Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Închinarea la idoli

11Cuvântul Domnului, spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. 2Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: „Du-te

1:2
Cap. 3:1.
și ia-ţi o nevastă curvă și copii din curvie, căci ţara
1:2
Deut. 31:16Ps. 73:27Ier. 2:13Ezec. 23:3
a săvârșit o mare curvie, părăsind pe Domnul!” 3El s-a dus și a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit și i-a născut un fiu. 4Și Domnul i-a zis: „Pune-i numele Izreel, căci, peste puţină vreme, voi pedepsi
1:4
2 Împ. 10:11
casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel și voi pune capăt
1:4
2 Împ. 15:10,12
domniei lui peste casa lui Israel. 5În ziua aceea
1:5
2 Împ. 15:29
, voi sfărâma arcul lui Israel în valea Izreel.” 6Ea a zămislit din nou și a născut o fată. Și Domnul a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama (Cea fără îndurare); căci
1:6
2 Împ. 17:6,23
nu voi mai avea milă de casa lui Israel, n-o voi mai ierta! 7Dar voi avea milă
1:7
2 Împ. 19:35
de casa lui Iuda și-i voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor, dar nu-i voi izbăvi
1:7
Zah. 4:6
9:10
nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreţi.” 8Ea a înţărcat pe Lo-Ruhama, apoi iar a zămislit și a născut un fiu. 9Și Domnul a zis: „Pune-i numele Lo-Ami (Nu-i poporul meu), căci voi nu sunteţi poporul Meu și Eu nu voi fi Dumnezeul vostru. 10Totuși numărul
1:10
Gen. 32:12Rom. 9:27,28
copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra, și de unde
1:10
Rom. 9:25,261 Pet. 2:10
li se zicea: ‘Nu
1:10
Cap. 2:23.
sunteţi poporul Meu’, li se va zice: ‘Copiii
1:10
Ioan 1:12
3:1
Dumnezeului celui viu!’ 11Atunci
1:11
Is. 11:12,13Ier. 3:18Ezec. 34:23
37:16-24
, copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un loc, își vor pune o singură căpetenie și vor ieși din ţară, căci mare va fi ziua lui Izreel.

2

21Ziceţi fraţilor voștri Ami (Poporul meu) și surorilor voastre Ruhama (Cea îndurată)! 2Plângeţi-vă, plângeţi-vă împotriva mamei voastre! Căci

2:2
Is. 50:1
nu este nevasta Mea și Eu nu sunt bărbatul ei! Să-și depărteze
2:2
Ezec. 16:25
curviile dinaintea ei și preacurviile de la ţâţele ei! 3Altfel, o dezbrac
2:3
Ier. 13:22,26Ezec. 16:37,39
în pielea goală, cum era în ziua nașterii ei
2:3
Ezec. 16:4
, o fac ca o pustie, ca un pământ uscat
2:3
Ezec. 19:13
, și o las să moară de sete
2:3
Amos 8:11,13
! 4Nu voi avea milă de copiii ei, căci sunt copii din curvie
2:4
Ioan 8:41
. 5Mama
2:5
Is. 1:21Ier. 3:1,6,8,9Ezec. 16:15
lor a curvit; cea care i-a născut s-a necinstit, căci a zis: ‘Voi alerga după ibovnicii mei, care îmi dau pâinea
2:5
Ier. 44:17
și apa mea, lâna și inul meu, untdelemnul și băuturile mele!’ 6De aceea, iată, îi voi astupa
2:6
Iov 3:23
19:8Plâng. 3:7,9
drumul cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca să nu-și mai afle cărările. 7Va alerga după ibovnicii ei, dar nu-i va ajunge; îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice: ‘Hai să mă
2:7
Cap. 5:15.
întorc iarăși la bărbatul
2:7
Ezec. 16:8
meu cel dintâi, căci eram mai fericită atunci decât acum!’ 8N-a cunoscut
2:8
Is. 1:3
că Eu
2:8
Ezec. 16:17-19
îi dădeam grâul, mustul și untdelemnul și au închinat slujbei lui Baal argintul și aurul cel mult pe care i-l dădeam. 9De aceea, Îmi voi lua iarăși înapoi
2:9
Vers. 3.
grâul la vremea lui și mustul la vremea lui și îmi voi ridica iarăși de la ea lâna și inul pe care i le dădusem ca să-i acopere goliciunea. 10Și acum îi voi descoperi
2:10
Ezec. 16:37
23:29
rușinea înaintea ibovnicilor ei și niciunul n-o va scoate din mâna Mea. 11Voi face
2:11
Amos 8:10
să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile
2:11
1 Împ. 12:32Amos 8:5
ei, lunile ei cele noi, sabatele ei și toate praznicele ei. 12Îi voi pustii și viile și smochinii, despre care
2:12
Vers. 5.
zicea: ‘Aceasta este plata pe care mi-au dat-o ibovnicii mei!’ Le voi preface
2:12
Ps. 80:12,13Is. 5:5
într-o pădure și le vor mânca fiarele câmpului. 13O voi pedepsi pentru zilele când tămâia baalilor, când se gătea
2:13
Ezec. 23:40,42
cu veriga de nas, cu salba ei, și alerga după ibovnicii ei, uitând de Mine”, zice Domnul. 14„De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce
2:14
Ezec. 20:35
în pustie și-i voi vorbi pe placul inimii ei. 15Acolo, îi voi da iarăși viile și valea Acor
2:15
Ios. 7:26Is. 65:10
i-o voi preface într-o ușă de nădejde și acolo va cânta ca în vremea tinereţii ei
2:15
Ier. 2:2Ezec. 16:8,22,60
și ca în ziua când s-a suit
2:15
Exod 15:1
din ţara Egiptului. 16În ziua aceea”, zice Domnul, „Îmi vei zice: ‘Bărbatul meu’ și nu-Mi vei mai zice: ‘Stăpânul meu’. 17Voi scoate
2:17
Exod 23:13Ios. 23:7Ps. 16:4Zah. 13:2
din gura ei numele baalilor, ca să nu mai fie pomeniţi pe nume. 18În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ
2:18
Iov 5:23Is. 11:6-9Ezec. 34:25
cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu târâtoarele pământului, voi sfărâma din ţară arcul
2:18
Ps. 46:9Is. 2:4Ezec. 39:9,10Zah. 9:10
, sabia și orice unealtă de război și-i voi face să locuiască
2:18
Lev. 26:5Ier. 23:6
în liniște. 19Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare; 20te voi logodi cu Mine prin credincioșie și vei cunoaște
2:20
Ier. 31:33,34Ioan 17:3
pe Domnul! 21În ziua aceea, voi
2:21
Zah. 8:12
asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile, și ele vor asculta pământul; 22pământul va asculta grâul, mustul și untdelemnul, și acestea
2:22
Cap. 1:4.
vor asculta pe Izreel2:22 Adică: pe care o sădește Dumnezeu.. 23Îmi voi sădi
2:23
Ier. 31:27Zah. 10:9
pe Lo-Ruhama în ţară și-i voi da îndurare
2:23
Cap. 1:6.
; voi zice
2:23
Cap. 1:10.
lui Lo-Ami: ‘Tu ești poporul Meu!’ Și el va răspunde: ‘Dumnezeul meu!’”

3

31Domnul mi-a zis: „Du-te

3:1
Cap. 1:2.
iarăși și iubește o femeie iubită de un ibovnic
3:1
Ier. 3:20
și preacurvă; iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alţi dumnezei și care iubesc turtele de stafide!” 2Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz. 3Și i-am zis: „Rămâi
3:3
Deut. 21:13
multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat, și voi fi și eu la fel cu tine!” 4Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat
3:4
Cap. 10:3.
, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod
3:4
Exod 28:6
și fără terafimi
3:4
Jud. 17:5
. 5După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta
3:5
Ier. 50:4,5
pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David
3:5
Ier. 30:9Ezec. 34:23,24
37:22,24Is. 2:2Ier. 30:24Ezec. 38:8,16Dan. 2:28Mica 4:1
și vor tresări la vederea Domnului și a bunătăţii Lui în vremurile de pe urmă.