Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
35

351Pustia

35:1
Cap. 55:12.

și ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul; 2se va acoperi
35:2
Cap. 32:15.

cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruinţă, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru. 3Întăriţi
35:3
Iov 4:3,4Evr. 12:12
mâinile slăbănogite și întăriţi genunchii care se clatină! 4Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari și nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El Însuși va veni și vă va mântui.” 5Atunci se vor deschide ochii
35:5
Cap. 29:18;
32:3,4
42:7Mat. 9:27
11:5
12:22
20:30
21:14Ioan 9:6,7
orbilor, se vor deschide urechile
35:5
Mat. 11:5Marcu 7:32
surzilor; 6atunci șchiopul
35:6
Mat. 11:5
15:30
21:14Ioan 5:8,9Fapte 3:2
8:7
14:8
va sări ca un cerb și limba
35:6
Cap. 32:4.
Mat. 9:32,33
12:22
15:30
mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor ţâșni ape și în pustietate pâraie; 7marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat, în izvoare
35:7
Cap. 41:18;
43:19Ioan 7:38,39
de ape. În vizuina care slujea
35:7
Cap. 34:13.

de culcuș șacalilor vor crește trestii și papură. 8Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi „Calea cea sfântă”: niciun om necurat
35:8
Cap. 52:1.
Ioel 3:17Apoc. 21:27
nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. 9Pe calea aceasta nu va fi niciun leu
35:9
Lev. 26:6Ezec. 34:25
și nicio fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei
35:9
Cap. 51:11.

răscumpăraţi vor umbla pe ea. 10Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea
35:10
Cap. 25:8;
65:19Apoc. 7:17
21:4
și gemetele vor fugi!