Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121În

12:1
Cap. 2:11.

ziua aceea vei zice: „Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit și m-ai mângâiat! 2Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul
12:2
Exod 15:2
Dumnezeu este tăria
12:2
Ps. 83:18
118:14
mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit.” 3Veţi scoate apă
12:3
Ioan 4:10,14
7:37,38
cu bucurie din izvoarele mântuirii 4și veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi
12:4
1 Cron. 14:16Ps. 105:1
pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi
12:4
Ps. 145:4,5,6
lucrările Lui printre popoare, pomeniţi
12:4
Ps. 34:3
mărimea Numelui Lui! 5Cântaţi
12:5
Exod 15:1,21Ps. 68:32
98:1
Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul!” 6Strigă
12:6
Cap. 54:1.
Ţef. 3:14
de bucurie și veselie, locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul
12:6
Ps. 71:22
89:18
lui Israel!