Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

141Întoarce-te

14:1
Cap. 12:6.
Ioel 2:13
, Israele, la Domnul Dumnezeul tău! Căci
14:1
Cap. 13:9.

ai căzut prin nelegiuirea ta. 2Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă și întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoinţă, și Îţi vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noastre
14:2
Evr. 13:15
. 3Asirianul
14:3
Ier. 31:1812:1
nu ne va scăpa, nu vrem
14:3
Deut. 17:16Ps. 33:17Is. 30:2,16
31:1
să mai încălecăm pe cai și nu vrem
14:3
Cap. 2:17. Vers. 8.

să mai zicem lucrării mâinilor noastre: ‘Dumnezeul nostru’. Căci
14:3
Ps. 10:14
68:5
la Tine găsește milă orfanul.” 4„Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor
14:4
Ier. 5:6
14:7
, îi voi iubi cu adevărat
14:4
Efes. 1:6
! Căci mânia Mea s-a abătut de la ei! 5Voi fi ca roua
14:5
Iov 29:19Prov. 19:12
pentru Israel; el va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. 6Ramurile lui se vor întinde; măreţia lui va fi ca a măslinului
14:6
Ps. 52:8
128:3
și miresmele
14:6
Gen. 27:27Cânt. 4:11
lui, ca ale Libanului. 7Iarăși vor locui
14:7
Ps. 91:1
la umbra lui, iarăși vor da viaţă grâului, vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban. 8Ce mai
14:8
Vers. 3.

are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta
14:8
Ier. 31:18
și-l voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde; de la Mine îţi vei primi rodul
14:8
Iac. 1:17
.” 9Cine este înţelept
14:9
Ps. 107:43Ier. 9:12Dan. 12:10Ioan 8:47
18:37
să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput să le înţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte
14:9
Prov. 10:29Luca 2:342 Cor. 2:161 Pet. 2:7,8
și cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele.