Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

161Trimiteţi

16:1
2 Împ. 3:4
miei cârmuitorului ţării, trimiteţi-i din
16:1
2 Împ. 14:7
Sela, prin pustie, la muntele fiicei Sionului! 2Ca o pasăre fugară, zgornită din cuib, așa vor fi fiicele Moabului la trecerea Arnonului
16:2
Num. 21:13
. 3Și vor zice: ‘Sfătuiește, mijlocește, acoperă-ne ziua-n amiaza mare cu umbra ta ca noaptea neagră, ascunde pe cei ce sunt urmăriţi, nu da pe faţă pe cei fugiţi! 4Lasă să locuiască pentru o vreme la tine cei goniţi din Moab, fii un loc de scăpare pentru ei împotriva pustiitorului!’ Căci apăsarea va înceta, pustiirea se va sfârși, cel ce calcă ţara în picioare va pieri. 5Și atunci, un scaun de domnie se
16:5
Dan. 7:14,27Mica 4:7Luca 1:33
va întări prin îndurare și se va vedea șezând cu credincioșie, în casa lui David, un
16:5
Ps. 72:2
96:13
98:9
judecător, prieten al dreptului și plin de râvnă pentru dreptate. – 6‘Auzim îngâmfarea mândrului
16:6
Ier. 48:29Ţef. 2:10
Moab, fudulia și fala lui, trufia
16:6
Cap. 28:15.

și lăudăroșia lui.’ 7De aceea geme
16:7
Ier. 48:20
Moabul pentru Moab, toţi gem; suspinaţi pe dărâmăturile Chir-Haresetului
16:7
2 Împ. 3:25
, adânc mâhniţi, 8căci câmpiile
16:8
Cap. 24:7.

Hesbonului lâncezesc; stăpânii neamurilor au sfărâmat butucii viei din
16:8
Vers. 9.

Sibma, care se întindeau până la Iaezer și se încâlceau prin pustie: mlădiţele ei se întindeau și treceau dincolo de mare. 9De aceea plâng pentru via din Sibma ca pentru Iaezer; vă ud
16:9
Ier. 48:32
cu lacrimile mele, Hesbonule
16:9
Cap. 15:4.

și Eleale! Căci peste culesul roadelor voastre și peste secerișul vostru a căzut un strigăt de război! 10S-a
16:10
Cap. 24:8.
Ier. 48:33
dus bucuria și veselia din câmpii! Și în vii nu mai sunt cântece, nu mai sunt veselii! Nimeni nu mai calcă vinul în teascuri. Am făcut să înceteze strigătele de bucurie la cules. 11De aceea îmi plânge sufletul
16:11
Cap. 15:5;
63:15Ier. 48:36
pentru Moab ca o harpă și inima, pentru Chir-Hares. 12Și, când se va arăta Moabul, obosindu-se pe înălţimi
16:12
Cap. 15:2.

, și va intra în locașul său cel sfânt să se roage, nu va putea să capete nimic!” 13Acesta este cuvântul pe care l-a rostit Domnul de multă vreme asupra Moabului. 14Iar acum Domnul vorbește și zice:

„În trei ani, ca

16:14
Cap. 21:16.

anii unui simbriaș, slava Moabului va fi dispreţuită, împreună cu toată această mare mulţime, și ce va rămâne va fi puţin lucru, aproape nimic.”