Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Iuda pustiit

241Iată, Domnul deșartă ţara și o pustiește, îi răstoarnă faţa și risipește locuitorii; 2cum se întâmplă preotului

24:2
Osea 4:9
, se întâmplă și poporului; stăpânului, ca și slugii; stăpânei, ca și slujnicei; vânzătorului, ca și cumpărătorului
24:2
Ezec. 7:12,13
; celui ce dă cu împrumut, ca și celui ce ia cu împrumut; datornicului, ca și celui căruia îi este dator. 3Ţara este pustiită de tot și prădată; căci Domnul a hotărât așa. 4Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniţi și tânjesc; căpeteniile poporului sunt fără putere, 5căci ţara
24:5
Gen. 3:17Num. 35:33
a fost spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic! 6De aceea mănâncă blestemul
24:6
Mal. 4:6
ţara și suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor; de aceea sunt prăpădiţi locuitorii ţării și nu mai rămâne decât un mic număr din ei. 7Mustul
24:7
Cap. 16:8,9.
Ioel 1:10,12
stă trist, via este veștejită; toţi cei ce erau cu inima veselă suspină. 8A încetat desfătarea timpanelor
24:8
Ier. 7:34
16:9
25:10Ezec. 26:13Osea 2:11Apoc. 18:22
, s-a sfârșit veselia gălăgioasă, s-a dus bucuria harpei. 9Nu se mai cântă când se bea vin și băuturile tari li se par amare celor ce le beau. 10Cetatea pustie este dărâmată; toate casele sunt închise, nu mai intră nimeni în ele. 11Pe uliţe se strigă după vin; s-a dus orice desfătare, nu mai este nicio veselie în ţară. 12Numai pustiire a mai rămas în cetate și porţile stau dărâmate. 13Da, în ţară, în mijlocul popoarelor, este ca
24:13
Cap. 17:5,6.

atunci când se scutură măslinul sau ca la culesul ciorchinelor rămase după culesul viei.

Babilonul nimicit, și Ierusalimul ridicat

14Ceilalţi însă, care vor mai rămâne, își înălţă glasul, scot strigăte de veselie; de pe ţărmurile mării, laudă măreţia Domnului. 15„Proslăviţi dar pe Domnul în locurile unde strălucește lumină, lăudaţi Numele

24:15
Mal. 1:11
Domnului Dumnezeului lui Israel în ostroavele mării!” 16De la marginile pământului auzim cântând: „Slavă celui neprihănit!” Dar eu zic: „Sunt pierdut! Sunt pierdut! Vai de mine!” Jefuitorii
24:16
Ier. 5:11
jefuiesc, jefuitorii se înverșunează la jaf. 17Groaza
24:17
1 Împ. 19:17Ier. 48:43,44Amos 5:19
, groapa și laţul vin peste tine, locuitor al ţării! 18Cel ce fuge dinaintea strigătelor de groază cade în groapă și cel ce se ridică din groapă se prinde în laţ, căci se deschid stăvilarele
24:18
Gen. 7:11
de sus și se clatină temeliile
24:18
Ps. 18:7
pământului! 19Pământul
24:19
Ier. 4:23
se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, 20pământul se
24:20
Cap. 19:14.

clatină ca un om beat, tremură ca o colibă; păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. 21În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, iar pe pământ, pe împăraţii
24:21
Ps. 76:12
pământului. 22Aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși într-o temniţă, vor fi închiși în gherle și, după un mare număr de zile, vor fi pedepsiţi. 23Luna
24:23
Cap. 13:10;
60:19Ezec. 32:7Ioel 2:31
3:15
va fi acoperită de rușine și soarele, de groază, căci Domnul oștirilor va împărăţi
24:23
Apoc. 19:4,6
pe Muntele
24:23
Evr. 12:22
Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă în faţa bătrânilor Lui.