Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

271În ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia Lui cea aspră, mare și tare leviatanul

27:1
Ps. 74:13,14
, Babilonul, șarpele fugar (Asur), și leviatanul, șarpele inelat (Babel), și va ucide balaurul
27:1
Cap. 51:9.
Ezec. 29:3
32:2
de lângă mare (Egiptul). 2În ziua aceea, cântaţi o cântare
27:2
Cap. 5:1.

asupra viei celei
27:2
Ps. 80:8Ier. 2:21
mai alese: 3„Eu
27:3
Ps. 121:4,5
, Domnul, sunt Păzitorul ei, Eu o ud în fiecare clipă; Eu o păzesc zi și noapte, ca să n-o vatăme nimeni. 4N-am nicio mânie. Dar, dacă voi găsi mărăcini
27:4
2 Sam. 23:6
și spini, voi merge la luptă împotriva lor și-i voi arde pe toţi, 5afară numai dacă vor căuta
27:5
Cap. 25:4.

ocrotirea Mea, vor face
27:5
Iov 22:21
pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine.” 6În vremurile viitoare, Iacov va
27:6
Cap. 37:31.
Osea 14:5,6
prinde rădăcină, Israel va înflori și va odrăsli și va umple lumea cu roadele lui. 7L-a lovit oare Domnul cum a lovit pe cei ce-l loveau? L-a ucis El cum a ucis pe cei ce-l ucideau? 8Cu măsură
27:8
Iov 23:6Ps. 6:1Ier. 10:24
30:11
46:281 Cor. 10:13
l-ai pedepsit în robie, luându-l
27:8
Ps. 78:38
cu suflarea năprasnică a vântului de răsărit. 9Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost ispășită și iată rodul iertării păcatului lui: Domnul a făcut toate pietrele altarelor ca niște pietre de var prefăcute în ţărână; idolii Astarteei și stâlpii Soarelui nu se vor mai ridica. 10Căci cetatea cea tare a rămas singuratică, a ajuns o locuinţă lăsată și părăsită ca pustia. În
27:10
Cap. 17:2;
32:14
ea paște viţelul, în ea se culcă și-i mănâncă ramurile. 11Când i se usucă ramurile, sunt rupte; vin femeile să le ardă. Căci acesta era un popor fără
27:11
Deut. 32:28Ier. 8:7
pricepere, de aceea Cel
27:11
Deut. 32:18
ce l-a făcut n-a avut milă de el și Cel ce l-a întocmit nu l-a iertat. 12În vremea aceea, Domnul va scutura roade de la cursul râului până la pârâul Egiptului, iar voi veţi fi strânși unul câte unul, copii ai lui Israel! 13În
27:13
Cap. 2:11.

ziua aceea, se
27:13
Mat. 24:31Apoc. 11:15
va suna cu trâmbiţa cea mare și atunci se vor întoarce cei surghiuniţi din ţara Asiriei și fugarii din ţara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului pe muntele cel sfânt, Ierusalim.