Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

111Apoi, o Odraslă va

11:1
Cap. 53:2.
Zah. 6:12Apoc. 5:5
ieși din tulpina lui Isai
11:1
Fapte 13:23
și un
11:1
Cap. 4:2.
Ier. 23:5
Vlăstar va da din rădăcinile lui. 2Duhul
11:2
Cap. 61:1.
Mat. 3:16Ioan 1:32,33
3:34
Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștinţă și de frică de Domnul. 3Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţișare, nici nu va hotărî după cele auzite, 4ci
11:4
Ps. 72:2,4Apoc. 19:11
va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi
11:4
Iov 4:9Mal. 4:62 Tes. 2:8Apoc. 1:16
2:16
19:15
pământul cu toiagul cuvântului Lui și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. 5Neprihănirea
11:5
Efes. 6:14
va fi brâul coapselor Sale și credincioșia, brâul mijlocului Său. 6Atunci, lupul va
11:6
Cap. 65:25.
Ezec. 34:25Osea 2:18
locui împreună cu mielul, și pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș; 7vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, 8pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basiliscului. 9Nu
11:9
Iov 5:2335:9
se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin
11:9
Hab. 2:14
de cunoștinţa Domnului ca fundul mării de apele care-l acoperă. 10În
11:10
Cap. 2:11.

ziua aceea, Vlăstarul
11:10
Vers. 1.
Rom. 15:12
lui Isai va fi ca un steag pentru popoare
11:10
Rom. 15:10
; neamurile se vor întoarce la El și slava va fi locuinţa
11:10
Evr. 4:1
Lui. 11În același
11:11
Cap. 2:11.

timp, Domnul Își va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămășiţa poporului Său risipit în
11:11
Zah. 10:10
Asiria și în Egipt, în Patros și în Etiopia, la Elam, la Șinear și la Hamat și în ostroavele mării. 12El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel și va aduna pe cei
11:12
Ioan 7:35Iac. 1:1
risipiţi ai lui Iuda de la cele patru capete ale pământului. 13Pizma
11:13
Ier. 3:18Ezec. 37:16,17,22Osea 1:11
lui Efraim va înceta și vrăjmașii lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, și Iuda nu va mai fi vrăjmaș lui Efraim, 14ci vor zbura pe umărul filistenilor la apus și vor jefui împreună pe fiii Răsăritului. Edom
11:14
Dan. 11:41
și Moab vor fi prada mâinilor lor, și fiii lui Amon le vor
11:14
Cap. 60:14.

fi supuși. 15Domnul va seca
11:15
Zah. 10:11
limba mării Egiptului, Își va ridica mâna asupra râului în mânia Lui, îl va împărţi în șapte pâraie, așa că îl vor
11:15
Apoc. 16:12
putea trece încălţaţi. 16Și va
11:16
Cap. 19:23.

fi un drum pentru rămășiţa poporului Său care va mai rămâne în Asiria, cum
11:16
Exod 14:29
a fost pentru Israel în ziua când a ieșit din ţara Egiptului.