Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

81Pune trâmbiţa

8:1
Cap. 5:8.

în gură! Vrăjmașul vine ca un vultur
8:1
Deut. 28:49Ier. 4:13Hab. 1:8
peste Casa Domnului! Căci au călcat
8:1
Cap. 6:7.

legământul Meu și au păcătuit împotriva Legii Mele. 2Atunci vor striga
8:2
Ps. 78:34
către Mine: ‘Dumnezeule, noi Te cunoaștem
8:2
Tit 1:16
, noi, Israel!’ 3Israel a lepădat binele cu scârbă; de aceea vrăjmașul îl va urmări. 4Au pus
8:4
2 Împ. 15:13,17,25
împăraţi fără porunca Mea și căpetenii fără știrea Mea; au făcut idoli din argintul
8:4
Cap. 2:8;
13:2
și aurul lor, de aceea vor fi nimiciţi. 5Viţelul tău este o scârbă, Samario! Mânia Mea s-a aprins împotriva lor! Până când
8:5
Ier. 13:27
nu vor voi ei să se ţină curaţi? 6Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut, și nu este Dumnezeu. De aceea, viţelul Samariei va fi făcut bucăţi! 7Fiindcă au semănat
8:7
Prov. 22:8
vânt, vor secera furtună. Nu le va crește un spic de grâu; ce va răsări nu va da făină și, dacă ar da, ar mânca-o străinii
8:7
Cap. 7:9.

. 8Israel este nimicit
8:8
2 Împ. 17:6
! Acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas
8:8
Ier. 22:28
48:38
fără preţ. 9Căci s-au dus
8:9
2 Împ. 15:19
în Asiria, ca un măgar sălbatic
8:9
Ier. 2:24
care umblă răzleţ. Efraim a dat
8:9
Is. 30:6
daruri ca să aibă prieteni! 10Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi voi apăsa
8:10
Ezec. 16:37
, ca să înceteze pentru puţină vreme să mai ungă vreun împărat și domni
8:10
Is. 10:8Ezec. 26:7Dan. 2:37
. 11Căci Efraim a zidit multe altare
8:11
Cap. 12:11.

ca să păcătuiască, și altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat. 12Chiar dacă-i scriu toate poruncile
8:12
Deut. 4:6,8Ps. 119:18
147:19,20
Legii Mele, totuși ele sunt privite ca ceva străin. 13Ei înjunghie
8:13
Ier. 7:21Zah. 7:6
vitele pe care Mi le aduc și carnea le-o mănâncă, de aceea
8:13
Ier. 14:10,129:4Amos 5:22
Domnul nu le primește! Acum
8:13
Cap. 9:9.
Amos 8:7
, Domnul Își aduce aminte de nelegiuirea lor și le va pedepsi păcatele: se
8:13
Deut. 28:6811:5
vor întoarce în Egipt! 14Căci
8:14
Deut. 32:18
Israel a uitat pe Cel ce l-a făcut
8:14
Is. 29:23Efes. 2:10
, și-a zidit
8:14
1 Împ. 12:31
palate și Iuda a înmulţit cetăţile întărite, de aceea voi
8:14
Ier. 17:27Amos 2:5
trimite foc în cetăţile lor și le va mistui palatele.”