Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

111„Când era tânăr Israel

11:1
Cap. 2:15.

, îl iubeam și am chemat
11:1
Mat. 2:15
pe fiul Meu
11:1
Exod 4:22,23
din Egipt. 2Dar, cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau: au adus jertfe
11:2
2 Împ. 17:1613:2
baalilor și tămâie chipurilor idolești. 3Și totuși Eu l-am învăţat
11:3
Deut. 1:31
32:10-12Is. 46:3
pe Efraim să meargă și l-am ridicat în braţe, dar n-au văzut că Eu
11:3
Exod 15:26
îi vindecam. 4I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul
11:4
Lev. 26:13
de lângă gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare
11:4
Ps. 78:25
. 5Nu se vor mai întoarce în ţara
11:5
Cap. 8:13;
9:3
Egiptului, dar asirianul va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă
11:5
2 Împ. 17:13,14
la Mine. 6Sabia va năvăli peste cetăţile lor, va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor din pricina planurilor
11:6
Cap. 10:6.

pe care le-au făcut. 7Poporul Meu este pornit să se depărteze
11:7
Ier. 3:6
de Mine și, dacă sunt chemaţi
11:7
Cap. 7:16.

înapoi la Cel Preaînalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. 8Cum
11:8
Ier. 9:7
să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ţi fac ca Admei
11:8
Gen. 14:8
19:24,25Deut. 29:23Amos 4:11
? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi se zbate inima
11:8
Deut. 32:36Is. 63:15Ier. 31:20
în Mine și tot lăuntrul Mi se mișcă de milă! 9Nu voi lucra după mânia Mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim, căci Eu sunt Dumnezeu
11:9
Num. 23:19Is. 55:8,9Mal. 3:6
, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. 10Ei vor urma pe Domnul ca pe un leu care va răcni
11:10
Is. 31:4Ioel 3:16Amos 1:2
, căci El Însuși va răcni, și copiii vor alerga tremurând de la apus
11:10
Zah. 8:7
. 11Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre și din ţara Asiriei ca o porumbiţă
11:11
Is. 60:8
. Și-i
11:11
Ezec. 28:25,26
37:21,25
voi face să locuiască în casele lor”, zice Domnul. 12„Efraim
11:12
Cap. 12:1.

Mă înconjoară cu minciuni și casa lui Israel cu înșelătorii. Iuda este tot hoinar faţă de Dumnezeu, faţă de Cel Sfânt și Credincios.