Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

71Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, căci lucrează cu

7:1
Cap. 5:1;
6:10
vicleșug. Înăuntru vine hoţul, și ceata de tâlhari jefuiește afară. 2Și nu se gândesc în inima lor că Eu Îmi aduc aminte
7:2
Ier. 17:1
de toată răutatea lor; faptele lor
7:2
Ps. 9:16Prov. 5:22
îi și înconjoară și stau înaintea
7:2
Ps. 90:8
Mea! 3Ei veselesc pe împărat cu răutatea lor și pe căpetenii cu minciunile
7:3
Rom. 1:32
lor. 4Toţi
7:4
Ier. 9:2
sunt preacurvari, ca un cuptor încălzit de brutar, și brutarul încetează să mai aţâţe focul de când a frământat plămădeala până s-a ridicat. 5În ziua împăratului nostru, căpeteniile se îmbolnăvesc de prea mult vin, împăratul dă mâna cu batjocoritorii. 6Le arde inima după curse ca un cuptor; toată noaptea le fumegă mânia, iar dimineaţa arde ca un foc aprins. 7Toţi ard ca un cuptor și își mănâncă judecătorii; toţi împăraţii
7:7
Cap. 8:4.

lor cad
7:7
2 Împ. 15:10,14,25,30
; niciunul
7:7
Is. 64:7
din ei nu Mă cheamă. 8Efraim se amestecă
7:8
Ps. 106:35
printre popoare, Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. 9Niște străini
7:9
Cap. 8:7.

îi mănâncă puterea, și el nu-și dă seama; îl apucă bătrâneţea, și el nu-și dă seama. 10Măcar că mândria
7:10
Cap. 5:5.

lui Israel mărturisește împotriva lor, tot nu se întorc
7:10
Is. 9:13
la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-L caută, cu toate aceste pedepse! 11Ci Efraim
7:11
Cap. 11:11.

a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere; ei cheamă Egiptul
7:11
2 Împ. 15:19
17:49:3
12:1
și aleargă în Asiria. 12Dar, ori de câte ori se duc, Îmi voi întinde
7:12
Ezec. 12:13
laţul peste ei, îi voi doborî ca pe păsările cerului și-i voi pedepsi cum le-am spus
7:12
Lev. 26:14Deut. 28:152 Împ. 17:13,18
în adunarea lor. 13Vai de ei, pentru că fug de Mine! Pieirea vine peste ei, pentru că nu-Mi sunt credincioși! Aș vrea să-i scap
7:13
Mica 6:4
, dar ei spun minciuni împotriva Mea! 14Nu strigă
7:14
Iov 35:9,10Ps. 78:36Ier. 3:10Zah. 7:5
către Mine din inimă, ci se bocesc în așternutul lor; turbează după grâu și must și se răzvrătesc împotriva Mea. 15I-am pedepsit, le-am întărit braţele, dar ei gândesc rău împotriva Mea. 16Se întorc
7:16
Cap. 11:7.

, dar nu la Cel Preaînalt; sunt
7:16
Ps. 78:57
ca un arc înșelător. Mai-marii lor vor cădea uciși de sabie din pricina vorbirii lor îndrăzneţe
7:16
Ps. 73:9
, care-i va face de râs în ţara Egiptului
7:16
Cap. 9:3,6.

.