Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Asur împotriva Egiptului și Etiopiei

201În anul când a venit Tartan

20:1
2 Împ. 18:17
la Asdod, trimis de Sargon, împăratul Asiriei, să bată Asdodul și l-a luat, 2în vremea aceea, Domnul a vorbit lui Isaia, fiul lui Amoţ și i-a zis: „Du-te, dezleagă-ţi sacul de pe coapse
20:2
Zah. 13:4
și scoate-ţi încălţămintea din picioare!” El a făcut așa, a umblat
20:2
1 Sam. 19:24Mica 1:8,11
gol și desculţ. 3Și Domnul a zis: „După cum robul meu Isaia umblă gol și desculţ trei ani de zile, ca
20:3
Cap. 8:18.
semn și înștiinţare pentru Egipt și pentru Etiopia, 4tot așa și împăratul Asiriei va lua din Egipt și din Etiopia prinși de război și surghiuniţi, tineri și bătrâni, goi și desculţi și
20:4
2 Sam. 10:4Ier. 13:22,26Mica 1:11
cu spinarea descoperită, spre rușinea Egiptului. 5Atunci
20:5
2 Împ. 18:21
se vor îngrozi și se vor rușina cei ce își puseseră încrederea în Etiopia și se făleau cu Egiptul. 6Și locuitorii de pe ţărmul acesta vor zice în ziua aceea: ‘Iată ce a ajuns încrederea noastră pe care ne bizuiserăm ca să fim ajutaţi și să fim izbăviţi de împăratul Asiriei! Cum vom scăpa acum?’”

21

Împotriva Babilonului

211Prorocie asupra pustiei mării:

Cum

21:1
Zah. 9:14
înaintează vijelia de la miazăzi, așa vine el din pustie, din ţara înfricoșată. 2O vedenie grozavă mi s-a descoperit. Asupritorul
21:2
Cap. 33:1.
asuprește, pustiitorul pustiește. „Suie-te
21:2
Cap. 13:17.
, Elamule! Împresoară, Medio! Căci fac să înceteze toate oftările lor”, zice Domnul. 3De aceea mi s-a umplut inima
21:3
Cap. 15:5;
de neliniște, m-apucă durerile
21:3
Cap. 13:8.
, ca durerile unei femei când naște. Zvârcolirile nu mă lasă s-aud, tremurul mă împiedică să văd. 4Îmi bate inima cu putere, m-apucă groaza; noaptea
21:4
Deut. 28:67
plăcerilor mele ajunge o noapte de spaimă. 5Ei
21:5
Dan. 5:5
pun masa, straja veghează, și ei mănâncă, beau… Dar deodată se aude strigând: „În picioare, voievozi! Ungeţi scutul!” 6Căci așa mi-a vorbit Domnul: „Du-te și pune un străjer, ca să dea de veste despre ce va vedea.” 7El
21:7
Vers. 9.
a văzut călărime, călăreţi doi câte doi, călăreţi pe măgari, călăreţi pe cămile, și asculta cu luare aminte, cu cea mai mare băgare de seamă. 8Apoi a strigat ca un leu: „Doamne, am stat mereu în turnul meu de
21:8
Hab. 2:1
pază și stăteam de strajă în toate nopţile. 9Și iată că a venit călărime și călăreţi doi câte doi.” Apoi a luat iarăși cuvântul și a zis: „A
21:9
Ier. 51:8Apoc. 14:8
18:2
căzut, a căzut Babilonul și toate
21:9
Cap. 46:1.
icoanele dumnezeilor lui sunt sfărâmate la pământ!” 10O
21:10
Ier. 51:33
, poporul meu, care ai fost stropșit ca boabele de grâu din aria mea, ce am auzit de la Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, aceea vă vestesc.

Împotriva Edomului și Arabiei

11Prorocie

21:11
1 Cron. 1:30Ier. 49:7,8Ezec. 35:2Obad. 1
asupra Dumei:

Mi se strigă din Seir: „Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte?” 12Străjerul răspunde: „Vine dimineaţa, și este tot noapte. Dacă vreţi să întrebaţi, întrebaţi; întoarceţi-vă și veniţi iarăși!” 13Prorocie

21:13
Ier. 49:28
asupra Arabiei:

Veţi petrece noaptea în tufele Arabiei, cete de negustori din Dedan

21:13
1 Cron. 1:9,32
! 14Duceţi apă celor ce le este sete; locuitorii ţării Tema, duceţi pâine fugarilor! 15Căci ei fug dinaintea săbiilor, dinaintea sabiei scoase din teacă, dinaintea arcului încordat și dinaintea unei lupte înverșunate. 16Căci așa mi-a vorbit Domnul: „Încă un an, ca
21:16
Cap. 16:14.
anii unui simbriaș, și s-a isprăvit cu toată slava Chedarului
21:16
Ps. 120:5
. 17Nu va mai rămâne decât un mic număr din vitejii arcași, fii ai Chedarului, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a spus-o.”

22

221Prorocie asupra văii vedeniilor: Ce este de vă suiţi cu toţii pe acoperișuri, 2cetate

22:2
Cap. 32:13.
gălăgioasă, plină de zarvă, cetate veselă? Morţii tăi nu vor pieri uciși de sabie, nici nu vor muri luptând. 3Ci toate căpeteniile tale fug împreună, sunt luaţi prinși de arcași; toţi locuitorii tăi ajung deodată robi, în timp ce o iau la fugă în depărtare. 4De aceea zic: „Întoarceţi-vă privirile de la mine, lăsaţi-mă să plâng
22:4
Ier. 4:19
9:1
cu amar; nu stăruiţi să mă mângâiaţi pentru nenorocirea fiicei poporului meu!” 5Căci
22:5
Cap. 37:3.
este o zi de necaz, de zdrobire și de învălmășeală, trimisă de
22:5
Plâng. 1:5
2:2
Domnul Dumnezeul oștirilor în valea vedeniilor. Se dărâmă zidurile și răsună ţipete de durere spre munte. 6Elamul
22:6
Ier. 49:35
poartă tolba cu săgeţi; care de luptători, de călăreţi înaintează; Chirul
22:6
Cap. 15:1.
dezvelește scutul. 7Cele mai frumoase văi ale tale sunt pline de care, și călăreţii se înșiruie de bătaie la porţile tale. 8Cele din urmă șanţuri de întărire ale lui Iuda sunt silite, și în ziua aceasta cercetezi tu armăturile din
22:8
1 Împ. 7:2
10:17
casa pădurii. 9Vă uitaţi
22:9
2 Împ. 20:202 Cron. 32:4,5,30
la spărturile cele multe făcute cetăţii lui David și opriţi apele iazului de jos. 10Număraţi casele Ierusalimului și le stricaţi, ca să întăriţi zidul. 11Faceţi
22:11
Neem. 3:16
o cămară între cele două ziduri pentru apele iazului celui vechi, dar nu vă uitaţi spre Cel
22:11
Cap. 37:26.
ce a vrut aceste lucruri, nu vedeţi pe Cel ce de mult le-a pregătit. 12Și totuși Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă
22:12
Ioel 1:13
în ziua aceea să plângeţi și să vă bateţi în piept, să vă radeţi capul
22:12
Ezra 9:3Mica 1:16
și să vă încingeţi cu sac. 13Dar iată, în schimb, veselie și bucurie! Se înjunghie boi și se taie oi, se mănâncă la carne și se bea la vin: „Să
22:13
Cap. 56:12.
mâncăm și să bem, căci mâine vom muri!” 14Domnul oștirilor mi-a
22:14
Cap. 5:9.
descoperit și mi-a zis: „Nu
22:14
1 Sam. 3:14Ezec. 24:13
, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veţi muri”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor.

Împotriva lui Șebna

15Așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor: „Du-te la curteanul acela, la Șebna

22:15
2 Împ. 18:37
, dregătorul
22:15
1 Împ. 4:6
casei împărătești, și zi-i: 16‘Ce ai tu aici la tine și pe cine ai aici, de-ţi sapi aici un mormânt?’ El își sapă un mormânt
22:16
2 Sam. 18:18Mat. 27:60
sus pe înălţime, își scobește o locuinţă în stâncă! 17‘Iată, Domnul te va azvârli cu o aruncătură puternică
22:17
Est. 7:8
, te va învârti ca pe un ghem. 18Te va azvârli, te va azvârli ca pe o minge pe un pământ întins, și acolo vei muri, acolo vor veni carele tale cele strălucite, tu, ocara casei stăpânului tău! 19Vei fi izgonit din dregătoria ta și te va smulge Domnul din locul tău. 20În ziua aceea’, zice Domnul, ‘voi chema pe robul Meu Eliachim
22:20
2 Împ. 18:18
, fiul lui Hilchia, 21îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. 22Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide
22:22
Iov 12:14Apoc. 3:7
el, nimeni nu va închide, și când va închide el, nimeni nu va deschide. 23Îl voi împlânta ca pe un
22:23
Ezra 9:8
drug într-un loc tare și va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său. 24Pe el se va sprijini toată slava casei tatălui său, odraslele alese și de ocară, toate sculele cele mici, atât lighenele, cât și vasele. 25În ziua aceea’, zice Domnul oștirilor, ‘drugul acela împlântat într-un loc tare va fi scos, va fi tăiat și va cădea, și povara care era pe el va fi nimicită, căci Domnul a vorbit.’”