Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Ascultaţi lucrul acesta, preoţi! Ia aminte, casa lui Israel! Și pleacă urechea, casa împăratului! Căci pe voi vă ameninţă judecata, pentru că aţi fost o cursă

5:1
Cap. 6:9.

la Miţpa și un laţ întins pe Tabor! 2Necredincioșii se afundă
5:2
Is. 29:15
în nelegiuire, dar voi avea Eu pedepse pentru toţi! 3Cunosc
5:3
Amos 3:2
Eu doar pe Efraim și Israel nu-Mi este ascuns; știu că tu, Efraime, ai curvit
5:3
Ezec. 23:5
și că Israel s-a spurcat. 4Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie
5:4
Cap. 4:12.

este în inima lor și nu cunosc pe Domnul! 5Dar mândria
5:5
Cap. 7:10.

lui Israel va fi martoră împotriva lui, și Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor, și Iuda va cădea și el cu ei. 6Vor merge
5:6
Prov. 1:28Is. 1:15Ier. 11:11Ezec. 8:18Mica 3:4Ioan 7:34
cu oile și boii lor să caute pe Domnul, dar nu-L vor găsi nicidecum, căci S-a depărtat din mijlocul lor. 7Au fost necredincioși
5:7
Is. 48:8Ier. 3:20
5:11Mal. 2:11
Domnului, căci au născut copii din curvie; acum îi va înghiţi o lună
5:7
Zah. 11:8
nouă cu avuţiile lor. 8Sunaţi
5:8
Cap. 8:1.
Ioel 2:1
din trâmbiţă la Ghibea, sunaţi din trâmbiţă la Rama! Strigaţi
5:8
Is. 10:30
la Bet-Aven
5:8
Ios. 7:2
! Iată-i pe urma ta
5:8
Jud. 5:14
, Beniamine! 9Efraim va fi pustiit în ziua pedepsei; ce vestesc Eu împotriva seminţiilor lui Israel va veni negreșit! 10Căpeteniile lui Iuda sunt ca cei ce mută
5:10
Deut. 19:14
27:17
semnul de la hotare; ca apa Îmi voi vărsa mânia peste ei! 11Efraim este asuprit
5:11
Deut. 28:33
, zdrobit în judecată, căci a urmat învăţăturile care-i plăceau
5:11
1 Împ. 12:28Mica 6:16
. 12Voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putreziciune
5:12
Prov. 12:4
(a dinţilor) pentru casa lui Iuda. 13Când își vede Efraim boala și Iuda rănile
5:13
Ier. 30:12
, Efraim aleargă în Asiria
5:13
2 Împ. 15:1912:1
și trimite la împăratul
5:13
Cap. 10:6.

Iareb, măcar că împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătoși, nici să vă lecuiască rănile. 14Voi fi
5:14
Plâng. 3:10
ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda; Eu, da, Eu voi sfâșia
5:14
Ps. 50:22
și apoi voi pleca, voi lua și nimeni nu-Mi va răpi prada. 15Voi pleca, Mă voi întoarce în locuinţa Mea până când vor mărturisi
5:15
Lev. 26:40,41Ier. 29:12,13Ezec. 6:9
20:43
36:31
că sunt vinovaţi și vor căuta Faţa Mea. Când vor fi în necaz
5:15
Ps. 78:34
, vor alerga la Mine.”