Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Nelegiuirea lui Israel și Iuda. Mustrări și făgăduinţe

41Ascultaţi cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată

4:1
Is. 1:18
3:13,14Ier. 25:31Mica 6:2
cu locuitorii ţării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștinţă
4:1
Ier. 4:22
5:4
de Dumnezeu în ţară: 2„Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și preacurvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri, 3de aceea, ţara se va jeli
4:3
Ier. 4:28
12:4Amos 5:16
8:8
, toţi cei ce o locuiesc vor tânji
4:3
Ţef. 1:3
împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului; chiar și peștii mării vor pieri. 4Dar nimeni să nu certe pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă
4:4
Deut. 17:12
cu preoţii. 5Te vei poticni
4:5
Ier. 6:4,5
15:8
ziua, prorocul se va poticni și el împreună cu tine noaptea și pe mama ta o voi nimici. 6Poporul Meu
4:6
Is. 5:13
piere din lipsă de cunoștinţă. Fiindcă ai lepădat cunoștinţa, și Eu te voi lepăda și nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita și Eu pe copiii tăi! 7Cu cât
4:7
Cap. 13:6.

s-au înmulţit, cu atât au păcătuit împotriva Mea. De aceea, le voi preface slava
4:7
1 Sam. 2:30Mal. 2:9Filip. 3:19
în ocară. 8Ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului Meu și sunt lacomi de nelegiuirile lui. 9Dar și preotului
4:9
Is. 24:2Ier. 5:31
i se va întâmpla ca și poporului; îl voi pedepsi după umbletele lui și-l voi răsplăti după faptele lui. 10Vor mânca
4:10
Lev. 26:26Mica 6:14Hag. 1:6
și tot nu se vor sătura, vor curvi și tot nu se vor înmulţi, pentru că au părăsit pe Domnul și poruncile Lui. 11Curvia, vinul și mustul iau minţile
4:11
Is. 28:7Ecl. 7:7
omului. 12Poporul Meu își întreabă lemnul
4:12
Ier. 2:27Hab. 2:19
lui și toiagul lui îi prorocește, căci duhul curviei
4:12
Is. 44:20
îi duce în rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. 13Aduc jertfe
4:13
Is. 1:29
57:5,7Ezec. 6:13
20:28
pe vârful munţilor, ard tămâie pe dealuri, sub stejari, plopi și terebinţi, a căror umbră este plăcută. De aceea
4:13
Amos 7:17Rom. 1:28
, fetele voastre curvesc și nurorile voastre sunt preacurve. 14Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt preacurve, căci ei înșiși se duc la o parte cu niște curve și jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte
4:14
Vers. 1,6.

aleargă spre pieire. 15Dacă tu curvești, Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Nu vă duceţi
4:15
Cap. 9:15;
12:11Amos 4:4
5:5
măcar la Ghilgal, nu vă suiţi la Bet-Aven
4:15
1 Împ. 12:29
și nu juraţi
4:15
Amos 8:14Ţef. 1:5
zicând: ‘Viu este Domnul!’ 16Pentru că Israel dă din picioare
4:16
Ier. 3:6
7:24
8:5Zah. 7:11
ca o mânzată neîmblânzită, și să-l mai pască Domnul acum ca pe un miel în imașuri întinse! 17Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l
4:17
Mat. 15:14
în pace! 18Abia au încetat să bea și se dedau la curvie; cârmuitorii lor
4:18
Mica 3:11
7:3
sunt lacomi, da, sunt lacomi după rușine! 19Vântul
4:19
Ier. 4:11,12
51:1
îi va strânge cu aripile lui și vor fi daţi de rușine
4:19
Is. 1:29Ier. 2:26
cu altarele lor!