Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

91Nu te bucura, Israele, nu te veseli ca popoarele, pentru că ai curvit

9:1
Cap. 4:12;
5:4,7
, părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată
9:1
Ier. 44:17
în toate ariile cu grâu! 2Aria
9:2
Cap. 2:9,12.

și teascul nu-i vor hrăni și mustul le va lipsi. 3Nu vor rămâne în ţara
9:3
Lev. 25:23Ier. 2:7
16:18
Domnului, ci
9:3
Cap. 8:13;
11:5
Efraim se va întoarce în Egipt și vor
9:3
Ezec. 4:13Dan. 1:8
mânca în Asiria
9:3
2 Împ. 17:6
mâncăruri necurate. 4Nu
9:4
Cap. 3:4.

vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură, căci
9:4
Ier. 6:20
nu-I va fi plăcută. Pâinea
9:4
Deut. 26:14
lor le va fi ca o pâine de jale; toţi cei ce vor mânca din ea se vor face necuraţi, căci pâinea lor va fi numai pentru
9:4
Lev. 17:11
ei, nu va intra în Casa Domnului! 5Ce veţi face în zilele de praznic
9:5
Cap. 2:11.

, la sărbătorile Domnului? 6Căci iată că ei pleacă din pricina pustiirii; Egiptul
9:6
Cap. 7:16. Vers. 3.

îi va aduna, Moful le va da morminte; ce au mai scump, argintul
9:6
Is. 5:6
32:13
34:13
lor, va fi prada mărăcinilor și vor crește spinii în corturile lor. 7Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii: Israel va vedea singur dacă prorocul este nebun sau dacă omul insuflat
9:7
Ezec. 13:3Mica 2:11Ţef. 3:4
aiurează. Și aceasta din pricina mărimii nelegiuirilor și răzvrătirilor tale. 8Efraim stă la pândă
9:8
Ier. 6:17
31:6Ezec. 3:17
33:7
împotriva Dumnezeului meu, prorocului i se întind laţuri de păsări pe toate căile lui, îl vrăjmășesc în Casa Dumnezeului său. 9S-au afundat în stricăciune
9:9
Is. 31:6
, ca în zilele Ghibei
9:9
Jud. 19:22
; Domnul
9:9
Cap. 8:13.

Își va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi păcatele. 10„Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustie, am văzut pe părinţii voștri ca pe cele dintâi roade
9:10
Is. 28:4Mica 7:1
ale unui smochin, în primăvară
9:10
Cap. 2:15.

, dar ei s-au dus la Baal-Peor
9:10
Num. 25:3Ps. 106:28
, s-au pus în slujba
9:10
Cap. 4:14.

idolului scârbos
9:10
Ier. 11:13Jud. 6:32
și au ajuns
9:10
Ps. 81:12Ezec. 20:8Amos 4:5
urâcioși ca și acela pe care îl iubeau. 11Slava lui Efraim va zbura ca o pasăre: nu mai este nicio naștere, nicio însărcinare și nicio zămislire! 12Chiar
9:12
Iov 27:14
dacă își vor crește copiii, îi voi lipsi
9:12
Deut. 28:41,62
de ei înainte ca să ajungă oameni mari, și vai
9:12
Deut. 31:172 Împ. 17:18
de ei când Îmi voi întoarce
9:12
1 Sam. 28:15,16
privirile de la ei! 13Efraim, după cum văd, își dă
9:13
Ezec. 26
27
28
copiii la pradă și Efraim
9:13
Vers. 16. Cap. 13:16.

își va duce singur copiii la cel ce-i va ucide!” 14Dă-le, Doamne!… Ce să le dai?… Dă-le un pântece
9:14
Luca 23:29
care să nască înainte de vreme și ţâţe seci! 15„Toată răutatea lor este la Ghilgal
9:15
Cap. 4:15;
12:11
; acolo M-am scârbit de ei. Din pricina răutăţii
9:15
Cap. 1:6.

faptelor lor, îi voi izgoni din Casa Mea. Nu-i mai pot iubi, toate căpeteniile
9:15
Is. 1:23
lor sunt niște îndărătnici. 16Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat; nu mai dau rod și, chiar dacă au copii
9:16
Vers. 13.

, le voi omorî rodul iubit de ei.” 17Dumnezeul meu îi va lepăda, pentru că nu L-au ascultat, de aceea vor rătăci
9:17
Deut. 28:64,65
printre neamuri.