Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

341Apropiaţi-vă

34:1
Ps. 49:1
, neamuri, să auziţi! Popoare, luaţi aminte! S-asculte
34:1
Deut. 32:1
pământul, el și ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei! 2Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și plin de urgie pe toată oștirea lor: El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot. 3Morţii lor sunt aruncaţi, trupurile lor moarte miros greu
34:3
Ioel 2:20
și se topesc munţii de sângele lor. 4Toată
34:4
Ps. 102:26Ezec. 32:7,8Ioel 2:31
3:15Mat. 24:292 Pet. 3:10
oștirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul
34:4
Apoc. 6:14
ca o carte și
34:4
Cap. 14:12.

toată oștirea lor cade cum cade frunza
34:4
Apoc. 6:13
de viţă, cum cade frunza de smochin. 5„Căci sabia
34:5
Ier. 46:10
Mea”, zice Domnul, „s-a îmbătat în ceruri; iată, se
34:5
Ier. 49:7Mal. 1:4
va coborî asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit nimicirii, ca să-l pedepsesc.” 6Sabia Domnului este plină de sânge, unsă cu grăsime, cu sângele mieilor și ţapilor, cu grăsimea rărunchilor berbecilor; căci Domnul
34:6
Cap. 63:1.
Ier. 49:13Ţef. 1:7
ţine un praznic de jertfe la Boţra și un mare măcel este în ţara Edomului. 7Bivolii cad împreună cu ei și boii, împreună cu taurii; ţara lor se adapă cu sânge și ţărâna se umple de grăsime. 8Căci este o zi de răzbunare
34:8
Cap. 63:4.

a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. 9Pâraiele
34:9
Deut. 29:23
Edomului se vor preface în smoală și pulberea lui, în pucioasă; da, ţara lui va fi ca smoala care arde. 10Nu se va stinge nici zi, nici noapte, și fumul
34:10
Apoc. 14:11
18:18
19:3
lui se va înălţa în veci. Din
34:10
Mal. 1:4
veac în veac va fi pustiit și nimeni nu va trece prin el în veci de veci. 11Ci
34:11
Cap. 14:23.
Ţef. 2:14Apoc. 18:2
pelicanul și ariciul îl vor stăpâni, bufniţa și corbul îl vor locui. Se
34:11
2 Împ. 21:13Plâng. 2:8
va întinde peste el funia pustiirii și cumpăna nimicirii. 12Nu vor mai fi în el fruntași, ca să aleagă un împărat, și toţi voievozii lui vor fi nimiciţi. 13În casele lui împărătești vor crește spinii
34:13
Cap. 32:13.
Osea 9:6
; în cetăţuile lui, mărăcini și urzici. Acolo
34:13
Cap. 13:21.

vor fi locuinţa șacalilor și vizuina struţilor. 14Fiarele din pustie se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici și ţapii păroși se vor chema unii pe alţii. Acolo își va avea locuinţa năluca nopţii și își va găsi un loc de odihnă. 15Acolo își va face cuibul șarpele de noapte, își va pune ouăle, le va cloci și își va strânge puii la umbra lui; acolo se vor strânge toţi ulii: fiecare la tovarășul lui. 16Căutaţi în cartea
34:16
Mal. 3:16
Domnului și citiţi! Niciuna din toate acestea nu va lipsi, nici una, nici alta nu va da greș, căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta: Duhul Lui va strânge acele sălbăticiuni. 17El a tras la sorţi pentru ele și mâna Lui le-a împărţit cu funia de măsurat ţara aceasta: ele o vor stăpâni totdeauna și o vor locui din veac în veac.