Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121Lui Efraim

12:1
Cap. 8:7.

îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit; zilnic mărește minciuna și înșelătoria; face legământ
12:1
2 Împ. 17:47:11
cu Asiria și duce untdelemn
12:1
Is. 30:6
57:9
în Egipt. 2Domnul
12:2
Cap. 4:1.
Mica 6:2
este în ceartă și cu Iuda și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui; îi va răsplăti după faptele lui. 3Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe frate-său de călcâi
12:3
Gen. 25:26
și, în puterea lui, s-a luptat
12:3
Gen. 32:24
cu Dumnezeu. 4S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel
12:4
Gen. 28:12,19
35:9,10,15
și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. 5Domnul este Dumnezeul oștirilor; Numele Lui
12:5
Exod 3:15
este Domnul. 6Tu
12:6
Cap. 14:1.
Mica 6:8
dar întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește
12:6
Ps. 37:7
totdeauna în Dumnezeul tău. 7Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă
12:7
Prov. 11:1Amos 8:5
mincinoasă. Îi place să înșele. 8Și Efraim zice: ‘Cu adevărat
12:8
Zah. 11:5Apoc. 3:17
, m-am îmbogăţit, am făcut avere și, în toată munca mea, nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat.’ 9Și totuși Eu
12:9
Cap. 13:4.

sunt Domnul Dumnezeul tău, din ţara Egiptului și până acum; Eu te voi face să locuiești iarăși
12:9
Lev. 23:42,43Neem. 8:17Zah. 14:16
în corturi ca în zilele de sărbătoare! 10Eu am vorbit
12:10
2 Împ. 17:13
prorocilor, am dat o mulţime de vedenii și am spus pilde prin proroci.” 11Dacă Galaadul
12:11
Cap. 5:1;
6:8
s-a dedat la slujba idolilor, galaadiţii vor fi nimiciţi negreșit. Ei jertfesc boi în Ghilgal
12:11
Cap. 4:15;
9:15Amos 4:4
5:5
, de aceea altarele
12:11
Cap. 8:11;
10:1
lor vor ajunge niște mormane de pietre pe brazdele câmpiilor. 12Iacov a fugit
12:12
Gen. 28:5Deut. 26:5
odinioară în câmpia Aram, Israel a slujit pentru o femeie
12:12
Gen. 29:20,28
și pentru o femeie a păzit turmele. 13Dar printr-un proroc
12:13
Exod 12:50,51
13:3Ps. 77:20Is. 63:11Mica 6:4
a scos Domnul pe Israel din Egipt și printr-un proroc a fost păzit Israel. 14Efraim
12:14
2 Împ. 17:11-18
a mâniat rău pe Domnul, dar Domnul său va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat și-i
12:14
Dan. 11:18
va răsplăti ocara
12:14
Deut. 28:37
pe care I-a făcut-o.