Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

331Vai de tine, pustiitorule

33:1
Cap. 21:2.
Hab. 2:8
, care totuși n-ai fost pustiit, care jefuiești, și n-ai fost jefuit încă! După
33:1
Apoc. 13:10
ce vei sfârși de pustiit, vei fi pustiit și tu, după ce vei isprăvi de jefuit, vei fi jefuit și tu. 2Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine
33:2
Cap. 25:9.

. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineaţă și izbăvirea noastră la vreme de nevoie! 3Când răsună glasul Tău, popoarele fug; când Te scoli Tu, neamurile se împrăștie. 4Și prada voastră va fi strânsă cum strânge mușiţa; sar peste ea cum sar lăcustele. 5Domnul
33:5
Ps. 97:9
este înălţat și locuiește în înălţime. El umple Sionul de nepărtinire și dreptate. 6Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire; frica de Domnul, iată comoara Sionului. 7Iată, vitejii strigă afară, solii
33:7
2 Împ. 18:18,37
păcii plâng cu amar. 8Drumurile
33:8
Jud. 5:6
sunt pustii; nimeni nu mai umblă pe drumuri. Asur
33:8
2 Împ. 18:14,15,16,17
a rupt legământul, dispreţuiește cetăţile, nu se uită la nimeni. 9Ţara
33:9
Cap. 24:4.

jelește și este întristată; Libanul este plin de rușine, tânjește; Saronul este ca o pustie; Basanul și Carmelul își scutură frunza. 10„Acum
33:10
Ps. 12:5
Mă voi scula”, zice Domnul, „acum Mă voi înălţa, acum Mă voi ridica. 11Aţi
33:11
Ps. 7:14
zămislit fân și nașteţi paie de miriște; suflarea voastră de mânie împotriva Ierusalimului este un foc care pe voi înșivă vă va arde de tot. 12Popoarele vor fi ca niște cuptoare de var, ca
33:12
Cap. 9:18.

niște spini tăiaţi care ard în foc. 13Voi, cei
33:13
Cap. 49:1.

de departe, ascultaţi ce am făcut! Și voi, cei de aproape, vedeţi puterea Mea!” 14Păcătoșii sunt îngroziţi în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiţi, care zic: „Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice?” 15Cel ce umblă
33:15
Ps. 15:2
24:4
în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce nesocotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își
33:15
Ps. 119:37
leagă ochii ca să nu vadă răul, 16acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de scăpare; i se va da pâine, și apa nu-i va lipsi. 17Ochii tăi vor vedea pe Împărat în strălucirea Lui, vor privi ţara în toată întinderea ei. 18Inima ta își va aduce aminte de groaza trecută și va zice: „Unde
33:18
1 Cor. 1:20
este logofătul? Unde este vistiernicul? Unde este cel ce veghea asupra turnurilor?” 19Atunci nu vei mai vedea pe poporul
33:19
2 Împ. 19:32
acela îndrăzneţ, pe poporul
33:19
Deut. 28:49,50Ier. 5:15
cu vorbirea încâlcită de n-o puteai înţelege, cu limba gângavă de n-o puteai pricepe. 20Privește
33:20
Ps. 48:12
Sionul, cetatea sărbătorilor noastre! Ochii tăi vor vedea Ierusalimul
33:20
Ps. 46:5
125:1,2
ca locuinţă liniștită, ca un cort care nu va mai fi mutat, ai cărui ţăruși
33:20
Cap. 37:33.

nu
33:20
Cap. 54:2.

vor mai fi scoși niciodată și ale cărui funii nu vor mai fi dezlegate. 21Da, acolo cu adevărat Domnul este minunat pentru noi: El ne ţine loc de râuri, de pâraie late, unde totuși nu pătrund corăbii cu lopeţi și nu trece niciun vas puternic. 22Căci Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Legiuitorul
33:22
Iac. 4:12
nostru, Domnul
33:22
Ps. 89:18
este Împăratul nostru: El ne mântuiește! 23Funiile tale s-au slăbit, așa că nu mai pot strânge piciorul catargului și nu mai pot întinde pânzele. Atunci se împarte prada, care-i așa de mare, că până și ologii iau parte la ea. 24Niciun locuitor nu zice: „Sunt bolnav!” Poporul
33:24
Ier. 50:20
Ierusalimului capătă iertarea fărădelegilor lui.