Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

251Doamne, Tu ești Dumnezeul meu; pe Tine Te

25:1
Exod 15:2Ps. 118:28
voi înălţa! Laud Numele Tău, căci
25:1
Ps. 98:1
ai făcut lucruri minunate; planurile
25:1
Num. 23:19
Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. 2Căci ai prefăcut cetatea (Babilon) într-un
25:2
Cap. 21:9;
23:13Ier. 51:37
morman de pietre, cetăţuia cea tare într-o grămadă de dărâmături; cetatea cea mare a străinilor este nimicită și niciodată nu va mai fi zidită. 3De aceea Te slăvesc
25:3
Apoc. 11:13
popoarele puternice și cetăţile neamurilor puternice se tem de Tine. 4Căci Tu ai fost un loc
25:4
Cap. 4:6.

de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii, căci suflarea asupritorilor este ca vijelia care izbește în zid. 5Cum domolești căldura într-un pământ arzător, așa ai domolit zarva străinilor; cum este înădușită căldura de umbra unui nor, așa au fost înădușite cântările de biruinţă ale asupritorilor. 6Domnul
25:6
Prov. 9:2Mat. 22:4
oștirilor pregătește tuturor
25:6
Cap. 2:2,3.

popoarelor, pe muntele acesta
25:6
Dan. 7:14Mat. 8:11
, un ospăţ de bucate gustoase, un ospăţ de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. 7Și, pe muntele acesta, înlătură marama care acoperă toate popoarele și învelitoarea
25:7
2 Cor. 3:15Efes. 4:18
care înfășoară toate neamurile; 8nimicește
25:8
Osea 13:141 Cor. 15:54Apoc. 20:14
21:4
moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu șterge
25:8
Apoc. 7:17
21:4
lacrimile de pe toate feţele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit. 9În ziua aceea, vor zice: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere
25:9
Gen. 49:18Tit 2:13
că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam. Acum, să ne veselim
25:9
Ps. 20:5
și să ne bucurăm de mântuirea Lui!” 10Căci mâna Domnului se odihnește pe muntele acesta, dar Moabul este călcat în picioare pe loc cum este călcat în picioare paiul în bălegar. 11În mijlocul acestei băltoace, el își întinde mâinile cum le întinde înotătorul ca să înoate, dar Domnul îi doboară mândria și face de nimica dibăcia mâinilor lui. 12El surpă, prăbușește întăriturile înalte
25:12
Cap. 26:5.

ale zidurilor tale, le prăbușește la pământ, în ţărână.