Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Împotriva Babilonului

211Prorocie asupra pustiei mării:

Cum

21:1
Zah. 9:14
înaintează vijelia de la miazăzi, așa vine el din pustie, din ţara înfricoșată. 2O vedenie grozavă mi s-a descoperit. Asupritorul
21:2
Cap. 33:1.

asuprește, pustiitorul pustiește. „Suie-te
21:2
Cap. 13:17.
Ier. 49:34
, Elamule! Împresoară, Medio! Căci fac să înceteze toate oftările lor”, zice Domnul. 3De aceea mi s-a umplut inima
21:3
Cap. 15:5;
16:11
de neliniște, m-apucă durerile
21:3
Cap. 13:8.

, ca durerile unei femei când naște. Zvârcolirile nu mă lasă s-aud, tremurul mă împiedică să văd. 4Îmi bate inima cu putere, m-apucă groaza; noaptea
21:4
Deut. 28:67
plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă. 5Ei
21:5
Dan. 5:5
pun masa, straja veghează, și ei mănâncă, beau… Dar deodată se aude strigând: „În picioare, voievozi! Ungeţi scutul!” 6Căci așa mi-a vorbit Domnul: „Du-te și pune un străjer, ca să dea de veste despre ce va vedea.” 7El
21:7
Vers. 9.

a văzut călărime, călăreţi doi câte doi, călăreţi pe măgari, călăreţi pe cămile, și asculta cu luare aminte, cu cea mai mare băgare de seamă. 8Apoi a strigat ca un leu: „Doamne, am stat mereu în turnul meu de
21:8
Hab. 2:1
pază și stăteam de strajă în toate nopţile. 9Și iată că a venit călărime și călăreţi doi câte doi.” Apoi a luat iarăși cuvântul și a zis: „A
21:9
Ier. 51:8Apoc. 14:8
18:2
căzut, a căzut Babilonul și toate
21:9
Cap. 46:1.
Ier. 50:2
51:44
icoanele dumnezeilor lui sunt sfărâmate la pământ!” 10O
21:10
Ier. 51:33
, poporul meu, care ai fost stropșit ca boabele de grâu din aria mea, ce am auzit de la Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, aceea vă vestesc.

Împotriva Edomului și Arabiei

11Prorocie

21:11
1 Cron. 1:30Ier. 49:7,8Ezec. 35:2Obad. 1
asupra Dumei:

Mi se strigă din Seir: „Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte?” 12Străjerul răspunde: „Vine dimineaţa, și este tot noapte. Dacă vreţi să întrebaţi, întrebaţi; întoarceţi-vă și veniţi iarăși!” 13Prorocie

21:13
Ier. 49:28
asupra Arabiei:

Veţi petrece noaptea în tufele Arabiei, cete de negustori din Dedan

21:13
1 Cron. 1:9,32
! 14Duceţi apă celor ce le este sete; locuitorii ţării Tema, duceţi pâine fugarilor! 15Căci ei fug dinaintea săbiilor, dinaintea sabiei scoase din teacă, dinaintea arcului încordat și dinaintea unei lupte înverșunate. 16Căci așa mi-a vorbit Domnul: „Încă un an, ca
21:16
Cap. 16:14.

anii unui simbriaș, și s-a isprăvit cu toată slava Chedarului
21:16
Ps. 120:5
. 17Nu va mai rămâne decât un mic număr din vitejii arcași, fii ai Chedarului, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a spus-o.”