Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

61Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat

6:1
Deut. 32:391 Sam. 2:6Iov 5:18
, dar tot El
6:1
Ier. 30:17
ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. 2El
6:2
1 Cor. 15:4
ne va da iarăși viaţa în două zile; a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. 3Să cunoaștem
6:3
Is. 54:13
, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El Se ivește ca zorile dimineţii
6:3
2 Sam. 23:4
și va veni
6:3
Ps. 72:6
la noi ca o ploaie
6:3
Iov 29:23
, ca ploaia de primăvară, care udă pământul! 4„Ce
6:4
Cap. 11:8.

să-ţi fac, Efraime? Ce să-ţi fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul
6:4
Cap. 13:3.

de dimineaţă și ca roua care trece curând. 5De aceea îi voi biciui prin proroci
6:5
Ier. 1:10
5:14
, îi voi ucide prin cuvintele
6:5
Ier. 23:29Evr. 4:12
gurii Mele și judecăţile Mele vor străluci ca lumina! 6Căci bunătate
6:6
1 Sam. 15:22Ecl. 5:1Mica 6:8Mat. 9:13
12:7
voiesc, nu jertfe
6:6
Ps. 50:8,9Prov. 21:3Is. 1:11
, și cunoștinţă
6:6
Ier. 22:16Ioan 17:3
de Dumnezeu mai mult decât arderi-de-tot! 7Dar ei au călcat
6:7
Cap. 8:1.

legământul ca oricare om de rând și nu Mi-au fost credincioși
6:7
Cap. 5:7.

atunci. 8Galaadul
6:8
Cap. 12:11.

este o cetate de nelegiuiţi, plină de urme de sânge! 9Ceata preoţilor
6:9
Ier. 11:9Ezec. 22:25
este ca o ceată de tâlhari, care stă la pândă, săvârșind omoruri pe drumul Sihemului; da, se dedau la mișelii. 10În casa lui Israel am văzut lucruri
6:10
Ier. 5:30
grozave; acolo Efraim curvește
6:10
Cap. 4:12,13,17.

, Israel se spurcă. 11Și ţie, Iudo, îţi este pregătit
6:11
Ier. 51:33Ioel 3:13Apoc. 14:15
un seceriș când voi aduce
6:11
Ps. 126:1
înapoi pe robii de război ai poporului Meu!