
se va stârni o zarvă împotriva poporului tău și toate cetăţuile tale vor fi nimicite, cum a nimicit în luptă Șalman-Bet-Arbel
10:14
2 Împ. 18:34
19:13
, când mama
10:14
Cap. 13:16.
a fost zdrobită împreună cu copiii ei. 15Iată ce vă va aduce Betel din pricina răutăţii voastre peste măsură de mari. În revărsatul zorilor, se va isprăvi
10:15
Vers. 7.
cu împăratul lui Israel!

11

111„Când era tânăr Israel

11:1
Cap. 2:15.
, îl iubeam și am chemat
11:1
Mat. 2:15
pe fiul Meu
11:1
Exod 4:22,23
din Egipt. 2Dar, cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau: au adus jertfe
11:2
2 Împ. 17:1613:2
baalilor și tămâie chipurilor idolești. 3Și totuși Eu l-am învăţat
11:3
Deut. 1:31
32:10-12Is. 46:3
pe Efraim să meargă și l-am ridicat în braţe, dar n-au văzut că Eu
11:3
Exod 15:26
îi vindecam. 4I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul
11:4
Lev. 26:13
de lângă gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare
11:4
Ps. 78:25
. 5Nu se vor mai întoarce în ţara
11:5
Cap. 8:13;
Egiptului, dar asirianul va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă
11:5
2 Împ. 17:13,14
la Mine. 6Sabia va năvăli peste cetăţile lor, va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor din pricina planurilor
11:6
Cap. 10:6.
pe care le-au făcut. 7Poporul Meu este pornit să se depărteze
11:7
Ier. 3:6
de Mine și, dacă sunt chemaţi
11:7
Cap. 7:16.
înapoi la Cel Preaînalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. 8Cum
11:8
Ier. 9:7
să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ţi fac ca Admei
11:8
Gen. 14:8
19:24,25Deut. 29:23Amos 4:11
? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi se zbate inima
11:8
Deut. 32:36Is. 63:15Ier. 31:20
în Mine și tot lăuntrul Mi se mișcă de milă! 9Nu voi lucra după mânia Mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim, căci Eu sunt Dumnezeu
11:9
Num. 23:19Is. 55:8,9Mal. 3:6
, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. 10Ei vor urma pe Domnul ca pe un leu care va răcni
11:10
Is. 31:4Ioel 3:16Amos 1:2
, căci El Însuși va răcni, și copiii vor alerga tremurând de la apus
11:10
Zah. 8:7
. 11Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre și din ţara Asiriei ca o porumbiţă
11:11
Is. 60:8
. Și-i
11:11
Ezec. 28:25,26
37:21,25
voi face să locuiască în casele lor”, zice Domnul. 12„Efraim
11:12
Cap. 12:1.
Mă înconjoară cu minciuni și casa lui Israel cu înșelătorii. Iuda este tot hoinar faţă de Dumnezeu, faţă de Cel Sfânt și Credincios.

12

121Lui Efraim

12:1
Cap. 8:7.
îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit; zilnic mărește minciuna și înșelătoria; face legământ
12:1
2 Împ. 17:47:11
cu Asiria și duce untdelemn
12:1
Is. 30:6
57:9
în Egipt. 2Domnul
12:2
Cap. 4:1.
este în ceartă și cu Iuda și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui; îi va răsplăti după faptele lui. 3Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe frate-său de călcâi
12:3
Gen. 25:26
și, în puterea lui, s-a luptat
12:3
Gen. 32:24
cu Dumnezeu. 4S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel
12:4
Gen. 28:12,19
35:9,10,15
și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. 5Domnul este Dumnezeul oștirilor; Numele Lui
12:5
Exod 3:15
este Domnul. 6Tu
12:6
Cap. 14:1.
dar întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește
12:6
Ps. 37:7
totdeauna în Dumnezeul tău. 7Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă
12:7
Prov. 11:1Amos 8:5
mincinoasă. Îi place să înșele. 8Și Efraim zice: ‘Cu adevărat
12:8
Zah. 11:5Apoc. 3:17
, m-am îmbogăţit, am făcut avere și, în toată munca mea, nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat.’ 9Și totuși Eu
12:9
Cap. 13:4.
sunt Domnul Dumnezeul tău, din ţara Egiptului și până acum; Eu te voi face să locuiești iarăși
12:9
Lev. 23:42,43Neem. 8:17Zah. 14:16
în corturi ca în zilele de sărbătoare! 10Eu am vorbit
12:10
2 Împ. 17:13
prorocilor, am dat o mulţime de vedenii și am spus pilde prin proroci.” 11Dacă Galaadul
12:11
Cap. 5:1;
s-a dedat la slujba idolilor, galaadiţii vor fi nimiciţi negreșit. Ei jertfesc boi în Ghilgal
12:11
Cap. 4:15;
, de aceea altarele
12:11
Cap. 8:11;
lor vor ajunge niște mormane de pietre pe brazdele câmpiilor. 12Iacov a fugit
12:12
Gen. 28:5Deut. 26:5
odinioară în câmpia Aram, Israel a slujit pentru o femeie
12:12
Gen. 29:20,28
și pentru o femeie a păzit turmele. 13Dar printr-un proroc
12:13
Exod 12:50,51
13:3Ps. 77:20Is. 63:11Mica 6:4
a scos Domnul pe Israel din Egipt și printr-un proroc a fost păzit Israel. 14Efraim
12:14
2 Împ. 17:11-18
a mâniat rău pe Domnul, dar Domnul său va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat și-i
12:14
Dan. 11:18
va răsplăti ocara
12:14
Deut. 28:37
pe care I-a făcut-o.