Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Împotriva Moabului

151Prorocie

15:1
Ier. 48:1Ezec. 25:8-11Amos 2:1
împotriva Moabului:

„Chiar în noaptea când este pustiit, Ar-Moabul

15:1
Num. 21:28
este nimicit! Chiar în noaptea când este pustiit, Chir-Moabul este nimicit!… 2Poporul se
15:2
Cap. 16:12.

suie la templu și la Dibon, pe înălţimi, ca să plângă; Moabul se bocește: pe Nebo și pe Medeba toate
15:2
Lev. 21:522:12Ier. 47:5
48:1,37,38Ezec. 7:18
capetele sunt rase și toate bărbile sunt tăiate. 3Pe uliţe sunt încinși cu saci, pe
15:3
Ier. 48:38
acoperișuri și în pieţe totul geme și se topește plângând. 4Hesbonul și
15:4
Cap. 16:9.

Eleale ţipă de li se aude glasul până la Iahaţ, chiar și războinicii Moabului se bocesc cu sufletul plin de groază. 5Îmi plânge inima
15:5
Cap. 16:11.
Ier. 48:31
pentru Moab, ai cărui fugari aleargă până la Ţoar, până la
15:5
Cap. 16:14.
Ier. 48:34
Eglat-Șelișia, căci suie, plângând, suișul
15:5
Ier. 48:5
Luhitului și scot ţipete de durere pe drumul Horonaimului. 6Căci apele Nimrim
15:6
Num. 32:36
sunt pustiite, s-a uscat iarba, s-a dus verdeaţa și nu mai este niciun fir verde. 7De aceea strâng ce le mai rămâne și își strămută averile dincolo de pârâul sălciilor. 8Căci ţipetele înconjoară hotarele Moabului; bocetele lui răsună până la Eglaim și urletele lui răsună până la Beer-Elim. 9Apele Dimonului sunt pline de sânge și voi trimite peste Dimon noi nenorociri; un leu
15:9
2 Împ. 17:25
va veni împotriva celor scăpaţi ai Moabului, împotriva rămășiţei din ţară.