Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

321Atunci împăratul

32:1
Ps. 45:1Ier. 23:5Osea 3:5Zah. 9:9
va împărăţi cu dreptate și voievozii vor cârmui cu nepărtinire. 2Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului și ca un
32:2
Cap. 4:6;
25:4
loc de scăpare împotriva furtunii, ca niște râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete. 3Ochii
32:3
Cap. 29:18;
35:5,6
celor ce văd nu vor mai fi legaţi și urechile celor ce aud vor lua aminte. 4Inima celor ușuratici va pricepe și va înţelege și limba gângavilor va vorbi iute și deslușit. 5Nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici mișelul nu se va mai numi cu inimă largă. 6Căci nebunul spune nebunii și inima lui gândește rău, ca să lucreze în chip nelegiuit și să spună neadevăruri împotriva Domnului, ca să lase lihnit sufletul celui flămând și să ia băutura celui însetat. 7Armele mișelului sunt nimicitoare; el face planuri vinovate ca să piardă pe cel nenorocit prin cuvinte mincinoase, chiar când pricina săracului este dreaptă. 8Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruiește în planurile lui alese. 9Femei fără grijă
32:9
Amos 6:1
, sculaţi-vă și ascultaţi glasul meu! Fiice nepăsătoare, luaţi aminte la cuvântul meu! 10Într-un an și câteva zile, veţi tremura, nepăsătoarelor, căci se va duce culesul viilor și strângerea poamelor nu va mai veni. 11Îngroziţi-vă, voi, cele fără grijă! Tremuraţi, nepăsătoarelor! Dezbrăcaţi-vă, dezgoliţi-vă și încingeţi-vă coapsele cu haine de jale! 12Bateţi-vă pieptul, aducându-vă aminte de frumuseţea câmpiilor și de rodnicia viilor. 13Pe
32:13
Cap. 34:13.
Osea 9:6
pământul poporului meu cresc spini și mărăcini, chiar și în toate casele de plăcere ale cetăţii
32:13
Cap. 22:2.

celei vesele. 14Casa împărătească
32:14
Cap. 27:10.

este părăsită, cetatea gălăgioasă este lăsată; dealul și turnul vor sluji pe vecie ca peșteri; măgarii sălbatici se vor juca în ele și turmele vor paște 15până când se va turna Duhul
32:15
Ps. 104:30Ioel 2:28
de sus peste noi; atunci pustia
32:15
Cap. 29:17;
35:2
se va preface în pământ și pometul va fi privit ca o pădure. 16Atunci nepărtinirea va locui în pustie și neprihănirea își va avea locuinţa în pomet. 17Lucrarea
32:17
Iac. 3:18
neprihănirii va fi pacea; roadele neprihănirii: odihna și liniștea pe vecie. 18Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite. 19Dar pădurea va fi prăbușită sub grindină, și cetatea
32:19
Cap. 30:30.

, plecată adânc
32:19
Zah. 11:2
. 20Ferice de voi, care semănaţi pretutindeni de-a lungul apelor și care daţi drumul pretutindeni boului
32:20
Cap. 30:24.

și măgarului!