Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Împotriva Damascului

171Prorocie

17:1
Ier. 49:23Amos 1:3Zah. 9:1
împotriva Damascului:

„Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături; 2cetăţile Aroerului sunt părăsite, sunt date spre pășune turmelor, care se culcă nestingherite

17:2
Ier. 7:33
acolo. 3S-a isprăvit cu cetăţuia
17:3
Cap. 7:16;
8:4
lui Efraim și s-a sfârșit cu împărăţia Damascului, dar rămășiţa Siriei va fi ca slava copiilor lui Israel”, zice Domnul oștirilor. 4„În ziua aceea, slava lui Iacov va fi slăbită și grăsimea
17:4
Cap. 10:16.

cărnii lui va pieri. 5Se va
17:5
Ier. 51:33
întâmpla ca atunci când strânge secerătorul grâul și braţul lui taie spicele; da, ca la strânsul spicelor în valea Refaim; 6vor
17:6
Cap. 24:13.

mai rămâne doar câteva, ca la scuturatul măslinului: două, trei măsline pe vârful crengilor, patru sau cinci în ramurile cu roade”, zice Domnul Dumnezeul lui Israel. 7În ziua aceea, omul se va uita
17:7
Mica 7:7
spre Făcătorul său și ochii i se vor întoarce spre Sfântul lui Israel; 8nu se va mai uita spre altare, care sunt lucrarea mâinilor lui, și nu va mai privi la ce au făcut degetele lui, la idolii Astarteei și la stâlpii închinaţi soarelui. 9În ziua aceea, cetăţile lui întărite vor fi ca dărâmăturile din pădure și de pe vârful muntelui, părăsite odinioară înaintea copiilor lui Israel: va fi o pustie! 10Căci ai uitat pe Dumnezeul
17:10
Ps. 68:19
mântuirii tale și nu ţi-ai adus aminte de Stânca scăpării tale. De aceea ţi-ai sădit răsaduri plăcute și ai sădit butuci străini. 11Când i-ai sădit, i-ai înconjurat cu un gard și, în curând, i-ai văzut înflorind. Dar culesul roadelor a fugit tocmai în clipa veseliei, și durerea este fără leac. 12Vai, ce vuiet de popoare multe, care urlă cum
17:12
Ier. 6:23
urlă marea! Ce zarvă de neamuri, care mugesc cum mugesc niște ape puternice! 13Neamurile mugesc cum mugesc apele mari… Dar când le mustră
17:13
Ps. 9:5
Dumnezeu, ele fug departe, izgonite
17:13
Ps. 83:13Osea 13:3
ca pleava de pe munţi la suflarea vântului, ca ţărâna luată de vârtej. 14Spre seară, vine o prăpădenie neașteptată și până dimineaţa nu mai sunt! Iată partea celor ce ne jupoaie și soarta celor ce ne jefuiesc.