Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

311Vai de cei ce

31:1
Cap. 30:2;
36:6Ezec. 17:15
se coboară în Egipt după ajutor, se bizuiesc
31:1
Ps. 20:7
pe cai și se încred în mulţimea carelor și în puterea călăreţilor, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel și nu
31:1
Dan. 9:13Osea 7:7
caută pe Domnul! 2Dar și El este înţelept și aduce nenorocirea și nu
31:2
Num. 23:19
Își ia vorbele înapoi, ci Se ridică împotriva casei celor răi și împotriva ajutorului celor ce săvârșesc nelegiuirea. 3Căci egipteanul este om
31:3
Ps. 146:3,5
, nu Dumnezeu, și caii lui sunt carne, nu duh. Doar mâna să-Și întindă Domnul, și ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea și vor pieri cu toţii. 4Căci așa mi-a vorbit Domnul: „Cum
31:4
Osea 11:10Amos 3:8
mugesc leul și puiul de leu asupra prăzii, în ciuda tuturor păstorilor strânși împotriva lor, și nu se înspăimântă de glasul lor, nici nu se sperie de numărul lor, așa
31:4
Cap. 42:13.

Se va coborî și Domnul oștirilor să lupte pe muntele Sionului și pe dealul lui. 5Cum
31:5
Deut. 32:11Ps. 91:4
își întind păsările aripile peste puii lor, așa va ocroti Domnul oștirilor Ierusalimul, îl va ocroti
31:5
Ps. 37:40
și-l va izbăvi, îl va cruţa și-l va mântui.” 6Întoarceţi-vă la Acela de la care v-aţi abătut
31:6
Osea 9:9
mult, copii ai lui Israel! 7Căci, în ziua aceea, fiecare își va lepăda
31:7
Cap. 2:20;
30:22
idolii de argint și de aur pe care vi i-aţi făcut cu mâinile voastre nelegiuite
31:7
1 Împ. 12:30
. 8„Și asirianul va cădea
31:8
2 Împ. 19:35,36
ucis de o sabie, dar nu a unui om: îl va nimici o sabie, dar nu este a unui om; va fugi de sabie și tinerii lui războinici vor fi robiţi. 9Stânca lui se va topi de groază
31:9
Cap. 37:37.

31:9 Sau: În groaza lui, va trece întăritura sa., și căpeteniile lui vor tremura înaintea steagului”, zice Domnul, care Își are focul în Sion și cuptorul în Ierusalim.