Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Asur împotriva Egiptului și Etiopiei

201În anul când a venit Tartan

20:1
2 Împ. 18:17
la Asdod, trimis de Sargon, împăratul Asiriei, să bată Asdodul și l-a luat, 2în vremea aceea, Domnul a vorbit lui Isaia, fiul lui Amoţ și i-a zis: „Du-te, dezleagă-ţi sacul de pe coapse
20:2
Zah. 13:4
și scoate-ţi încălţămintea din picioare!” El a făcut așa, a umblat
20:2
1 Sam. 19:24Mica 1:8,11
gol și desculţ. 3Și Domnul a zis: „După cum robul meu Isaia umblă gol și desculţ trei ani de zile, ca
20:3
Cap. 8:18.

semn și înștiinţare pentru Egipt și pentru Etiopia, 4tot așa și împăratul Asiriei va lua din Egipt și din Etiopia prinși de război și surghiuniţi, tineri și bătrâni, goi și desculţi și
20:4
2 Sam. 10:4Ier. 13:22,26Mica 1:11
cu spinarea descoperită, spre rușinea Egiptului. 5Atunci
20:5
2 Împ. 18:21
se vor îngrozi și se vor rușina cei ce își puseseră încrederea în Etiopia și se făleau cu Egiptul. 6Și locuitorii de pe ţărmul acesta vor zice în ziua aceea: ‘Iată ce a ajuns încrederea noastră pe care ne bizuiserăm ca să fim ajutaţi și să fim izbăviţi de împăratul Asiriei! Cum vom scăpa acum?’”