Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Domnul mi-a zis: „Du-te

3:1
Cap. 1:2.

iarăși și iubește o femeie iubită de un ibovnic
3:1
Ier. 3:20
și preacurvă; iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alţi dumnezei și care iubesc turtele de stafide!” 2Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz. 3Și i-am zis: „Rămâi
3:3
Deut. 21:13
multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat, și voi fi și eu la fel cu tine!” 4Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat
3:4
Cap. 10:3.

, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod
3:4
Exod 28:6
și fără terafimi
3:4
Jud. 17:5
. 5După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta
3:5
Ier. 50:4,5
pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David
3:5
Ier. 30:9Ezec. 34:23,24
37:22,24Is. 2:2Ier. 30:24Ezec. 38:8,16Dan. 2:28Mica 4:1
și vor tresări la vederea Domnului și a bunătăţii Lui în vremurile de pe urmă.