Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
38

Boala și însănătoșirea lui Ezechia

381În vremea

38:1
2 Împ. 20:12 Cron. 32:24
aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el și i-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Pune-ţi în rânduială
38:1
2 Sam. 17:23
casa, căci vei muri și nu vei mai trăi.’” 2Ezechia s-a întors cu faţa la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: 3„Doamne, adu-Ţi aminte
38:3
Neem. 13:14
că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea Ta!” Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. 4Atunci Cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel: 5„Du-te și spune lui Ezechia: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David: «Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale. 6Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei; voi ocroti
38:6
Cap. 37:35.
cetatea aceasta.» 7Și iată semnul
38:7
2 Împ. 20:8
din partea Domnului după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit: 8«Voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul lui Ahaz.»’” Și soarele s-a dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe care se coborâse. 9Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. 10„Ziceam: ‘În cei mai buni ani ai vieţii mele trebuie să mă duc la porţile Locuinţei morţilor! Sunt pedepsit cu pierderea celorlalţi ani ai mei care-mi mai rămân!’

11Ziceam: ‘Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul, în

38:11
Ps. 27:13
116:9
pământul celor vii;

nu voi mai vedea pe niciun om în Locuinţa morţilor!

12Locuinţa

38:12
Iov 7:6
mea este luată și mutată de la mine, ca o colibă de păstori.

Îmi simt firul vieţii tăiat ca de un ţesător, care m-ar rupe din ţesătura lui.

Până diseară îmi vei pune capăt.

13Am strigat până dimineaţa; ca un leu îmi zdrobise toate oasele!

Până diseară îmi vei pune capăt.

14Ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor

și gemeam

38:14
Cap. 59:11.
ca o porumbiţă. Ochii-mi priveau topiţi spre cer:

«Doamne, sunt în necaz, ajută-mă!»’

15Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat.

Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce

38:15
Iov 7:11
10:1
am fost întristat astfel.

16Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă,

prin ea mai am și eu suflare,

căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viaţa.

17Iată, chiar suferinţele mele erau spre mântuirea mea;

Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii.

Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele!

18Căci nu Locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te mărește

și cei

38:18
Ps. 6:5
30:9
88:11
115:17Ecl. 9:10
ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia Ta.

19Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi.

Tatăl

38:19
Deut. 4:9
6:7Ps. 78:3,4
face cunoscută copiilor săi credincioșia Ta.

20Domnul m-a mântuit!

De aceea, în toate zilele vieţii noastre,

vom suna din coardele instrumentelor noastre

în Casa Domnului.”

21Isaia zisese

38:21
2 Împ. 20:7
: „Să se aducă o turtă de smochine și s-o întindă peste bubă și Ezechia va trăi.” 22Și Ezechia zisese
38:22
2 Împ. 20:8
: „După ce semn voi cunoaște că mă voi sui la Casa Domnului?”

39

Ezechia și trimișii din Babilon

391În același

39:1
2 Împ. 20:12
timp, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. 2Ezechia s-a
39:2
2 Cron. 32:31
bucurat și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul și aurul, miresmele și untdelemnul de preţ, toată casa lui de arme și tot ce se afla în vistieriile lui: n-a rămas nimic în casa și în ţinuturile lui pe care să nu li-l fi arătat. 3Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat: „Ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit la mine dintr-o ţară depărtată, din Babilon.” 4Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut tot ce este în casa mea: n-a rămas nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.” 5Atunci Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă Cuvântul Domnului oștirilor: 6‘Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce
39:6
Ier. 20:5
este în casa ta și tot ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi: nimic nu va rămâne’, zice Domnul. 7‘Și vor lua din fiii tăi ieșiţi din tine, pe care-i vei naște, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului.’” 8Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun
39:8
1 Sam. 3:18
. Căci, a adăugat el, măcar în timpul vieţii mele va fi pace și liniște!”

40

401„Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu!”, zice Dumnezeul vostru. 2„Vorbiţi bine Ierusalimului și strigaţi-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci

40:2
Iov 42:10
a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui.” 3Un glas
40:3
Mat. 3:3Marcu 1:3Luca 3:4Ioan 1:23
strigă: „Pregătiţi
40:3
Mal. 3:1
în pustie calea Domnului, neteziţi
40:3
Ps. 68:4
în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! 4Orice vale să fie înălţată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă
40:4
Cap. 45:2.
în câmpii și strâmtorile, în vâlcele! 5Atunci se va descoperi slava Domnului, și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit.” 6Un glas zice: „Strigă!” Și eu am răspuns: „Ce să strig?” „Orice
40:6
Iov 14:2Ps. 90:5
102:11
103:15Iac. 1:101 Pet. 1:24
făptură este ca iarba și toată strălucirea ei, ca floarea de pe câmp. 7Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul
40:7
Ps. 103:16
Domnului peste ea.” În adevăr, poporul este ca iarba: 8iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul
40:8
Ioan 12:341 Pet. 1:25
Dumnezeului nostru rămâne în veac. 9Suie-te pe un munte înalt, ca să vestești Sionului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul, nu te teme și spune cetăţilor lui Iuda: „Iată Dumnezeul vostru!” 10Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu braţul
40:10
Cap. 59:16.
Lui. Iată că plata
40:10
Cap. 62:11.
este cu El și răsplătirile vin înaintea Lui. 11El Își va paște
40:11
Cap. 49:10.
turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui și va călăuzi blând oile care alăptează.

Puterea lui Dumnezeu

12Cine

40:12
Prov. 30:4
a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munţii cu cântarul și dealurile, cu cumpăna? 13Cine
40:13
Iov 21:22
36:22,23Rom. 11:341 Cor. 2:16
a cercetat Duhul Domnului și cine L-a luminat cu sfaturile lui? 14Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură? Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea și I-a făcut cunoscută calea priceperii? 15Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă; El ridică ostroavele ca un bob de nisip. 16Libanul n-ajunge pentru foc și dobitoacele lui n-ajung pentru arderea-de-tot. 17Toate neamurile sunt ca o nimica
40:17
Dan. 4:35
înaintea Lui, nu sunt decât
40:17
Ps. 62:9
nimicnicie și deșertăciune. 18Cu cine voiţi să asemănaţi
40:18
Vers. 25. Cap. 46:5.
pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare Îl veţi asemăna? 19Meșterul
40:19
Cap. 41:6,7;
toarnă idolul și argintarul îl îmbracă cu aur și-i toarnă lănţișoare de argint. 20Iar cine este sărac alege ca dar un lemn care nu putrezește; își caută un meșter iscusit, ca
40:20
Cap. 41:7.
să facă un idol care să nu se clatine. 21Nu
40:21
Ps. 19:1Fapte 14:17Rom. 1:19,20
știţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-aţi gândit niciodată la întemeierea pământului? 22El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea Lui; El întinde
40:22
Iov 9:8Ps. 104:244:24
51:13Ier. 10:12
cerurile ca o maramă subţire și le lăţește ca un cort, ca să locuiască în el. 23El preface într-o nimica pe voievozi
40:23
Iov 12:21Ps. 107:40
și face o nimica din judecătorii pământului. 24De-abia sunt sădiţi, de-abia sunt semănaţi, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ, și El suflă peste ei de se usucă și un vârtej îi ia ca pe niște paie. 25„Cu
40:25
Vers. 18.
cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?”, zice Cel Sfânt. 26Ridicaţi-vă ochii în sus și priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor? El le cheamă
40:26
Deut. 4:15Ps. 147:4
pe toate pe nume; așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește. 27Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: „Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu”? 28Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește; priceperea
40:28
Ps. 147:5Rom. 11:33
Lui nu poate fi pătrunsă. 29El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. 30Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, 31dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc
40:31
Ps. 103:5
puterea; ei zboară ca vulturii; aleargă, și nu obosesc, umblă, și nu ostenesc.