Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101Vai de cei ce rostesc

10:1
Ps. 58:2
94:20
hotărâri nelegiuite și de cei ce scriu porunci nedrepte, 2ca să nu facă dreptate săracilor și să răpească dreptul nenorociţilor poporului Meu, ca să facă pe văduve prada lor și să jefuiască pe orfani! 3„Ce
10:3
Iov 31:14
veţi face voi în ziua pedepsei
10:3
Osea 9:7Luca 19:44
și a pieirii care va veni din depărtare peste voi? La cine veţi fugi după ajutor și unde vă veţi lăsa bogăţia?” 4Unii vor fi îngenuncheaţi între cei prinși în război, iar alţii vor cădea între cei morţi. Cu
10:4
Cap. 5:25;
9:12,17,21
toate acestea, mânia Lui nu se potolește și mâna Lui tot întinsă este.

Asirianul smerit. Vremurile lui Mesia

5„Vai de asirian”, zice Domnul, „nuiaua mâniei Mele, care poartă în mână toiagul

10:5
Ier. 51:20
urgiei Mele! 6I-am dat drumul împotriva unui neam
10:6
Cap. 9:17.

nelegiuit, l-am trimis
10:6
Ier. 34:22
împotriva unui popor pe care sunt mâniat, ca să-l prădeze și să-l jefuiască, să-l calce în picioare ca noroiul de pe uliţe. 7Dar
10:7
Gen. 50:20Mica 4:12
el nu judecă așa și nu acesta este gândul inimii lui, ci el nu se gândește decât să nimicească, decât să prăpădească neamurile cu grămada. 8Căci
10:8
2 Împ. 18:24
19:10
el zice: ‘Nu sunt voievozii mei tot atâţia împăraţi? 9Nu s-a întâmplat cu Calno
10:9
Amos 6:2
la fel ca
10:9
2 Cron. 35:20
și cu Carchemișul? Nu s-a întâmplat cu Hamatul ca și cu Arpadul? Nu s-a întâmplat Samariei la fel ca
10:9
2 Împ. 16:9
Damascului? 10După cum mâna mea a pus stăpânire pe împărăţiile idolilor (unde erau mai multe icoane decât la Ierusalim și în Samaria), 11cum am făcut Samariei și idolilor ei, nu voi face și Ierusalimului și icoanelor lui?’” 12Dar, după ce Domnul Își va împlini toată lucrarea pe
10:12
2 Împ. 19:31
muntele Sionului și la Ierusalim, „voi
10:12
Ier. 50:18
pedepsi”, zice Domnul, „pe împăratul Asiriei pentru rodul inimii lui îngâmfate și pentru trufia privirilor lui semeţe, 13căci
10:13
Cap. 37:24.
Ezec. 28:4Dan. 4:30
el a zis: ‘Prin puterea mâinii mele am făcut aceste lucruri și prin înţelepciunea mea, căci sunt priceput; am împins înapoi hotarele popoarelor și le-am jefuit vistieriile și, ca un viteaz, am dat jos pe cei ce ședeau pe scaunele lor de domnie; 14am pus mâna
10:14
Iov 31:25
pe bogăţiile popoarelor ca pe un cuib și, cum se strâng niște ouă părăsite, așa am strâns eu tot pământul: niciunul n-a mișcat vreo aripă, nici n-a deschis ciocul ca să ciripească.’ 15Se fălește
10:15
Ier. 51:20
oare securea împotriva celui ce se slujește de ea? Sau se mândrește fierăstrăul faţă de cel ce-l mânuiește? Ca și cum nuiaua ar mișca pe cel ce o ridică, parcă toiagul ar ridica pe cel ce nu este de lemn!” 16De aceea Domnul Dumnezeul oștirilor va trimite ofilirea prin războinicii
10:16
Cap. 5:17.

lui cei voinici și între aleșii lui va izbucni un pârjol, ca pârjolul unui foc. 17Lumina lui Israel se va preface în foc și Sfântul lui, într-o flacără care
10:17
Cap. 9:18;
27:4
va mistui și va arde spinii și mărăcinii lui într-o zi. 18Va arde, trup și suflet, strălucirea pădurii și a câmpiilor
10:18
2 Împ. 19:23
lui, de va fi ca un bolnav care cade în leșin. 19Ceilalţi copaci din pădurea lui vor putea fi număraţi și un copil le-ar putea scrie numărul. 20În ziua aceea, rămășiţa lui Israel și cei scăpaţi din casa lui Iacov nu
10:20
2 Împ. 16:72 Cron. 28:20
se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea, ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul, Sfântul lui Israel. 21O rămășiţă
10:21
Cap. 7:3.

, rămășiţa lui Iacov, se va întoarce la Dumnezeul cel puternic. 22Chiar
10:22
Rom. 9:27
dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuși numai
10:22
Cap. 6:13.

o rămășiţă se va întoarce, căci nimicirea
10:22
Cap. 28:22.

este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea. 23Și
10:23
Cap. 28:22.
Dan. 9:27Rom. 9:28
nimicirea aceasta, care a fost hotărâtă, Domnul Dumnezeul oștirilor o va aduce la îndeplinire în toată ţara. 24Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor: „Poporul Meu care locuiești în Sion, nu
10:24
Cap. 37:6.

te teme de asirian; da, el te lovește cu nuiaua și își ridică toiagul asupra ta, cum făceau egiptenii
10:24
Exod 14:1
. 25Dar
10:25
Cap. 54:7.

, peste puţină vreme, pedeapsa
10:25
Dan. 11:36
va înceta și mânia Mea se va întoarce împotriva lui, ca să-l nimicească.” 26Domnul oștirilor va învârti biciul
10:26
2 Împ. 19:35
împotriva lui, cum a lovit pe Madian
10:26
Jud. 7:25
la stânca Oreb, și Își va mai ridica toiagul
10:26
Exod 14:26,27
o dată asupra mării, ca odinioară în Egipt. 27În ziua aceea, se
10:27
Cap. 14:25.

va lua povara lui de pe umărul tău și jugul lui de pe gâtul tău, ba încă jugul va crăpa de grăsime
10:27
Ps. 105:15Dan. 9:241 Ioan 2:20
. 28El vine asupra Aiatului, străbate Migronul, își lasă calabalâcul la Micmaș. 29Trec trecătoarea
10:29
1 Sam. 13:23
, se culcă la Gheba
10:29
1 Sam. 11:4
; Rama tremură, Ghibea lui Saul o ia la fugă. 30Ridică-ţi glasul, fiica
10:30
1 Sam. 25:44
Galimului! Ia seama, Lais
10:30
Jud. 18:7
! Vai
10:30
Ios. 21:18
de tine, Anatot! 31Madmena
10:31
Ios. 15:31
se împrăștie, locuitorii din Ghebim fug. 32Încă o zi de oprire la
10:32
1 Sam. 21:1
22:19Neem. 11:32
Nob, și ameninţă
10:32
Cap. 13:2.

cu mâna lui muntele fiicei
10:32
Cap. 37:22.

Sionului, dealul Ierusalimului. 33Iată, Domnul Dumnezeul oștirilor taie crăcile cu putere; cei
10:33
Amos 2:9
mai mari sunt tăiaţi, cei mai înalţi sunt doborâţi. 34Dă jos cu fierul crângul pădurii și Libanul cade sub mâna Celui Puternic.