Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
39

Ezechia și trimișii din Babilon

391În același

39:1
2 Împ. 20:12
timp, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. 2Ezechia s-a
39:2
2 Cron. 32:31
bucurat și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul și aurul, miresmele și untdelemnul de preţ, toată casa lui de arme și tot ce se afla în vistieriile lui: n-a rămas nimic în casa și în ţinuturile lui pe care să nu li-l fi arătat. 3Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat: „Ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit la mine dintr-o ţară depărtată, din Babilon.” 4Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut tot ce este în casa mea: n-a rămas nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.” 5Atunci Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă Cuvântul Domnului oștirilor: 6‘Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce
39:6
Ier. 20:5
este în casa ta și tot ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi: nimic nu va rămâne’, zice Domnul. 7‘Și vor lua din fiii tăi ieșiţi din tine, pe care-i vei naște, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului.’” 8Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun
39:8
1 Sam. 3:18
. Căci, a adăugat el, măcar în timpul vieţii mele va fi pace și liniște!”