Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Ziceţi fraţilor voștri Ami (Poporul meu) și surorilor voastre Ruhama (Cea îndurată)! 2Plângeţi-vă, plângeţi-vă împotriva mamei voastre! Căci

2:2
Is. 50:1
nu este nevasta Mea și Eu nu sunt bărbatul ei! Să-și depărteze
2:2
Ezec. 16:25
curviile dinaintea ei și preacurviile de la ţâţele ei! 3Altfel, o dezbrac
2:3
Ier. 13:22,26Ezec. 16:37,39
în pielea goală, cum era în ziua nașterii ei
2:3
Ezec. 16:4
, o fac ca o pustie, ca un pământ uscat
2:3
Ezec. 19:13
, și o las să moară de sete
2:3
Amos 8:11,13
! 4Nu voi avea milă de copiii ei, căci sunt copii din curvie
2:4
Ioan 8:41
. 5Mama
2:5
Is. 1:21Ier. 3:1,6,8,9Ezec. 16:15
lor a curvit; cea care i-a născut s-a necinstit, căci a zis: ‘Voi alerga după ibovnicii mei, care îmi dau pâinea
2:5
Ier. 44:17
și apa mea, lâna și inul meu, untdelemnul și băuturile mele!’ 6De aceea, iată, îi voi astupa
2:6
Iov 3:23
19:8Plâng. 3:7,9
drumul cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca să nu-și mai afle cărările. 7Va alerga după ibovnicii ei, dar nu-i va ajunge; îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice: ‘Hai să mă
2:7
Cap. 5:15.
Luca 15:18
întorc iarăși la bărbatul
2:7
Ezec. 16:8
meu cel dintâi, căci eram mai fericită atunci decât acum!’ 8N-a cunoscut
2:8
Is. 1:3
că Eu
2:8
Ezec. 16:17-19
îi dădeam grâul, mustul și untdelemnul și au închinat slujbei lui Baal argintul și aurul cel mult pe care i-l dădeam. 9De aceea, Îmi voi lua iarăși înapoi
2:9
Vers. 3.

grâul la vremea lui și mustul la vremea lui și îmi voi ridica iarăși de la ea lâna și inul pe care i le dădusem ca să-i acopere goliciunea. 10Și acum îi voi descoperi
2:10
Ezec. 16:37
23:29
rușinea înaintea ibovnicilor ei și niciunul n-o va scoate din mâna Mea. 11Voi face
2:11
Amos 8:10
să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile
2:11
1 Împ. 12:32Amos 8:5
ei, lunile ei cele noi, sabatele ei și toate praznicele ei. 12Îi voi pustii și viile și smochinii, despre care
2:12
Vers. 5.

zicea: ‘Aceasta este plata pe care mi-au dat-o ibovnicii mei!’ Le voi preface
2:12
Ps. 80:12,13Is. 5:5
într-o pădure și le vor mânca fiarele câmpului. 13O voi pedepsi pentru zilele când tămâia baalilor, când se gătea
2:13
Ezec. 23:40,42
cu veriga de nas, cu salba ei, și alerga după ibovnicii ei, uitând de Mine”, zice Domnul. 14„De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce
2:14
Ezec. 20:35
în pustie și-i voi vorbi pe placul inimii ei. 15Acolo, îi voi da iarăși viile și valea Acor
2:15
Ios. 7:26Is. 65:10
i-o voi preface într-o ușă de nădejde și acolo va cânta ca în vremea tinereţii ei
2:15
Ier. 2:2Ezec. 16:8,22,60
și ca în ziua când s-a suit
2:15
Exod 15:1
din ţara Egiptului. 16În ziua aceea”, zice Domnul, „Îmi vei zice: ‘Bărbatul meu’ și nu-Mi vei mai zice: ‘Stăpânul meu’. 17Voi scoate
2:17
Exod 23:13Ios. 23:7Ps. 16:4Zah. 13:2
din gura ei numele baalilor, ca să nu mai fie pomeniţi pe nume. 18În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ
2:18
Iov 5:23Is. 11:6-9Ezec. 34:25
cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu târâtoarele pământului, voi sfărâma din ţară arcul
2:18
Ps. 46:9Is. 2:4Ezec. 39:9,10Zah. 9:10
, sabia și orice unealtă de război și-i voi face să locuiască
2:18
Lev. 26:5Ier. 23:6
în liniște. 19Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare; 20te voi logodi cu Mine prin credincioșie și vei cunoaște
2:20
Ier. 31:33,34Ioan 17:3
pe Domnul! 21În ziua aceea, voi
2:21
Zah. 8:12
asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile, și ele vor asculta pământul; 22pământul va asculta grâul, mustul și untdelemnul, și acestea
2:22
Cap. 1:4.

vor asculta pe Izreel2:22 Adică: pe care o sădește Dumnezeu.. 23Îmi voi sădi
2:23
Ier. 31:27Zah. 10:9
pe Lo-Ruhama în ţară și-i voi da îndurare
2:23
Cap. 1:6.

; voi zice
2:23
Cap. 1:10.
Zah. 13:9Rom. 9:261 Pet. 2:10
lui Lo-Ami: ‘Tu ești poporul Meu!’ Și el va răspunde: ‘Dumnezeul meu!’”