Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Domnul Dumnezeul oștirilor va

3:1
Ier. 37:21
38:9
lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin
3:1
Lev. 26:26
și orice mijloc de trai, orice izvor de pâine și orice izvor de apă, 2pe viteaz
3:2
2 Împ. 24:4
și pe omul de război, pe judecător și pe proroc, pe ghicitor și pe bătrân, 3pe căpetenia peste cincizeci și pe dregător, pe sfetnic, pe meșteșugarul ales și pe vrăjitorul iscusit. 4„Le voi da băieţi
3:4
Ecl. 10:16
drept căpetenii”, zice Domnul, „și niște copii vor stăpâni peste ei.” 5Oamenii se vor asupri unii pe alţii, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui, tânărul va lovi pe cel bătrân și omul de nimic, pe cel pus în cinste. 6Vor merge până acolo încât unul va apuca pe fratele său în casa părintească și-i va zice: „Tu ai o haină, fii căpetenia noastră! Ia dărâmăturile acestea sub mâna ta!” 7Dar, în aceeași zi, el va răspunde: „Nu pot să fiu doctor, căci în casa mea nu este nici pâine, nici haină: nu mă puneţi căpetenie peste popor.” 8Se clatină Ierusalimul
3:8
Mica 3:12
, se prăbușește Iuda, pentru că vorbele și faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile Lui măreţe. 9Înfăţișarea feţei lor mărturisește împotriva lor și, ca sodomiţii
3:9
Gen. 13:13
18:20,21
19:5
, își dau pe faţă nelegiuirea, fără s-o ascundă. Vai de sufletul lor, căci își pregătesc rele! 10Bine
3:10
Ecl. 8:12
de cel neprihănit! Lui îi va merge bine, căci
3:10
Ps. 128:2
se va bucura de rodul faptelor lui. 11Vai de cel rău! Lui îi va merge rău
3:11
Ps. 11:6Ecl. 8:13
, căci va culege rodul faptelor lui. 12Poporul meu este asuprit de niște copii
3:12
Vers. 4.

și-l stăpânesc niște femei! Poporul meu, cârmuitorii
3:12
Cap. 9:16.

tăi te duc în rătăcire, și pustiesc calea pe care umbli! 13Domnul Se înfăţișează la judecată
3:13
Mica 6:2
, stă în picioare ca să judece popoarele. 14Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului Său și cu mai-marii lui: „Voi aţi mâncat via
3:14
Cap. 5:7.
Mat. 21:33
! Prada luată de la sărac este în casele voastre! 15Cu ce drept călcaţi
3:15
Cap. 58:4.
Mica 3:2,3
voi în picioare pe poporul Meu și apăsaţi pe săraci?” zice Domnul Dumnezeul oștirilor. 16Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunţel și zornăiesc cu verigile de la picior, 17Domnul va pleșuvi
3:17
Deut. 28:27
creștetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi
3:17
Cap. 47:2,3.
Ier. 13:22Zah. 3:5
rușinea.” 18În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare și sorișorii și lunișoarele
3:18
Jud. 8:21
, 19cerceii, brăţările și maramele, 20legăturile de pe cap, lănţișoarele de la picioare și brâiele, cutiile cu mirosuri și băierile descântate, 21inelele și verigile de la nas, 22hainele de sărbătoare și cămășile cele largi, mantiile și pungile, 23oglinzile și cămășile subţiri, turbanele și maramele ușoare. 24Și atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare; în loc de brâu, o funie; în loc de păr încreţit, un cap pleșuv
3:24
Cap. 22:12.
Mica 1:16
; în loc de mantie largă, un sac strâmt; un semn de înfierare, în loc de frumuseţe. 25Bărbaţii tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi, în luptă. 26Porţile
3:26
Ier. 14:2Plâng. 1:4
2:10
fiicei Sionului vor geme și se vor jeli și ea va ședea despuiată pe pământ.